Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Tập đọc Hai anh em

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
TẬP ĐỌC:
HAI ANH EM
I. MỤC TIÊU:
- Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu biết đọc rõ lời diễn tả ý nghĩ của nhân
vật trong bài.
- Hiểu nội dung: Sự quan tâm, lo lắng cho nhau, nhường nhịn nhau của hai anh
em. (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
*Tích hợp GDBVMT: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Tranh minh họa sách giáo khoa ,
- Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1 :
Hoạt động dạy

1. Ổn định:

Hoạt động học

- Hát


2..Kiểm tra:
- 2 HS đọc bài: “ Tiếng võng kêu “ và - Hai em lên bảng đọc bài và trả lời
trả lời câu hỏi SGK.
câu hỏi.
- Nhận xét ghi điểm.
- Nhận xét chung.
3.Bài mới:
* Phần giới thiệu bài :
Đưa tranh vẽ : - Tranh vẽ cảnh gì ?

- HS trả lời.

- Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp về tình
cảm anh em trong gia đình qua bài “Hai - Vài em nhắc lại tên bài
anh em ”


*Hoạt Động1: Đọc mẫu và hướng dẫn
luyện đọc
- Đọc mẫu diễn cảm
- Đọc giọng kể cảm động nhấn giọng - Lớp lắng nghe đọc mẫu .
những từ ngữ gợi tả .
- Chú ý đọc đúng các đoạn trong bài
* Hướng dẫn phát âm :
như giáo viên lưu ý .
- Hướng dẫn đọc từ khó .
- Yêu cầu đọc từng câu .

- Rèn đọc các từ như : để cả , nghĩ ...

* Hướng dẫn ngắt giọng :

-Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho hết
- Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một bài.
số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách - Ngày mùa đến , / họ gặt rồi bó lúa /
đọc các câu này trong cả lớp .
chất thành hai đống bằng nhau ,/ để cả
ở ngoài đồng .//Nếu phần lúa của mình
/ bằng phần lúa của anh / thì thật


không công bằng //
- Thế rồi / anh ra đồng / lấy lúa của
mình / bỏ thêm vào phần của em . //
* Đọc từng đoạn :
-Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước -Từng em nối tiếp đọc trước lớp .
lớp
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh .
-Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm .
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc .

- Ba em đọc từng đoạn trong bài .
- Đọc từng đoạn trong nhóm .

* Thi đọc:
-Mời các nhóm thi đua đọc .
-Lắng nghe nhận xét và ghi điểm .

- Các nhóm thi đua đọc, đoạn, bài.
TIẾT 2

Hoạt động dạy

Hoạt động học

*Hoạt Động 2: Tìm hiểu bài
-Yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi :

- Lớp đọc thầm đoạn 1, 2


- Ngày mùa đến họ đã chia nhau lúa ntn?

- Chia lúa thành hai đống bằng nhau

- Họ để lúa ở đâu ?

- Họ để lúa ở ngoài đồng .

- Người em có suy nghĩ như thế nào ?

- Anh mình còn phải nuôi vợ con .
Nếu phần lúa của mình cũng bằng
của anh thì thật không công bằng .

- Nghĩ vậy và người em đã làm gì ?
- Tình cảm của người em đối với anh ntn?
-Người anh vất vả hơn em ở điểm nào ?
- Yêu cầu đọc đoạn 3 ,4 trả lời câu hỏi :
- Người anh bàn với vợ điều gì ?

- Người anh đã làm gì sau đó ?
- Điều kì lạ gì đã xảy ra ?

- Ra đồng lấy phần lúa của mình bỏ
thêm vào phần lúa của anh .
- Rất yêu thương , nhường nhịn anh .
- Còn phải nuôi vợ con .
- Lớp đọc thầm theo
- Em ta sống một mình vất vả . Nếu
phần của ta bằng phần của chú ấy thì
thật không công bằng .
- Lấy lúa của mình bỏ vào phần lúa
của người em.
-Hai đống lúa ấy vẫn bằng nhau .
- Em phải sống một mình .

- Theo người anh thì người em vất vả hơn
- Phải chia cho em nhiều hơn .
mình ở chỗ nào ?
- Họ xúc động ôm chầm lấy nhau .
- Người anh cho thế nào là công bằng ?
- Những từ ngữ nào cho thấy hai anh em
rất yêu quí nhau ?
- Hai anh em rất thương yêu nhau /
- Tình cảm của hai anh em đối với nhau Hai anh em luôn lo lắng cho nhau /
Tình cảm hai anh em thật cảm
như thế nào ?
động ...
*Tích hợp GDBVMT: Anh em cùng một
nhà nên yêu thương , lo lắng , đùm bọc lẫn
nhau trong mọi hoàn cảnh
**Hoạt Động 3: Luyện đọc lại

- Thi đọc nhóm theo phân vai

- Cho HS chia nhóm, phân vai thi đọc toàn - Nhận xét
bài
- GV nhận xét và cùng lớp bình chọn
nhóm đọc tốt nhất.


4. Củng cố dặn dò :
-Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì ?
- Giáo viên nhận xét đánh giá .

- Anh em phải biết yêu thương đùm
bọc lẫn nhau .

- Dặn HS về nhà đọc lại bài và chuẩn bị - Về nhà đọc bài và xem trước bài
sau.
bài: Bé Hoa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×