Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Kể chuyện Câu chuyện bó đũa

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Kể chuyện
Bài: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn của câu
chuyện.
- HS khá, giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2).
* GDMT: Giáo dục học sinh biết anh em trong một nhà phải đoàn kết
thương yêu nhau.
II. CHUẨN BỊ
- 5 Tranh Câu chuyện bó đũa.
-Nắm được nội dung câu chuyện, thuộc .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1) Giới thiệu bài và ghi đề bài.
2) Phát triển bài
*Hoạt động 1: Kể từng đoạn theo tranh.

*Mục tiêu: Biết kể từng đoạn theo tranh qua
nhiều hình thức : kể theo nhóm, theo vai.
*Cách tiến hành:
Trực quan: Treo 5 bức tranh, Hỏi:

-Quan sát.

-Phần 1 yêu cầu gì ?

-HS thảo luận, nêu yêu cầu theo
từng nhóm:

Tranh 1: các người con sống với nhau như thế
nào?
Tranh 2: thấy các con cải nhau Ong cụ làm gì ?
Tranh 3: Các người con làm gì với bó đũa.
Tranh 4: Cụ già bẻ như thế nào ?

Tranh 1: Vợ chồng người anh và
người em cãi nhau. Ong cụ thấy
cảnh ấy rất đau buồn.
Tranh 2: Ông cụ lấy chuyện bó
đũa để dạy các con.


Tranh 5: Các người con hiểu ra điều gì?
-Cho học sinh thảo luận theo nhóm.

Tranh 3: Hai anh em ra sức bẻ bó
đũa mà không nổi
Tranh 4: Ong cụ bẻ gãy từng
chiếc đũa rất dễ dàng.

-Cho các nhóm kể .

Tranh 5: Những người con đã
hiểu ra lời khuyên của cha.

-Dựa vào tranh 1 em hãy kể lại bằng lời của mình


-1 em kể mẫu theo tranh 1.

( chú ý không kể đọc rập khuôn theo sách )

-Quan sát từng tranh.

-GV yêu cầu kể chuyện trong nhóm.

-Đọc thầm từ gợi ý dưới tranh.

-GV nhận xét, đánh giá.

-Chia nhóm ( HS trong nhóm kể
từng đoạn trước nhóm) hết 1 lượt
quay lại từ đầu đoạn 1 nhưng
thay bạn khác.

*Hoạt động 2: Phân vai, dựng lại câu chuyện.
*Mục tiêu: Dựa vào tranh và trí nhớ, biết dựng
lại câu chuyện theo phân vai.
*Cách tiến hành:
-Gợi ý cách dựng lại câu chuyện (SGV/ tr 255)
-Theo dõi HS sắm vai.
-Nhận xét: giọng kể, điệu bộ, nét mặt.
-Khen thưởng cá nhân, nhóm kể hay.
3. Kết luận:
-Khi kể chuyện phải chú ý điều gì ?
* GDMT:Hỏi -Câu chuyện khuyên chúng
ta điều gì?
+Nhấn mạnh: Câu chuyện cho ta thấy được anh
em phải đoàn kết và thương yêu nhau, cùng
nhau xây dựng cho cuộc sống thêm tốt đẹp.
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò- Kể lại câu chuyện .

-Các nhóm cử đại diện lên thi kể.
-Nhận xét.
-Sắm vai :
-Nhóm tự phân vai (người dẫn
chuyện, ông cụ, bốn người con)
-HS sắm vai cac con chú ý thêm
lời thoại cãi nhau về gà vịt phá
vườn, lợn giẫm vườn cải.
-HS sắm vai ông cụ than khổ.
-Nhận xét, chọn cá nhân, nhóm
kể hay nhất.
-Học sinh thực hiện .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×