Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Chính tả Tập chép: Tiếng võng kêu. Phân biệt ln, iuê

Tuần: 14

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

CHÍNH TẢ: TẬP CHÉP
TIẾNG VÕNG KÊU
I – MỤC TIÊU
- Chép lại chính xác, trình bày đúng khổ 2 của bài thơ “ Tiếng võng kêu”
- Làm đúng các bài tập phân biệt l/n; ăc/ât
II - ĐỒ DÙNG
Bảng phụ ghi nội dung bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
A, Bài cũ :
Giáo viên đọc nội dung bài 2a của giờ trước gọi hai học sinh lên bảng viết. Cả lớp viết
vào vở nháp
B, Bài mới:
1, Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu của tiết trước.
2)Hướng dẫn tập chép:
a, Hướng dẫn hóc inh chuẩn bị:
- Giáo viên treo bảng phụ chép sẵn khổ thơ 2 . Gọi 2 học sinh đọc
- Hướng dẫn học sinh nhận xét: Chữ đầu mỗi dòng thơ viết thế nào?

b, Học sinh chép bài vào vở.
Giáo viên theo dõi uốn nắn
c, Chấm chữa bài


Giáo viên chấm 5-7 bài nhận xét
3)Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2a : yêu cầu học sinh chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống
Cả lớp làm vào giấy nháp
Gọi hai học sinh làm trên bảng phụ
Cả lớp và giáo viên nhận xét chữa bài.
4, Củng cố và dặn dò:
Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà soát lại bài viết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×