Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn chính tả nghe viết

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn
chính tả nghe viết
I/ ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình dạy môn Tiếng Việt, nhiệm vụ của GV Tiểu học là hình
thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Phân môn Chính tả
có nhiệm vụ rèn kĩ năng nghe, viết, đọc. Qua chữ viết đúng, đẹp GV bồi dưỡng
tình yêu tiếng Việt, hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng
Việt cho HS
Phân môn Chính tả trong nhà trường có nhiệm vụ giúp HS nắm vững các
quy tắc chính tả và hình thành kĩ năng chính tả. Ngoài ra, nó còn rèn cho học sinh
một số phẩm chất như tính cẩn thận, óc thẩm mĩ.
Ngoài việc nắm vững vị trí, nhiệm vụ, tính chất, nội dung, chương trình,
phương pháp giảng dạy phù hợp, GV còn phải nắm vững các nguyên tắc dạy chính
tả Tiếng Việt.
Dạy chính tả theo khu vực phải xuất phát từ tình hình thực tế mắc lỗi chính
tả của học sinh ở từng khu vực, từng vùng miền để hình thành nội dung giảng dạy
khi xác định được trọng điểm chính tả cần dạy cho HS ở từng khu vực, từng địa
phương. Như vậy, trước khi dạy, GV cần tiến hành điều tra cơ bản để nắm lỗi chính
tả phổ biến của HS từ đó lựa chọn nội dung giảng dạy thích hợp với đối tượng HS
lớp mình dạy.
Qua thực tế điều tra qua các bài viết của học sinh khối 2 chúng tôi nhận thấy

học sinh viết chữ sai lỗi nhiều, tỉ lệ học sinh yếu đối với phân môn chính tả đầu
năm là 50,8%. Vì vậy tôi quyết định xây dựng rút ra được “MỘT SỐ BIỆN PHÁP
GIÚP HỌC SINH KHỐI 2 KHẮC PHỤC LỖI PHỤ ÂM ĐẦU TRONG PHÂN
MÔN CHÍNH TẢ” với mục đích đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất
lượng phân môn chính tả của khối 2.
II/ THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG VIỆT Ở LỚP 2
1. THƯC TRẠNG CHUNG :
Mỗi một vùng miền lại có những lỗi phát âm khác nhau nên việc nghe- viết, phát
âm các em còn có nhiều hạn chế do phương ngữ. Chính vì vậy, việc nghe- viết
chính tả các em thường mắc nhiều lỗi.
Ngoài ra trong quy ước về chữ quốc ngữ, một âm ghi bằng 2 hoặc 3 dạng.
1


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn
chính tả nghe viết
Ví dụ: / k / ghi bằng c, k, q, âm “gờ” ghi bằng g , gh; âm “ng” ghi bằng ng, ngh.
Phân môn Chính tả có một vị trí rất quan trọng ở bậc tiểu học bởi vì giai đoạn
Tiểu học là giai đoạn then chốt trong quá trình hình thành kĩ năng chính tả cho học
sinh. Chính tả được bố trí thành một phân môn độc lập, có tiết dạy riêng trong khi
bậc trung học cơ sở không có.
Mỗi tiết học trong phân môn Chính tả ở chương trình tiểu học có hai phần đó là
chính tả đoạn bài và chính tả âm vần. Phần chính tả đoạn bài là học sinh nghe, viết
(tập chép) một đoạn văn, đoạn thơ (theo số lượng tiếng của từng bậc học trong
chuẩn KTKN) sau khi được đọc và tìm hiểu các hiện tượng chính tả trong thời gian
khoảng 15 phút. Nội dung các bài chính tả âm vần là luyện viết đúng chữ ghi tiếng
có âm, vần, thanh dễ viết sai chính tả. Thời gian dành cho bài tập chính tả âm vần
dù là rất ngắn so với chính tả đoạn bài song việc rèn kỹ năng qua bài tập đó có ý
nghĩa rất lớn đối với học sinh. Qua các bài tập chính tả âm vần các em được rèn
luyện để tránh việc viết sai chính tả các chữ ghi tiếng có âm, vần, thanh dễ lẫn
nhằm đạt mục tiêu môn học.
2. THỰC TRẠNG TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY
a. Đối với học sinh:
- Học sinh viết sai chính tả chủ yếu do các em bị mất căn bản từ lớp dưới, chưa
nắm vững âm vần, chưa phân biệt được cách phát âm của GV, chưa hiểu rõ nghĩa
của từ, chưa có ý thức tự học, tự rèn ở nhà, chưa chú ý khi viết chính tả.
Qua thống kê các loại lỗi, học sinh thường mắc phải các loại lỗi sau:
- Lỗi do vô ý, chưa cẩn thận (như thiếu dấu phụ, thiếu dấu thanh,…

)- Lỗi do không hiểu nghĩa của từ ( để dành - tranh giành)
- Lỗi do không nắm được quy tắc chính tả ( gh, ngh chỉ đứng trước i, e, ê.)
g / gh: đua ge
ng / ngh : củ ngệ
c / k: cây céo
- Lỗi phát âm do sai phương ngữ ( l - n, s - x, tr - ch,…)
ch / tr: con chăn
s / x: chim xẻ
2


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn
chính tả nghe viết
Qua thực tế các lỗi về ch/ tr; s/ x; r/ g ; v/d/ gi , l/n là phổ biến hơn cả
Nguyên nhân:
- Do các em phát âm theo thói quen địa phương
- Do các em chưa hiểu nghĩa từ
- Về nhà ít đọc sách, báo nên không nhớ mặt chữ.
- Khi thầy cô giảng bài phân tích các chữ khó các em không chú ý lắng nghe.
- Do không thuộc các quy tắc chính tả.
b/ Về phía phụ huynh:
- Phụ huynh chưa thật quan tâm đến việc kiểm tra bài vở của con mình.
- Một số phụ huynh phát âm chưa chuẩn các âm đầu dẫn đến con cái cũng bị ảnh
hưởng phát âm sai.
c/ Về dạy chính tả của giáo viên:
- Trong quá trình dạy phân môn chính tả, giáo viên chưa làm công tác điều tra
để phân biệt các nhóm đối tượng học sinh viết sai chính tả để giáo viên có biện
pháp với từng nhóm đối tương.
- Trong quá trình đọc cho học sinh viết giáo viên chưa quan tâm đến cách đọc,
giáo viên chủ yếu đọc theo cụm từ để học sinh viết mà chưa đọc trọn câu để học
sinh nghe và hiểu câu văn để viết đúng.
- Đối với các bài tập âm vần, giáo viên chưa giải nghĩa từ, khắc sâu kiến thức
bằng cách đặt câu hoặc đặt từ vào một số tình huống cụ thể để học sinh hiểu nghĩa
của từ. Một số giáo viên chưa lựa chọn được các bài tập cần làm phù hợp với đối
tượng học sinh của lớp mình nên chưa phát huy hết tác dụng của bài tập để sửa lỗi
sai cho học sinh.
- Việc chấm bài của học sinh thực hiện thường xuyên, song việc liệt kê lỗi và
yêu cầu học sinh sửa lỗi giáo viên chưa thực sự quan tâm .
III- BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ:
1. Đối với học sinh
- Rèn luyện kỹ năng: Nghe - Nhớ - Vận dụng thực hành đối với phương châm “em
nghe - em nhớ - em làm - em hiểu”.
3


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn
chính tả nghe viết
- Ở nhà thường xuyên giải bài tập SGK, trong vở bài tập với phương châm “Học
thầy không tày học bạn”, học ở bất cứ nơi nào, dù ở nhà hay ở trường cũng phải
luôn nghiêm túc và tập trung trong khi học tập.
- Cùng với lớp tham gia trò chơi hàng tuần để kiểm tra kiến thức chính tả của mình
qua việc bồi dưỡng học sinh yếu và học sinh giỏi sau một tuần học tập .
2. Đối với phụ huynh :
- Phụ huynh cần trao đổi với giáo viên về cách học của con em mình ở nhà. Quan
tâm kiểm tra tình hình học tập của con em hàng ngày. Hàng tuần báo tình hình học
tập ở nhà của con em mình cho giáo viên.
- Khắc phục lỗi phát âm sai để con cái nêu gương, không bị ảnh hưởng khi giao
tiếp.
3. Đối với giáo viên dạy trên lớp :
3.1/ Tự bồi dưỡng:
Để dạy tốt người giáo viên cần phải không ngừng học hỏi, tự tìm hiểu, nghiên
cứu để nâng cao trình độ, tay nghề, có kiến thức cơ bản về ngữ âm học, từ vựng
học, ngữ nghĩa học… có liên quan đến chính tả.
Nắm vững phương pháp đặc trưng của phân môn chính tả. Kết hợp linh hoạt các
phương pháp giảng dạy sao cho sát hợp với đối tượng học sinh của lớp mình.
Học sinh có đọc đúng và ghi nhớ âm đúng thì khi giáo viên đọc, học sinh sẽ tái
hiện và viết đúng. Vì vậy trước hết giáo viên phải phải cố gắng phát âm rõ ràng,
tốc độ vừa phải để học sinh dễ phân biệt các âm hay lẫn lộn.
3.2/ Dùng các biện pháp hướng dẫn HS phân biệt các hiện tượng chính tả, ghi
nhớ quy tắc chính tả
a/ Phân tích so sánh
Với những tiếng khó, giáo viên áp dụng biện pháp phân tích cấu tạo tiếng, so
sánh với những tiếng dễ lẫn lộn, nhấn mạnh những điểm khác nhau để học sinh ghi
nhớ.
Ví dụ: Khi viết tiếng “nặng” học sinh dễ lẫn lộn với tiếng “nặn” giáo viên yêu
cầu học sinh phân tích cấu tạo hai tiếng này.
Nặng = N + ăng + thanh nặng
4


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn
chính tả nghe viết
Nặn = N + ăn + thanh nặng
So sánh để thấy sự khác nhau, tiếng “nặng”có âm cuối là “ng”, tiếng “nặn” có
âm cuối là “n”. Học sinh ghi nhớ cách phát âm và cách viết sẽ không viết sai.
b/ Giải nghĩa từ
Do phương ngữ của từng miền khác nhau, cách phát âm đôi khi chưa thống nhất
với chữ viết nên học sinh cần nắm rõ nghĩa của từ để viết cho đúng.
Ví dụ: vác nặng - lặng im
Việc giải nghĩa từ thường được thực hiện trong tiết Luyện từ và câu, Tập đọc,
Tập làm văn… nhưng nó cũng là việc làm rất cần thiết trong tiết Chính tả khi mà
học sinh không thể phân biệt từ khó dựa vào phát âm hay phân tích cấu tạo tiếng.
Có nhiều cách để giải nghĩa từ cho học sinh: Giáo viên có thể cho học sinh đọc
chú giải, đặt câu (nếu học sinh đặt câu đúng tức là HS đã hiểu nghĩa từ ), tìm từ
đồng nghĩa, trái nghĩa, miêu tả đặc điểm hoặc sử dụng vật thật, mô hình, tranh
ảnh… với những từ nhiều nghĩa giáo viên phải đặt từ đó trong văn cảnh cụ thể để
giải nghĩa từ.
c/ Hướng dẫn mẹo luật chính tả:
Mẹo luật chính tả là các hiện tượng chính tả mang tính quy luật chi phối hàng
loạt từ, giúp giáo viên khắc phục lỗi chính tả cho học sinh một cách rất hữu hiệu.
Ngay từ lớp 1, các em đã được làm quen với luật chính tả đơn giản như: Các âm
đầu k, gh, ngh chỉ kết hợp với âm i, e, ê. Ngoài ra giáo viên có thể cung cấp thêm
cho học sinh một số mẹo luật khác như sau :
Để phân biệt âm đầu s/ x: Đa số các từ chỉ tên cây và tên con vật đều bắt đầu
bằng s : si, sồi, sả, sứ, sắn, sung, sao, sim, su su, sầu đâu, sơn trà, sậy, sấu, sến,
sam, sán, sầu riêng, so đũa…sáo, sâu, sên, sam, sán, sếu, sò, sóc, sói, sứa, sáo sậu,
sư tử,…
Để phân biệt âm đầu tr/ ch: Đa số các từ chỉ đồ vật trong nhà và tên con vật
đều bắt đầu bằng ch: chăn, chiếu, chảo, chổi, chai, chày, chén, chum, chạn, chõ,
chĩnh, chuông, chiêng… chuột, chó, chí, chồn, chuồn chuồn, chào mào, châu chấu,
chiền chiện, chẫu chàng, chèo bẻo, chìa vôi,…
d/ Cho HS làm nhiều dạng bài tập chính tả:
5


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn
chính tả nghe viết
Giáo viên có thể đưa ra các dạng bài tập chính tả khác nhau để giúp học sinh
tập tận dụng các kiến thức đã học, làm quen với việc sử dụng từ trong văn cảnh cụ
thể. Sau mỗi bài tập, giáo viên giúp các em rút ra các quy tắc chính tả để ghi nhớ.
Trong quá trình dạy các bài tấp chính tả âm vần, giáo viên cần có sự lựa chọn bài
tập phù hợp với đa số đối tượng học sinh của lớp và cá biệt đối với các nhóm đối
tượng học sinh của lớp.
Bài tập trắc nghiệm khoanh tròn
Khoanh tròn chữ cái trước từ ngữ viết đúng :
a- nàng xóm
d- lo lắng

b- chổi che

c- xa xa

e- chang chang

g-

chim xẻ

Trắc nghiệm đúng – sai
Điền chữ Đ vào ô trống trước những chữ viết đúng chính tả và chữ
S vào ô trống trước những chữ viết sai chính tả:
gia đình
da vào
cặp da
dòng giống
giông bão
râm bụt
Nối các tiếng ở cột A với các tiếng ở cột B để tạo thành những từ viết đúng
chính tả:
A
long
sáng
giận
con
Bài tập lựa chọn

B
dữ
sủa
chăn
lanh

Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống trong câu sau:
Đôi………này đế rất………. (dày, giày)
Em thích nghe kể…………hơn đọc……… ( truyện, chuyện )
Bài tập phát hiện
+ Tìm từ sai chính tả trong câu sau và sửa lại cho đúng:
Đàn xếu đang sải cánh trên cao.
Hồ về thu, nước chong vắt, mênh mông.
Bài tập điền khuyết
6


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn
chính tả nghe viết
Điền vào chỗ trống cho phù hợp
d, r hoặc gi : …án cá, ….ễ….ãi, đêm….ao thừa, xếp hàng….ọc
s hoặc x : ….ôn….ao,….a….ôi,….ung phong, đơn….ơ
Bài tập điền từ
Chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:
(lịch, nịch): quyển.....; chắc ....
Điền vào chỗ trống tr hay ch:
cây ...e; mái ...e; ...ung thành; ...ung sức.
Điền vào chỗ trống ng hay ngh?
- ...ày tháng; ...ỉ ngơi; ...ười bạn; ...ề nghiệp.
Bài tập phân biệt
Đặt câu để phân biệt từng cặp từ sau
no – lo
dành – giành
Ngoài ra giáo viên phải kết hợp cho học sinh biết xây dựng cái đúng, loại bỏ cái
sai. Bên cạnh việc cung cấp cho học sinh những quy tắc chính tả, hướng dẫn học
sinh thực hành luyện tập nhằm hình thành các kĩ xảo chính tả cần đưa ra những
trường hợp viết sai để hướng dẫn học sinh phát hiện sửa chữa rồi từ đó hướng học
sinh đi đến cái đúng.
4/ Một số lưu ý:
* Khi tổ chức các hoạt động thực hành luyện tập, giáo viên lựa chọn hình thức
luyện tập phù hợp đối tượng học sinh và phù hợp với nội dung từng bài tập nhằm
tạo hứng thú, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong học tập.Trong khi
cung cấp kiến thức cho học sinh , giáo viên cần tuân theo : “Thầy nêu vấn đề – trò
suy nghĩ (thảo luận nhóm, cặp cá nhân…) đưa ra nhận xét (kết quả) thầy bổ sung
đi đến kết luận - trò ghi nhớ ( thuộc lòng )”
* Nắm chắc từng đối tượng học sinh của lớp, tạo nhu cầu học tập cho các em, linh
hoạt trong đổi mới phương pháp dạy học tạo cho các em hứng thú và ham thích
học chính tả và tập đọc .
7


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn
chính tả nghe viết
Khi tổ chức các hoạt động thực hành luyện tập, giáo viên lựa chọn hình thức
luyện tập phù hợp đối tượng học sinh và phù hợp với nội dung của từng bài tập
nhằm tạo hứng thú, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong học tập.
Trong quá trình học sinh làm bài, giáo viên quan sát cá nhân học sinh, nhóm
học sinh để đôn đốc hướng dẫn và biết được những bài làm sai để tổ chức cho học
sinh nhận xét và sửa chữa. Đối với dạng bài tập không chỉ có đáp án đúng duy
nhất, giáo viên tổ chức cho học sinh luyện tập dưới hình thức trò chơi hoặc thảo
luận nhóm thì hiệu quả và việc chữa bài tối ưu hơn cả.
* Tổ chức hướng dẫn các phương pháp học tập hợp tác (học nhóm, học tổ …) soạn
giảng chu đáo gọn nhẹ đầy đủ cho các đối tượng đặc biệt là hệ thống câu hỏi cho
học sinh trung bình, yếu và chậm. Sử dụng đồ dùng dạy học hợp lý, hiệu quả.
* Trong một tiết học cần dành nhiều thời gian thực hành cho học sinh trung bình,
yếu động viên giúp đỡ, khuyến khích ưu tiên câu hỏi dễ bài điền từ dễ và tạo điều
thuận lợi cho học sinh trung bình, yếu tham gia phát biểu ý kiến nhằm tạo hứng thú
học tập cho các em .
* Khi đọc cho học sinh viết thì giáo viên phải đọc thật chuẩn, rõ ràng chính xác và
nhấn mạnh nhiều lần ở các từ, tiếng khó đó.
* Khi học sinh viết bài giáo viên phải luôn luôn theo dõi kiểm tra và sửa chữa kịp
thời những từ, tiếng mà các em vừa viết sai theo tiếng địa phương .
* Giáo viên tổ chức cho học sinh nhận xét góp ý bài của bạn, chỉ ra được lỗi để
cùng chữa. Trường hợp nếu học sinh không phát hiện ra lỗi, giáo viên gợi ý để học
sinh nhận ra và chữa lỗi.
Khi đánh giá, ngoài việc chấm bài cho học sinh, giáo viên nên tổ chức cho học
sinh tự chấm bài hoặc chấm bài cho bạn dựa vào đáp án đúng và hướng dẫn chấm
của giáo viên.
Qua mỗi bài tập giáo viên tổng kết ý kiến và chốt lại nội dung kiến thức cần
ghi nhớ và kỹ năng cần rèn luyện.
Giáo viên nên tuyên dương, khen thưởng động viên kịp thời tạo hứng thú cho
các em say mê học tập.
8


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân mơn
chính tả nghe viết
* Vào giờ luyện viết ở buổi 2 và các ngày học có 4 tiết, dành tiết thứ 5 để luyện tập
cho học sinh trung bình, yếu một số bài tập về dạng vừa mới học, lần lượt gọi học
sinh trung bình, yếu lên viết. Lớp nhận xét để bạn thấy được chỗ sai, thiếu sót rồi
xố đi để bạn viết lại cho đúng mới thơi.
* Giao cho HS luyện viết thêm ở nhà mỗi ngày 5 dòng các bài tập đọc trong tuần.
Giao cho đơi bạn học tập kiểm tra chéo thường xun vào mỗi buổi sáng.
* Tổ chức trò chơi “đố vui tìm tiếng đúng” cho cả lớp về kiến thức từ mới cho
một tuần – khen thưởng động viên sự tiến bộ của các học sinh trong lớp ở tất cả
các đối tượng giỏi – khá – trung bình - yếu kịp thời …
Tóm lại: Việc phát hiện lỗi chính tả, thống kê, tìm ngun nhân mắc lỗi, từ
đó đưa ra các biện pháp khắc phục là rất cần thiết khơng thể thiếu trong q trình
dạy học Tiếng Việt. Nhưng khơng phải chỉ đưa ra các biện pháp khắc phục là có
thể thực hiện một cách có hiệu quả. Sửa chữa, khắc phục lỗi chính tả là cả một q
trình lâu dài, đòi hỏi người giáo viên phải kiên trì, bền bỉ, khơng được nơn nóng.
Bởi vì có những học sinh tiến bộ ngay trong vài tuần nhưng cũng có những học
sinh sự tiến bộ diễn ra rất chậm, khơng phải vài tuần, có khi vài tháng, thậm chí cả
một học kỳ. Nếu giáo viên khơng biết hướng dẫn, chờ đợi thì kết quả sẽ khơng cao.
Ngồi việc giúp học sinh khắc phục các lỗi chính tả, giáo viên cần chú trọng
phần rèn chữ viết của học sinh về: mẫu chữ, độ cao con chữ, cách trình bày. Trong
q trình rèn chữ viết cho học sinh, giáo viên chú trọng các kĩ thuật viết: khoảng
cách, cách cầm bút, tư thế ngồi viết, kĩ năng nghe và luyện phát âm chuẩn để viết
đúng.
Giáo viên cần hình thành cho học sinh thói quen luyện chữ trong tất cả các
mơn học khơng chỉ riêng mơn Chính tả. Bên cạnh đó, giáo viên cũng cần trau dồi
chữ viết của mình, đó chính là phương tiện trực quan nhất mà có ảnh hưởng lớn
nhất đến học sinh.
BÀI SOẠN MINH HOẠ TIẾT DẠY
CHÍNH TẢ (Nghe - viết)
CÔ GIÁO LỚP EM
I. Mục đích, u cầu:
9


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn
chính tả nghe viết
1 .Kiến thức : - Nghe, viết chính xác bài chính tả và trình bày đúng khổ thơ 2 và 3
của bài Cô giáo lớp em.
2. Kĩ năng :- Làm được BT2, BT3a
3. Thái độ :- GD học sinh viết bài cẩn thận, trình bày sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy và học: Bảng gài, thẻ từ cho bài tập 2, 3.
III.Hoạt động dạy và học
TG Nội dung dạy
3’
1.Bài cũ

Hoạt động của giáo viên
GVđ ánh giá nhận xét bài

Hoạt động của học sinh

chính tả tiết trước
35’ 2. Bài mới:
Giới thiệu bài,

GV giới thiệu

Lắng nghe, nhắc lại.

ghi bảng
HĐ1 : Hướng
dẫn viết chính tả
Mục tiêu: Nghe, -Treo bảng phụ và đọc 2 khổ
viết chính xác

thơ cần viết.

bài viết

H: Tìm hình ảnh đẹp trong

Đọc.
Một số em trả lời.

khổ thơ khi cô giáo dạy tập
viết?
H: Bạn nhỏ có tình cảm gì
đối với cô giáo?
H: Một khổ thơ có mấy
dòng?
H: Mỗi dòng thơ có mấy
chữ? Chữ đầu dòng thơ viết
như thế nào?
-Đọc các từ khó và yêu cầu

2 em lên bảng viết, cả lớp

học sinh viết: lớp, lời, dạy,

viết vào bảng con.

giảng, trang, yêu.
-Chỉnh sửa lỗi cho học sinh
10


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn
chính tả nghe viết
nhất là những em yếu.
Đọc từng dòng thơ cho HS

Nghe, viết bài.

viết.
Đọc lại bài, sửa bài.

Soát lỗi, sửa bài nếu sai.

-Thu và chấm bài.

Nộp bài

-Nhận xét bài viết.
Lắng nghe.
HĐ2 : Hướng
dẫn làm bài tập
Mục tiêu: Biết
phân biệt âm,
vần để làm bài
chính xác, hiểu
nghĩa của từ.

-Gọi học sinh đọc yêu cầu

Bài 2:

bài.

2 em đọc kĩ yêu cầu của bài

-Treo bảng có sẵn bài tập 2.

tập.

-Gọi HS làm mẫu, chỉnh sửa

Đọc thầm.

lỗi nếu có và cho học sinh

Một số em lên tập tìm và

làm tiếp bài tìm càng nhiều

nêu kết quả.

từ ngữ càng tốt.

Nhận xét.

-Nhận xét, ghi bảng từ đúng.
Ví dụ :
Thủy: Tàu thủy, thủy quân,
thủy chung, thủy tinh thủy
thủ, nguyên thủy, thủy chiến,
thủy thủ….
Núi: núi non, núi đá, sông
núi, ngọn núi, miền núi, đồi
núi, rừng núi…
11


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn
chính tả nghe viết
Lũy: lũy tre, thành lũy, đắp
lũy, chiến lũy, tích lũy ….
Bài 3a :

-Cho học sinh hoạt động theo Nhóm 3.
nhóm.

Nhận thẻ và gắn vào chỗ

-Treo bảng phát thẻ từ cho

trống.

hai nhóm HS và yêu cầu hai

Cả lớp làm vào SGK

nhóm này cùng thi gắn từ

Một số em đọc bài làm

đúng.

Cả lớp nhận xét, sửa chữa

-Nhận xét.
2’

3. Củng cố -

Nhận xét tiết học.

Lắng nghe.

Dặn dò

Về nhà xem lại bài sửa chữa
lỗi sai trong bài.

Ghi nhận, chuyển tiết.

IV .KẾT QUẢ THỰC HIỆN :
Qua một thời gian thực hiện “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc
phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn chính tả nghe viết ”.
tôi đã thu được những kết quả sau:
Khảo sát tháng 4/ 2016
Khối

2

Hoàn thành
Sĩ số

SL

%

Chưa hoàn thành
SL

%

Thái độ
Thích

Không
thích

140
140
100
0
0
139
1
So với đầu năm học, tỉ lệ học sinh hoàn thành bài học tăng lên. Số

học sinh thích học đạt 100%
Qua quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy kết quả đạt được như trên là rất khả
quan. Số học sinh hoàn thành tốt tăng lên nhiều. Không còn tình trạng học sinh
chưa hoàn thành. Các đồng nghiệp trong trường tán thành với nội dung đề tài đưa
ra, bản thân tôi tránh được những thắc mắc, lúng túng, khi giảng dạy và nhận xét
cho học sinh. Kết quả tiết dạy đã được nâng lên một cách rõ rệt. Học sinh chăm
chỉ, hứng thú, yêu thích học hơn.
12


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn
chính tả nghe viết
V.BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
1. Đối với giáo viên :
Trong tiết dạy bài mới, giáo viên cần phải tổ chức hình thức dạy học cho học
sinh nhiều hơn.Tích cực làm đồ dùng dạy học để giờ học sinh động, giúp học sinh
dễ hiểu, nhớ lâu (điều này phù hợp với đặc điểm của học sinh tiểu học) Phát huy
được vai trò của hội đồng tự quản. Trong lớp học, giáo viên không chỉ là người
giảng dạy mà còn là người cha, người mẹ và người bạn tạo sự gần gũi, thân thiện
với học sinh, giúp các em thoải mái, tự tin để tiếp thu bài tốt hơn.
2. Đối với học sinh :
Các em chuẩn bị đủ sách vở, bộ đồ dùng học ở lớp cho tốt.
Tích cực tham gia hoạt động nhóm. Hăng hái nêu ý kiến trong giờ học giúp các
em mạnh dạn, tự tin hơn.
Các em cần chăm chỉ, ham hiểu biết, tìm tòi, sáng tạo khi học.
VI. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Trên đây là một số kinh nghiệm tôi trong “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2
khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn chính tả nghe viết ”.
Từ kinh nghiệm thực tế, tôi thu hút các em tham gia hoạt động học tích
cực, giúp các em mạnh dạn hơn, tự tin hơn, góp phần mang lại hiệu quả cao trong
mỗi giờ lên lớp. Giáo viên cần tích cực dự giờ học hỏi kinh nghiệm của đồng
nghiệp. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới cách đánh giá, nhận
xét với học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/BGD ĐT.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là cách nhìn chủ quan của tôi trên một đối tượng
học sinh nhất định, chắc chắn vẫn còn thiếu sót cần được bổ sung, khắc phục. Rất
mong nhận được sự góp ý của hội đồng khoa học để kinh nghiệm của tôi được
hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giờ học Toán ở trường Tiểu học.
Đề nghị nhà trường trang bị tài liệu tham khảo .Tăng cường triển khai
chuyên đề để GV có điều kiện học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phương
pháp giảng dạy phong phú .Trên đây là một số biện pháp giúp cho học sinh khối 2
viết đúng chính tả. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của BGH, các anh,
13


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn
chính tả nghe viết
chị, em đồng nghiệp để chuyên đề được hoàn thiện và mang lại hiệu quả cao trong
quá trình vận dụng.
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2016

Người viết

Trương Thị
Hoàn

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ
QUAN

Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến
kinh nghiệm do viết không sao
chép.Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm

14


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn
chính tả nghe viết

Nhận xét , đánh giá, xếp loại của HĐKH cơ sở
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

15


Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn
chính tả nghe viết

Nhận xét , đánh giá, xếp loại của HĐKH cấp huyện
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nhận xét , đánh giá, xếp loại của HĐKH cấp thành phố
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×