Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?. Dấu chấm, dấu chấm hỏi

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM
GIA ĐÌNH. CÂU KIỂU: AI LÀM GÌ?
I.Mục tiêu:
- Nêu được một số từ ngữ về tình cảm gia đình
- Biết sắp xếp các từ thành câu theo mẫu:Ai làm gì?
- Điền đúng dấu chấm,dấu chấm hỏi vào đoạn văn có ô trống.
-H(TB-Y)nắm được cách đặt câu theo mẫu : Ai làm gì?
-H sáng tạo, yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ viết bài tập 2,VBT, bảng phụ
III. Các hoạt động dạy - học :
ND KT- TG

HOẠT ĐỘNG GV

HOẠT ĐỘNG HS

1. Bài cũ:(5’)


-Yêu cầu H đặt 1 câu theo mẫu:Ai
làm gì?

-H đặt 1 câu theo mẫu:Ai làm
gì? vào bảng bìa

-Bài tập yêu cầu gì

-H nhận xét bài bạn

2.Bài mới:
*HĐ1:GTB(2’ -Giới thiệu bài.
)
Bài 1: Hãy tìm 3 từ nói về …

-H nhắc lại đề bài

*HĐ2:HD làm
bài tập (2830’)

-Thảo luận cặp đôi

-T t/c nhận xét một số bài

-2HS đọc y/c BT
-H(TB)nêu

-T huy động kết quả

-H(K):bổ sung

- T ghi một số từ lên bảng

-3HS đọc


-Gọi HS đọc lại từ ngữ
-Để gia đình luôn hoà thuận em
cần làm gì?


-H trả lời

Bài 2: sắp xếp các từ…

-H đọc y/c BT

-Bài tập yêu cầu gì

-Xếp từ theo mẫu: ai làm gì?
-Đọc câu mẫu

-Chia lớp thành các nhóm và yêu
cầu thảo luận và sau đó ra bảng
phụ

-Thảo luận và làm bài
-Đại diện các nhóm đọc bài

_Nhận xét đánh giá chung
-Nhận xét bổ sung
Bài 3: Em sẽ chọn dấu chấm…

-Đọc y/c BT

-T theo dõi, giúp đỡ H

-Làm bài vào VBT

-Cuối câu nào ghi dấu chấm?

-1H(K) làm bài ở bảng phụ

-Câu nào ghi dấu chấm hỏi?

- H nhận xét bài bạn

-T chốt:
-Nhận xét giờ học
3.Củng cốdặn dò(1’)

-Nhắc HS về làm lại bài 2 vào vở
bài tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×