Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Tập đọc Câu chuyện bó đũa

Giáo án Tiếng Việt 2

TẬP ĐỌC
CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA.
A-Mục đích yêu cầu:
-Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp lý sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. Biết đọc phân
biệt giọng kể và giọng nhân vật.
-Hiểu nghĩa các từ mới và từ quan trọng: chia lẻ, hợp lại,…
-Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chị em trong nhà phải
đoàn kết thương yêu nhau.
-HS yếu: Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp lý sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài.
B-Đồ dùng dạy học: SGK.
C-Các hoạt động dạy học:
Tiết 1:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: “Quà của bố”
Nhận xét – Ghi điểm.

2 HS đọc và trả
lời câu hỏi.

II-Hoạt động 2: Bài mới.

1-Giới thiệu chủ điểm và bài đọc:
Trong tuần 14, 15 các em sẽ học những bài gắn với chủ
điểm nói về tình cảm anh, em. Truyện ngụ ngôn mở đầu
chủ điểm sẽ cho các em một lời khuyên rất bổ ích về
quan hệ anh, em  Ghi.
2-Luyện đọc:
-GV đọc mẫu toàn bài.
-Hướng dẫn HS đọc từng câu đến hết.
-Hướng dẫn HS đọc từ khó: lần lượt, hợp lại, đùm bọc,

Theo dõi.
Nối tiếp.


lẫn nhau, buồn phiền,…

Cá nhân, đồng
thanh.

-Hướng dẫn cách đọc.
-Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.
 Từ mới, giải nghĩa: chia lẻ, đùm bọc, hợp lại, đoàn
kết,…

Nối tiếp.

-Hướng dẫn HS đọc từng đoạn.

Trong nhóm
(HS yếu đọc
nhiều).

-Thi đọc giữa các nhóm.

Cá nhân.

-Hướng dẫn HS đọc toàn bài.

Đồng thanh.
Tiết 2:3-Hướng dẫn tìm hiểu bài:
-Câu chuyện này có những nhân vật nào?

Ông cụ và 4
người con.

-Tạo sao bốn người con không bẻ gãy được bó đũa?

Vì họ cầm cả bó
đũa để bẻ.

-Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?

Tháo bó đũa ra
bẻ gãy từng
chiếc

-Một chiếc đũa được ngầm so sánh với gì?

Với từng người
con.

-Cả bó đũa được so sánh với gì?

Bốn người con.

-Người cha muốn khuyên các con điều gì?

Anh em phải
đoàn kết,
thương yêu,
đùm bọc lẫn
nhau.

4-Luyện đọc lại:

3 nhóm đọc.
Nhận xét.


Hướng dẫn HS đọc theo lối phân vai.
III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò.
-Qua câu chuyện khuyên ta điều gì?

-Về nhà luyện đọc lại – Nhận xét.

Anh em phải
biết thương yêu,
đùm bọc lẫn
nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×