Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Tập viết Chữ hoa: M

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
TẬP VIẾT:
CHỮ HOA: M
I. MỤC TIÊU: Rèn kĩ năng viết chữ:
- Biết viết chữ M theo cỡ chữ vừa và nhỏ.
- Viết cụm từ ứng dụng Miệng nói tay làm cỡ nhỏ: chữ viết đúng mẫu đều nét
và nối chữ đúng quy định.
- Rèn kỹ năng viết đúng và đẹp.
II. CHUẨN BỊ:
- Mẫu chữ M đặt trong khung chữ.
- Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ li Miệng (dòng1). Miệng
nói tay làm (dòng 2)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

A.Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra chữ hoa L

- HS viết bảng con chữ L


-

- 2 HS viết bảng lớp Lá

Nhận xét ghi điểm

B.Dạy bài mới :
1.Giới thiệu: Trực tiếp + ghi đề
2.Hướng dẫn viết chữ hoa:
 Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và
nhận xét chữ M
* Gắn mẫu chữ

M

- Chữ M cao mấy li?

- Cao 5 ô ly.

- Chữ M gồm mấy nét? Là những nét nào?

- Gồm 4 nét: móc ngược trái,
thẳng xiên và móc ngược phải.

- GV nêu cách viết.
- GV vừa viết chữ M, vừa nhắt lại cách viết.


+ Yêu cầu HS viết bảng con

- HS viết 2 lượt

 Hoạt động 2: Hướng dẫn viết cụm từ ứng
dụng.
* Treo bảng phụ:
Miệng nói tay làm
- Yêu cầu HS đọc cụm từ.
- Hiểu cụm từ này như thế nào?


- Miệng nói tay làm.

- Em có nhận xét gì về độ cao của các chữ cái
trong cụm từ đó; khoảng cách; cách nối nét.

- Nói đi đôi với làm.

+ GV viết mẫu

Miệng

- HS nhận xét.

+ Yêu cầu HS viết bảng con
 Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vào vở
tập viết.

- HS viết bảng con 2 lượt

- GV nêu yêu cầu cho HS viết bài

 Hoạt động 4: Chấm chữa bài.
- GV thu vở chấm bài và sữa sai.
3 . Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học .
- Dặn HS về nhà viết bài.

- HS viết theo hướng dẫn của
GVTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×