Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Tập viết Chữ hoa: M

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Tập viết
Bài: CHỮ HOA M
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết đúng chữ hoa M (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng:
Miệng (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Miệng nói tay làm (3lần).
II. CHUẨN BỊ
- Mẫu chữ M hoa. Bảng phụ : Miệng, Miệng nói tay làm.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1) Giới thiệu bài và ghi đề bài.
2) Phát triển bài
*Hoạt động 1: Chữ M hoa.
*Mục tiêu: Biết viết chữ M hoa, cụm từ ứng dụng
cỡ vừa và nhỏ.
*Cách tiến hành:
-Mẫu chữ M hoa..


-Quan sát.

a.Quan sát số nét, quy trình viết :
-Chữ M hoa cao mấy li ?

-Cao 5 li.

-Chữ M hoa gồm có những nét cơ bản nào ?

-Chữ M gồm4 nét cơ bản : nét
móc ngược trái, thẳng đứng,
thẳng xiên và móc ngược phải.

-Vừa nói vừa tô trong khung chữ : Chữ M gồm4
nét cơ bản : nét móc ngược trái, thẳng đứng, thẳng
xiên và móc ngược phải.

-3- 5 em nhắc lại.

-Quan sát mẫu và cho biết điểm đặt bút ?
-Giáo viên viết mẫu (vừa viết vừa nói).

-2-3 em nhắc lại.

b/ Viết bảng :

-Cả lớp viết trên không.

-Yêu cầu HS viết 2 chữ M vào bảng.

-Viết vào bảng con M - M

-Trò chơi “Trúc xanh”.

-Đọc : M.


c/ Viết cụm từ ứng dụng :


-Lật thẻ , đoán hình nền.

-Yêu cầu học sinh mở vở tập viết đọc cụm từ ứng
dụng.

-2-3 em đọc : Miệng nói tay làm.

d/ Quan sát và nhận xét :

-1 em nêu : Nói đi đôi với làm.

Viết bảng.

-1 em nhắc lại.

*Hoạt động 2: Viết vở.

-4 tiếng : Miệng, nói, tay, làm.

-Quan sát.

*Mục tiêu: Biết viết M - Miệng theo cỡ vừa và
nhỏ, cụm từ ứng dụng viết cỡ nhỏ.
*Cách tiến hành:
-Hướng dẫn viết vở.
-1 dòng L ( cỡ vừa : cao 5 li)

-Viết vở.

-1 dòng L (cỡ nhỏ :cao 2,5 li)
-1 dòng chữ Miệng (cỡ vừa)
-1 dòng chữ Miệng (cỡ nhỏ)
-2 dòng “Miệng nói tay làm” ( cỡ nhỏ)
-Chú ý chỉnh sửa tư thế ngồi viết
3. Kết luận:
-Nhận xét bài viết của học sinh.
-Khen ngợi những em có tiến bộ. Giáo dục tư
tưởng.
-Nhận xét tiết học.
-Hoàn thành bài viết .

-Viết bài nhà/ tr 32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×