Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Tập đọc Hai anh em

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: TẬP ĐỌC
Tiết: HAI ANH EM
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Đọc trơn cả bài, đúng các từ khó, các từ dễ lẫn do ảnh hưởng của
phương ngữ: n/l (MB); dấu hỏi, ngã, vần ôm, âm (MT, MN).
-

Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.

-

Đọc phân biệt được lời kể và suy nghĩ của người anh và người em.

-

Đọc nhấn giọng các từ ngữ: công bằng, ngạc nhiên, xúc động, ôm
trầm lấy nhau.

2. Kỹ năng: Hiểu ý nghĩa các từ mới: công bằng, kì lạ.
-


Hiểu được tình cảm của 2 anh em.
Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Câu chuyện ca ngợi tình anh em luôn
yêu thương, lo lắng, nhường nhịn nhau.

3. Thái độ: Yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh. Bảng phụ viết sẵn từ, câu cần luyện đọc.
- HS: SGK.
III. Các hoạt động

Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ (3’) Tiếng võng kêu.
- Gọi HS đọc thuộc lòng và trả lời câu - HS 1: Đọc khổ thơ em thích
hỏi bài Tiếng võng kêu.
và trả lời câu hỏi:
- Trong mơ em bé mơ thấy những gì?

- HS 2: Đọc khổ thơ em thích
- Những từ ngữ nào tả em bé ngủ rất và trả lời câu hỏi:
đáng yêu.
- HS 3: Đọc khổ thơ em thích
và nói rõ vì sao em thích?


- Nhận xét cho điểm từng HS.
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)

- Hai anh em ôm nhau giữa
đêm bên đống lúa.

- Treo bức tranh và hỏi: Tranh vẽ cảnh - Câu chuyện bó đũa. Tiếng
võng kêu.
gì?


- Tuần trước chúng ta đã học những
bài tập đọc nào nói về tình cảm giữa - Mở SGK trang 119
người thân trong gia đình.
- Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục
tìm hiểu về tình cảm trong gia đình
đó là tình anh em.
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Luyện đọc.
 Phương pháp: Giảng giải
 ĐDDH:Tranh, bảng phụ: từ, câu, bút dạ.

- Theo dõi SGK và đọc thầm
theo.

- Mỗi HS đọc từng câu cho
a) Đọc mẫu toàn bài giọng chậm rãi, tình đến hết bài.
cảm.
- Luyện đọc các từ khó: Nọ,
- Đọc mẫu đoạn 1, 2
lúa, nuôi, lấy lúa (MB); để cả,
nghĩ (MT, MN).
b) Luyện phát âm
- Yêu cầu HS đọc các từ khó phát âm, - Mỗi HS đọc từng câu cho
đến hết bài.
dễ lẫn.
- Yêu cầu đọc nối tiếp từng câu. Theo - Tìm cách đọc và luyện đọc
các câu.
dõi để chỉnh sửa lỗi cho HS nếu có.
Ngày mùa đến,/ họ gặt
c) Luyện ngắt giọng
rồi bó lúa/ chất thành 2 đống
- Yêu cầu HS đọc, tìm cách ngắt giọng bằng nhau,/ để cả ở ngồi
1 số câu dài, khó ngắt.
đồng.//
Nếu phần lúa của mình/
cũng bằng phần của anh thì
thật không công bằng.//
Nghĩ vậy,/ người em ra
đồng/ lấy lúa của mình/ bỏ


thêm vào phần của anh.//
- Giải nghĩa các từ mới cho HS hiểu

- Nối tiếp nhau đọc các đoạn
1, 2.

- Lần lượt từng HS đọc bài
trước nhóm. Các bạn trong
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc theo nhóm nghe và chỉnh sửa lỗi
đoạn sau đó nghe chỉnh sửa.
cho nhau.
- Chia nhóm và yêu cầu đọc theo - Thi đọc giữa các nhóm.
nhóm.
- HS đọc.

d) Đọc cả đoạn bài

e) Thi đọc giữa các nhóm.
g) Cả lớp đọc đồng thanh.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu đoạn 1, 2
 Phương pháp: Trực quan, vấn đáp.
 ĐDDH: Tranh
-

- HS đọc
- Chia lúa thành 2 đống bằng
nhau.

Gọi HS đọc và mỗi HS trả lời - Để lúa ở ngồi đồng.
1 câu hỏi:
- Anh mình còn phải nuôi vợ
Ngày mùa đến hai anh em chia con. Nếu phần lúa của mình
cũng bằng của anh thì thật
lúa ntn?
không công bằng.
Họ để lúa ở đâu?
Người em có suy nghĩ ntn?

- Ra đồng lấy lúa của mình bỏ
thêm vào phần của anh.
- Rất yêu thương, nhường nhịn
anh.

-

Nghĩ vậy người em đã làm gì?

-

Tình cảm của người em đối
với anh ntn?

-

Người anh vất vả hơn em ở
điểm nào?

4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Nhận xét tiết học.

- Còn phải nuôi vợ con.


- Chuẩn bị: Tiết 2
MÔN: TẬP ĐỌC
Tiết: HAI ANH EM (TT)

III. Các hoạt động

Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ (3’) Hai anh em ( tiết 1).
- Yêu cầu HS đọc bài

- HS đọc.

3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Tiết 2
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Luyện đọc đoạn 3, 4.
 Phương pháp: Trực quan, thực hành.
 ĐDDH:SGK. Bảng phụ: từ, câu.
a) Đọc mẫu
- GV đọc mẫu đoạn 3, 4.
b) Luyện phát âm

- Theo dõi và đọc thầm.
- Luyện phát âm các từ: Rất
đỗi kì lạ, lấy nhau (MB); vất
vả, rất đỗi, ngạc nhiên, ôm
chầm (MT, MN).

c) Luyện ngắt giọng
- Tổ chức cho HS tìm cách đọc và - Luyện đọc câu dài, khó ngắt.
luyện đọc câu dài, khó ngắt.
Thế rồi/ anh ra đồng/
lấy lúa của mình/ bỏ thêm vào
- Hỏi HS về nghĩ của các từ: công phần của em.//
- Trả lời theo ý hiểu.
bằng, xúc động, kì lạ.


- Giảng lại các từ cho HS hiểu.
d) Đọc cả đoạn.
e) Thi đọc

- HS đọc.

g) Đọc đồng thanh cả lớp

- 2 đội thi đua đọc.

 Hoạt động 2: Tìm hiểu đoạn 3, 4.
 Phương pháp: Trực quan, vấn đáp.
 ĐDDH: Tranh, SGK.
-

Người anh bàn với vợ điều gì?

-

Người anh đã làm gì sau đó?

- Em ta sống 1 mình vất vả.
Nếu phần của ta cũng bằng
phần của chú ấy thì thật không
công bằng.

Điều kì lạ gì đã xảy ra?

- Lấy lúa của mình bỏ thêm
vào phần của em.

Theo người anh, người em vất - 2 đống lúa ấy vẫn bằng nhau.
- Phải sống 1 mình.
vả hơn mình ở điểm nào?

-

Người anh cho thế nào là công
bằng?

- Chia cho em phần nhiều.

-

Những từ ngữ nào cho thấy hai - Xúc động, ôm chầm lấy
anh em rất yêu quý nhau.
nhau.
Tình cảm của hai anh em đối
với nhau ntn?
- Hai anh em rất yêu thương
nhau./ Hai anh em luôn lo lắng
cho nhau./ Tình cảm của hai
Kết luận: Anh em cùng 1 nhà nên yêu anh em thật cảm động.
thương, lo lắng, đùm bọc lẫn nhau trong
mọi hồn cảnh.
4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Gọi 2 HS đọc bài.

- HS đọc

- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? - Anh em phải biết yêu


thương, đùm bọc lẫn nhau.
- Dặn HS về nhà đọc lại bài.
- Chuẩn bị: Bé Hoa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×