Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Tập đọc Nhắn tin

Giáo án Tiếng việt 2

TẬP ĐỌC
NHẮN TIN
I.Mục đích yêu cầu:
- Đọc trơn 2 mẩu nhắn tin, biết ngắt nghỉ đúng chỗ.
- Đọc giọng thân mật. Hiểu nghĩa các mẩu nhắn tin. Nắm được cách viết nhắn tin
( ngắn gọn, đủ nội dung)
- Giúp HS vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
II.Đồ dùng dạy – học:
G: Bảng phụ viết mẩu tin
H: Đọc trước bài ở nhà.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung

Cách thức tiến hành

A.KTBC:
4P

H: Đọc nối tiếp trả lời câu hỏi nội dung

(3H)

Đọc bài: Câu chuyện bó đũa

H+G: Nhận xét, đánh giá

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài:

1P G: Giới thiệu qua KTBC

2,Luyện đọc:
15P

G: Đọc mẫu (1 lần)

a-Đọc mẫu:
b-Luyện đọc kết hợp giải nghĩa
từ:
*Đọc câu:

H: Đọc nối tiếp từng mẩu tin theo hàng
ngang (2 lượt)


- Từ khó: 10 – 9; 9 giờ; 8 - 12

G: Phát hiện ghi bảng từ khó
- Luyện phát âm cho học sinh
H: Đọc nối tiếp (3H)
G: Đưa bảng phụ

*Đọcđoạn
Mẩu tin thứ nhất ( SGK)
*Đọc toàn bài:

H: Phát hiện cách ngắt nghỉ ở từng mẩu
tin
G: Hướng dẫn cách đọc mẩu tin1( Bảng
phụ)


H: Đọc cá nhân . Đọc nhóm (N3)
H: Các nhóm thi đọc trước lớp (4N)
H+G: Nhận xét, đánh giá
H: Đọc toàn bài (1H)

3,HD tìm hiểu nội dung bài
10P

H: Đọc thầm 2 mẩu tin
G: Nêu câu hỏi 1, HD học sinh trả lời

H: Phát biểu (1-2H)
- Chị Nga và Hà nhắn tin cho Linh,
H+G: Nhận xét
Bằng cách viết ra giấy
G: Chốt ý chính
- Lúc chị Nga đi Linh vẫn còn ngủ. H: Đọc thầm đoạn 3
Lúc Hà đến Linh không có nhà.... G: Nêu câu hỏi 3
H: Phát biểu (1-2H)
H+G: Nhận xét
* Viết nhắn tin rõ ràng, đầy đủ
thông tin.....

G: Chốt ý

* Tập viết nhắn tin:

H: Đọc phần gợi ý SGK trang 115
G: HD học sinh nắm chắc yêu cầu BT
H: Tập viết vào giấy nháp


-

Đọc trước lớp tin nhắn đã viết

H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại cách
viết
4. Luyện đọc lại

7P
H: Đọc lại 2 mẩu tin
H: Nhắc lại cách viết tin nhắn, liên hệ( có
nhiều hình thức nhắn tin)

4.Củng cố – dặn dò:

3P

H: Nhắc tên bài (1H)
G: Lôgíc kiến thức bài học
- Nhận xét giờ học
- Chuẩn bị bài sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×