Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Tập đọc Nhắn tin

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
TẬP ĐỌC:
NHẮN TIN
I. MỤC TIÊU:
- Đọc rành mạch hai mẩu tin nhắn; biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ..
- Nắm được cách viết tin nhắn (ngắn gọn, đủ ý). Trả lời được các câu hỏi
trong SGK.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Một vài mẩu tin nhắn viết sẵn.
- HS : SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

A. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài câu chuyên bó đũa.
- Nhận xét, ghi điểm.

- HS đọc bài và trả lời câu hỏi theo nội
dung bài


B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu : Trực tiếp, ghi đề.
2. Giảng bài:

 Hoạt động1: Luyện đọc
a. GV đọc mẫu:
Giọng đọc nhắn nhủ, thân mật
b. Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp
giải nghĩa từ:
* Đọc từng câu:

+ HS nối tiếp nhau đọc câu

- Rút từ HS đọc sai

- Luyện phát âm đúng.

* Đọc từng mẩu nhắn tin trước lớp:

+ HS nối tiếp nhau đọc mẩu nhắn tin


- Rút câu:
- Em nhớ quét nhà,/ học thuộc hai khổ - Luyện ngắt câu.
thơ/ và làm ba bài tập toán/ chị đã đánh
dấu.//
- Mai đi học,/ bạn nhớ mang quyển bài
hát/ cho tớ mượn nhé.//
* Đọc từng mẩu nhắn tin trong nhóm.
* Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc theo cặp.

* 1HS đọc toàn bài.

 Hoạt động2: Tìm hiểu bài.
+Yêu cầu HS đọc hai mẩu nhắn tin
- Những ai nhắn tin cho Linh?


+ HS đọc thầm.

- Nhắn bằng cách nào ?

- Chị Nga và Hà.

- Vì sao chị Nga và Hà phải nhắn tin
bằng cách ấy ?

- Nhắn bằng cách viết ra giấy.

- Vì lúc chị Nga đi Linh ngủ chưa dậy.
* Vì chị Nga và Hà không trực tiếp gặp Còn lúc Hà đến nhà Linh thì Linh không
được Linh lại không nhờ được ai nhắn có nhà.
tin cho Linh nên phải viết nhắn tin để
lại cho Linh.
+Yêu cầu HS đọc mẩu tin thứ nhất
- Chị Nga nhắn Linh những gì?

- 1HS đọc.

+Yêu cầu HS đọc mẩu tin thứ hai.

- Chị nhắn Linh, quà sáng chị để trong
lồng bàn và dặn Linh các công việc cần
làm.

-Hà nhắn Linh những gì?

- 1HS đọc.
- Hà đến chơi nhưng Linh không có nhà,
Hà mang cho Linh bộ que chuyền và dặn
Linh mang quyển bài hát cho Hà mượn.
+Yêu cầu HS đọc câu hỏi 5.

- HS đọc thầm câu hỏi.

- Em phải nhắn tin cho ai?

- Cho chị.

- Vì sao phải viết nhắn tin?

- Vì bố mẹ đi làm, chị đi chợ chưa về, em


sắp đi học.
- Nội dung viết nhắn tin là gì?

- Em cho cô Phúc mượn xe đạp

+Yêu cầu HS thực hành viết nhắn tin.

- HS viết nhắn tin.

3.Củng cố-dặn dò:

- HS nối tiếp nhau đọc bài viết.

- Bài học hôm nay giúp em hiểu điều gì - Khi muốn nói với ai điều gì mà không
về cách nhắn tin.
gặp được người đó, ta có thể viết những
điều cần nhắn vào giấy, để lại. Lời nhắn
cần viết ngắn gọn mà đủ ý.
- Dặn HS thực hành viết nhắn tin.
- Nhận xét tiết họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×