Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Chính tả Tập chép: Tiếng võng kêu. Phân biệt ln, iuê

Giáo án Tiếng Việt 2

CHÍNH TẢ (TC)
TIẾNG VÕNG KÊU
A-Mục đích yêu cầu:
-Chép lại chính xác, trình bày đúng khổ 2 của bài thơ “Tiếng võng kêu”.
-Làm đúng bài tập phân biệt l/n.
-HS yếu: chép lại chính xác, trình bày đúng.
B-Đồ dùng dạy học:
Viết sẵn ở bảng phụ đoạn thơ cần tập chép.
C-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: cho HS viết: mải miết,
chuột nhắt.

Bảng.

Nhận xét – Ghi điểm.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Trong tiết chính tả hôm nay các em sẽ
chép lại chính xác và trình bày đúng khổ 2 của bài thơ
“Tiếng võng kêu”  Ghi.

2-Hướng dẫn tập chép:
-GV treo bảng phụ đã chép khổ thơ 2.
Chữ đầu các vần thơ viết ntn?
Hướng dẫn HS nhìn bảng chép bài vào vở.
Chấm bài: 5-7 bài.

2 HS đọc.
Hoa, lùi vào 2 ô.
Chép vào vở.

3-Hướng dẫn làm bài tập:
BT 1/61: Hướng dẫn HS làm.
a: lấp lánh, nặng nề, lanh lợi, nóng nảy.

Bảng (gọi HS
yếu). Nhận xét.


III-Hoạt động 3: Củng cố - Dặn dò

Làm vào vở.

-Cho HS viết.
-Về nhà xem lại bài-Viết lại bài nếu sai nhiều lỗi-Nhận
xét.

Bảng. Nhận xét.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×