Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Tập đọc Nhắn tin

Tuần: 14

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

TẬP ĐỌC
NHẮN TIN
I – MỤC TIÊU
- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: đọc trơn 2 mẫu nhắn tin. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. Giọng
đọc thân mật
- Rèn kĩ năng đọc hiểu: Hiểu nội dung các mẫu nhắn tin. Nắm được các mẫu nhắn
tin( ngắn gọn đủ ý)
II - ĐỒ DÙNG
Một số mảnh giấy nhỏ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
A/ Bài cũ:
Gọi hai học sinh nối tiếp nhau đọc: “ Câu chuyện bó đũa” và trả lời câu hỏi: vì sao 4
người con không ai bẻ gẫy được bó đũa? Câu chuyện này khuyên em điều gì?
B/ Bài mới.
1, Giới thiệu bài
2, Luyện đọc:
- GVđọc mẫu: giọng đọc nhắn nhủ thân mật

- Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.
Đọc từng câu: Học sinh đọc nối tiếp nhau từng câu. luyện đọc một số từ ngữ: nhắn tin,
Linh , lồng bàn, quét nhà , bộ que chuyền…


Đọc từng mẫu nhắn tin: Giáo viên hướng dẫn hs đọc đúng một số câu:
Ví dụ: Em nhớ quét nhà, học thuộc lòng hai khổ thơ/ và làm ba bài tập toán chị đã đánh
dấu//
Chia nhóm cho học sinh đọc
Gọi đại diện các nhóm đọc
Cả lớp và giáo viên nhận xét
3, Hướng dẫn tìm hiểu bài:
+ Những ai nhắn tin cho Linh? Nhắn tin bằng cách nào?(Chị Nga và bạn Hà nhắn tin cho
Linh.Nhắn bằng cách viết ra giấy.)
+ Vì sao chị Nga và Hà phải nhắn tin cho Linh bằng cách ấy?(Lúa chị Nga đi , chắc còn
sớm..)
+ Chị Nga nhắn Linh những gì?(Nơi để quà sáng,các việc cần làm ở nhà,giờ chị Nga về)
+ Hà nhắn Linh Những gì?( Hà mang đồ chơi cho Linh,nhờ Linh mang sổ bài hát đi học
cho Hà mượn)
- Giúp học sinh nắm tình huống viết nhắn tin cho ai?
+ Em viết nhắn tin cho ai?
+ Vì sao phải nhắn tin?
+ Nội dung nhắn tin lả gì?
Yêu cầu học sinh viết nhắn tin vào vở. Gọi học sinh đọc bài làm của mình. Cả lớp và giáo
viên nhận xét
4, Củng cố và dặn dò:
Nhận xét tiết học.
Dặn về nhà tập viết lời nhắn tinTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×