Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Chính tả Tập chép: Tiếng võng kêu. Phân biệt ln, iuê

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

CHÍNH TẢ (TC)
TIẾNG VÕNG KÊU
I. Mục tiêu:
-Chép lại chính xácbài chính tả, trình bày đúng 2 khổ thơ đầu của bài :Tiếng võng kêu
-Làm bài tập phân biệt i/iê
-H (TB-Y)viết đúng chính tả
-H có ý thức luyện viết đúng chính tả, viết đẹp
II.Đồ dùng dạy học: Vở bài tập tiếng việt, bảng con, vở chính tả
III. Các hoạt động dạy - học :
ND KT- TG

HOẠT ĐỘNG GV

HOẠT ĐỘNG HS

1.Bài cũ:(5’)

-T đọc: lẫn, sức mạnh


-H viết bảng con:

-Nhận xét đánh giá

-H nhận xét bài bạn

2.Bài mới:

-Giới thiệu bài

-2HS đọc - cả lớp đọc thầm

*HĐ1:Hướng
dẫn tập chép:

-Đọc bài chép

(6-7’)

-Các chữ đầu dòng thư viết như thế -Viết hoanào?
Tìm từ khó- đọc- phân tích
và viết bảng con

-Khi em bé ngủ em bé mơ thấy gì?

-Con cò cánh bướm

-1h nhắc tư thế ngồi viết
-T t/c nhận xét, sửa sai
*HĐ2 : H chép -Nhắc nhở HS chép bài
bài:(18-20’)

-Nhìn bảng và chép bài


-T h/d cách TB ở vở

-H soát lỗi (2lần)

-T theo dõi, giúp đỡ H(TB-Y):


-T đọc dò
HĐ3: H làm
bài tập

-Chấm 10-12 bài của HS
-Bài2 b:

-HS đọc

3.Củng cốdặn dò(1’)

-Gọi HS đọc

-Tự làm bài vào vở bài tập
-H (TB)đọc bài làm

-Nhận xét giờ học
-Nhắc HS về xem lại bàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×