Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Kể chuyện Câu chuyện bó đũa

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
KỂ CHUYỆN:
CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
I. MỤC TIÊU:
- Dựa vào tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh kể lại được từng đoạn câu
chuyện.
- HS K- G phận vai dựng lại câu chuyện. (BT2)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV : 5 tranh minh họa nội dung truyện.
- HS : SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài : Bông hoa niềm vui.

- 2 HS kể

- GV nhận xét, ghi điểm.

B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu: Trực tiếp + ghi đề.
2. Hướng dẫn kể chuyện.
a. Kể từng đoạn theo tranh

- HS đọc yêu cầu của bài

- Lưu ý không phải mỗi tranh minh họa 1 - Cả lớp quan sát 5 tranh
đoạn chuyện (đoạn 2: tranh 2 và 3)
-1HS giỏi nêu vắn tắt nội dung từng
tranh.
+ Tranh1: Các con cãi nhau kiến người
cha rất buồn và đau đầu.
+ Tranh 2: Người cha gọi các con đến
và đố các con, ai bẻ gãy được bó đũa sẽ
được cha thưởng
+ Tranh 3: Từng người cố gắng hết sức


để bẻ bó đũa mà không bẻ được.
+ Tranh 4: Người cha tháo bó đũa và
bẻ từng cái một cách dễ dàng.
+ Tranh 5: Những người con hiểu ra lời
khuyên của cha.
-1 HS kể mẫu đoạn 1.
- Kể chuyện trong nhóm
- Thi kể trước lớp
- Yêu cầu kể chuyện trong nhóm.
- Yêu cầu thi kể trước lớp
b. Phân vai dựng lại câu chuyện.
+ Lần 1: GV làm người dẫn chuyện.

- Cả lớp nhận xét.
- HS dựng lại câu chuyện theo vai (có
thể sáng tạo: nói lời của người anh,
người em lúc cãi vã lời người cha buồn
phiền, lời của các con khi bẻ bó đũa, lời
của các con khi thấy được lợi ích của
việc đoàn kết yêu thương nhau, sống
thuận với anh chị em.


- HS tự đóng vai.
- Cả lớp nhận xét bình chọn bạn kể hay.

+ Lần 2: HS tự đóng vai.

3. Củng cố - dặn dò.
- Câu chuyện khuyên ta điều gì?
- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho
bố mẹ nghe.
-Nhận xét tiết học.

- Yêu thương nhau sống hòa thuận với
anh chị em.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×