Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Tập đọc Hai anh em

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Tập đọc
Bài: HAI ANH EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu biết đọc rõ lời diễn tả ý nghĩ của
nhân vật trong bài.
- Hiểu ND: Sự quan tâm, lo lắng cho nhau, nhường nhịn nhau của hai anh
em (trả lời được các CH trong SGK.)
-Giáo dục HS biết tình anh em luôn yêu thương, lo lắng, nhường nhịn nhau.
* GDMT: Giáo dục tình cảm cao đẹp giữa anh em trong gia đình.
II. CHUẨN BỊ
- Tranh : Hai anh em.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1) Giới thiệu bài và ghi đề bài.
2) Phát triển bài
*Hoạt động 1: Luyện đọc.
*Mục tiêu: Đọc trơn đoạn 1-2. Nghỉ hơi hợp lí sau

các dấu câu, giữa các cụm từ dài.
*Cách tiến hành:
Đọc từng câu:
-Cho học sinh đọc.
-Kết hợp luyện phát âm từ kho.
-Đọc từng đoạn trước lớp.
-Bảng phụ: Giáo viên giới thiệu các câu cần chú ý
cách đọc
-Hướng dẫn đọc chú giải : (SGK/ tr 120)
-Giảng từ : rất đỗi ngạc nhiên : lấy làm lạ quá.
-Đọc từng đoạn trong nhóm

-Theo dõi đọc thầm.
-1 em giỏi đọc .
+HS nối tiếp nhau đọc từng câu
cho đến hết
-HS luyện đọc các từ :lấy lúa,
để cả, nghĩ
-HS nối tiếp nhau đọc từng
đoạn trong bài.
Ngày mùa đến./ họ gặt rồi bó
lúa/ chất thành hai đống bằng
nhau,/ để cả ở ngoài đồng.//
-Nếu phần lúa của mình/ cũng
bằng phần của anh/ thì thật
không công bằng.//
-Nghĩ vậy,/ người em ra đồng/


-Nhận xét cho điểm.

lấy lúa của mình/ bỏ thêm vào
phần của anh.//
*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
-HS đọc chú giải.
*Mục tiêu: Hiểu được tình cảm của em dành cho
-Chia lúa thành hai đống bằng
anh.
nhau.
-Gọi 1 em đọc.


-Anh còn phải nuôi vợ con.
Hỏi đáp: Ngày mùa đến hai anh em chia lúa như thế
Nếu phần lúa của mình cũng
nào ?
bằng anh thì không công bằng.
-Họ để lúa ở đâu ?
-Ra đồng lấy lúa của mình bỏ
-Người em có suy nghĩ như thế nào ?
vào cho anh.
-Rất yêu thương, nhường nhịn
anh.
-Nghĩ vậy người em đã làm gì ?
-Em sống một mình vất vả.
-Tình cảm của em đối với anh như thế nào
Nếu phần của ta cũng bằng
* GDMT: Câu chuyện ca ngợi tình anh em luôn yêu phần của chú thì không công
thương, lo lắng, nhường nhịn nhau. Quan tâm bằng.
nhau để giúp nhau cùng vươn lên trong cuộc sống. -Lấy lúa của mình cho vào
phần em.
-Người anh bàn với vợ điều gì ?
-Hai đống lúa vẫn bằng nhau.
-Phải sống một mình.
-Người anh đã làm gì sau đó ?
-Điều kì lạ gì xảy ra ?
-Xúc động, ôm chầm lầy nhau.
-Theo anh, em vất vả hơn ở điểm nào ?
-Người anh cho thế nào mới là công bằng
-Hai anh em rất thương yêu
-Từ ngữ nào cho thấy hai anh em rất yêu quý nhau?
nhau. Hai anh em luôn lo lắng
-Tình cảm của hai anh em đối với nhau ra sao ?
cho nhau.
3. Kết luận:
-Hs trả lời.
-Câu chuyện khuyên em điều gì?
-Nhận xét.
-Dặn dò- đọc bài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×