Tải bản đầy đủ

Các loại kế hoạch trường học

PHÒNG GD&ĐT NHƯ XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH CÁT TÂN
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số

/KH-THCT

Cát Tân, ngày 25 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC TRÒ CHƠI DÂN GIAN VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO
MỪNG 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982- 20/11/2018)
- Căn cứ công văn số 453/PGD&ĐT, Như Xuân ngày 24 tháng 10 năm 2018
V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/198220/11/2018).
- Căn cứ vào nghị quyết hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2018 – 2019.
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động phong trào VHVN-TDTTcủa trường.
Nay Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức văn nghệ chào mừng 36 năm ngày nhà
giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2018 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Thiết thực chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 20/11/2018), đồng thời phát động phong trào VHVN-TDTT trong toàn trường để tìm

ra những học sinh có năng khiếu để thành lập CLB TDTT và bồi dưỡng các em để
tham gia các hoạt động TDTT do cấp trên tổ chức.
- Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực”
do Bộ GD&ĐT phát động và đồng thời xem đây là phong trào hoạt động truyền thống
của nhà trường và được tổ chức một lần vào ngày chủ điểm 20/11.
- Giáo dục lòng yêu mến, lòng tôn sư trọng đạo của học sinh đối với các thầy
cô giáo đã và đang dạy mình, từ đó thông qua TDTT để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc
của các em đối với thầy cô giáo.
2. Yêu cầu:
Tất cả các lớp đều phải tham gia. Giáo viên cần chú trọng công tác chọn lựa các
vận động viên phù hợp với lứa tuổi học sinh và phải cố gắn tập luyện để các thành
viên trong đội tham gia thi đấu có hiệu quả.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA:
1. Đối tượng tham gia:
- Học sinh đang theo học tại trường Tiểu học Cát Tân năm học 2018 - 2019;
- Đối với cán bộ giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh lớp mình luyện tập
và tham gia thi đấu đạt kết quả cao.
1


2. Điều kiện tham gia:
- Mỗi lớp chọn cho lớp mình một đội dự thi phù hợp với nội dung thi.
- Các lớp tuyển chọn vận động viên.
III. NỘI DUNG THI:
- Các câu hỏi có nội dung tập trung vào kiến thức hiểu biết xã hội, ATGT, giáo
dục kỹ năng sống, các kiến thức văn hóa, nghệ thuật, Đội thiếu niên và câu hỏi vui
môn học. Thời gian để thí sinh vừa suy nghĩ và viết ra đáp án vào bảng là 20 giây. Khi
có hiệu lệnh hết thời gian, thí sinh giơ bảng lên.
- Đáp án phải được viết rõ ràng, đúng chính tả, không viết tắt. Nếu câu hỏi bằng
tiếng Anh thì trả lời bằng tiếng Anh. Trong phần thi chính thức, nếu trên sân chơi chỉ
còn dưới 5 thí sinh hoặc không còn thí sinh nào, các bạn sẽ được cứu trợ 1 lần từ Tổ
cứu trợ.
- Sau khi được cứu trợ, các thí sinh sẽ được tiếp tục thi đấu. Các bạn lưu ý, từ
câu thứ 18 đến câu thứ 20, các bạn sẽ có 1 lần được cứu trợ từ phía các bạn khán giả
bằng các hình phi máy bay có ghi đáp án.
- Trong trường hợp hết câu 19 mà vẫn còn trên 3 thí sinh thì BTC sẽ đưa ra tối
đa 3 câu hỏi phụ để loại. Nếu giải được câu 20, thí sinh đó sẽ được rung chuông và
đạt giải đặc biệt của cuộc thi.
- Xin lưu ý: Quá trình thi đấu thí sinh phải trật tự không trao đổi trên sàn thi
đấu, sau khi viết đáp án câu trả lời xong phải úp bảng xuống. Nếu thí sinh nào phạm


quy sẽ bị loại trực tiếp.
- Trong trường hợp sau 3 câu hỏi phụ mà vẫn còn trên 1 thí sinh trên sân khấu
thì các thí sinh sẽ cùng nhận được giải rung chuông vàng.
- Trường hợp các thí sinh qua được câu 18 sẽ đạt giải thí sinh xuất sắc.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC:
1. Thời gian thực hiện:
a. Thời gian tuyển chọn và tập luyện: 01/11/2018 đến 15/11/2018.
b. Thi và địa điểm:
- Thời gian dự kiến thi vào 14h00 ngày 16/11/2018.
- Sân trường tiểu học Cát Tân.
2. Kinh phí tổ chức:
- Kinh phí tập luyện các lớp tự túc.
- Kinh phí tổ chức thi khen thưởng do nhà trường và Liên đội chịu trách nhiệm.
3. Cơ cấu giải và dụng cụ thi:
- 02 giải nhất
100.000đ/giải
- 02 giải nhì
50.000đ/giải
- 02 giải ba
30.000đ
2


- 02 giải kk
20.000đ/giải
Tổng cộng:
1.380.000 đồng
(Bằng chữ: Một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng)
4. Thành phần Ban tổ chức:
- Đồng chí: Dương Thị Kim Luyến Trưởng ban
- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Thọ
Phó ban
- Đồng chí: Nguyễn Hữu Quý
Trọng tài
- Đồng chí: Nguyễn Văn Tính
Trọng tài
VI. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC:
- GVCN phải đôn đốc lớp mình thực hiện và thường xuyên báo cáo lại cho nhà
trường những khó khăn trong quá trình thực hiện.
- Đây là một hoạt động nhằm đánh giá năng lực hoạt động tập thể của giáo viên
cũng là cơ sở, tiêu chí đánh giá giáo viên và học sinh cuối năm học 2018 – 2019.
- Các ban ngành đoàn thể trong trường phải phối hợp đồng bộ để buổi thi ra
thành công, an toàn.
- Tổ tài vụ có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ kinh phí và những yêu cầu phát sinh
trong đợt cao điểm thi đua chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam.
Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức hội thi văn nghệ và phong trào thi đua
chào mừng 20/11. Ban giám hiệu đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên và
học sinh toàn trường thực hiện cho tốt. Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá
thi đua của giáo viên và lớp cuối năm học. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng
mắc cần báo cáo kịp thời về Ban giám hiệu, Ban chỉ đạo và các tiểu ban có liên quan
để giải quyết. Yêu cầu tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm
túc không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, không ganh đua, phải thực sự thi đua sôi
nổi tạo nên phong trào thi đua lớn trong toàn trường.
HIỆU TRƯỞNG

Dương Thị Kim Luyến

3


PHÒNG GD&ĐT NHƯ XUÂN
TRƯỜNG TH CÁT TÂN
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh Phúc

/KH-THCT
Cát Tân, ngày 05 tháng 9 năm 2018
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019

Căn cứ thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ngày 12/05/2016 quy định về
công tác y tế trường học.
Căn cứ Điều 4 của quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trung
học cơ sở, trung học phổ thông và trường phông thông có nhiều cấp học ban hành
theo quyết định số 73/2007/QĐ - BGDĐT ngày 4/12/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục
và Đào tạo.
Căn cứ vào tình hình thực tế công tác y tế trường học, nhằm tạo điều kiện cho
học sinh có sức khỏe tốt để học tập và tham gia các phong trào của nhà trường, bộ
phận y tế trường tiểu học Cát Tân xây dựng kế hoạch hoạt động y tế năm học 2018 –
2019 với những nội dung như sau:
I. Đặc điểm tình hình.
- Trường tiểu học Cát Tân nằm gần đường liên xã, cho nên có những thuận lợi,
khó khăn đối với công tác dạy và học cũng như công tác y tế học đường. Năm học
2018 – 2019 quy mô trường 13 lớp với 255 em học sinh. Cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên 20đ/c.
* Thuận lợi:
- Học sinh tương đối ngoan, có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi
trường. Có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, chăm lo công tác học sinh. Đồng thời có sự
lãnh đạo sát của Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn. Có sự phối hợp tốt giữa lãnh
đạo nhà trường và các đoàn thể của xã.
- Phòng y tế bảo đảm diện tích và được bố trí ở vị trí thuận lợi và thoáng mát.
* Khó khăn:
- Trường nằm cạnh đường giao thông nên an toàn giao thông học sinh cũng
phải hết sức chú ý, tránh để tai nạn đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó độ ồn tương đối lớn,
xung quanh trường có nhiều hàng quà rong gây ảnh hưởng đến vệ sinh ăn uống và sức
khỏe của học sinh.
- Một số phụ huynh vẫn chưa quan tâm đến việc khám sức khỏe định kì cho
con em mình.
II. Những nhiệm vụ trong tâm: “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”
4


1. Xây dựng kế hoạch tháng, năm, tuần tham mưu mua sắm các dụng cụ thuốc,
tuyên truyền các biện pháp phòng chống các dịch bệnh thường xảy ra trong trường.
2. Tổ chức tuyên truyền giáo dục về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, về giáo dục
giới tính và kỹ năng sống. Phòng chống các bệnh học đường (nha học đường, cong
vẹo cột sống, cận thị, mắt hột, suy dinh dưỡng, giun sán...), tuyên truyền các bệnh
truyền nhiễm, các tai nạn và thương tích và các tệ nạn xã hội khác.Phối hợp với y tế
dự phòng tuyến trên để xử lý môi trường, chống các dịch bệnh. Phối hợp với TPT để
kiểm tra vệ sinh trường, lớp.
3. Tổ chức tham gia các hoạt động cứu trợ, bảo vệ môi trường, an toàn cuộc
sống và công tác từ thiện, nhân đạo.
4. Tổ chức thực hiện công tác BHYT, BHTT nắm được tình hình sức khỏe,
bệnh tật, sơ cứu kịp thời các trường hợp tai nạn, ốm đau của học sinh trong trường có
sổ theo dõi sức khỏe thường xuyên tại phòng y tế học đường.
III. Công tác y tế học đường.
1. Thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường
học, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
- Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ngày 12/05/2016 quy định về công tác
y tế trường học.
- Điều 4 của quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trung học cơ
sở, trung học phổ thông và trường phông thông có nhiều cấp học ban hành theo quyết
định số 73/2007/QĐ - BGDĐT ngày 4/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Chương trình phối hợp số 993/CTr-BYT-BGDĐT giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo
dục và Đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên
trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012 – 2020;
* Phối hợp với Bảo hiểm xã hội các huyện, thực hiện tốt các nội dung tại Công
văn số 935/LT- BHXH- GDĐT ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường
công tác BHYT HSSV năm học 2018 – 2019.
* Phối hợp với ngành y tế các cấp tổ chức các hoạt động phòng, chống các
dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm A H5N1, tay chân miệng, sởi,
rubella, sốt xuất huyết, lao, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, sốt rét,
giun sán...) và các dịch bệnh mới xuất hiện. Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội
thảo, tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.
* Thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi
trường, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tổ chức thực hiện các quy định về phòng học quy định tại mục 5.2 ban hành
QĐ số 2585/ Q Đ – BKHCN; quy định về bàn ghế áp dụng theo hướng dẫn TTLT số
5


26/2011/TTLT –BGD ĐT – BKHCN – BYT ngày 16/6/2011 của BGD ĐT _
BKHCN- BYT; Quy định về bảng học ; quy định về chiếu sáng quy định tại mục 6.2
ban hành QĐ số 2585/ Q Đ – BKHCN; quy định về nước uống, nước sinh hoạt; về
nước khoáng thiên nhiên và nước đóng chai theo quy chuẩn QG kèm theo TT số
34/2010/ TT- BYT ngày 2/6/2010; về nước sinh hoạt theo quy chuẩn theo quy chuẩn
QG kèm theo TT 05/2009/TT – BYT ngày 17/6/2009; Quy định về công trình vệ sinh
quy định tại mục 5.6 ban hành QĐ số 2585/ Q Đ – BKHCN; đảm bảo hợp vệ sinh nhà
tiêu áp dụng theo TT sô 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011; thu gom và xử lý rác thải
theo quy định tại khoản 4, mục IV, phần II của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, vệ sinh
phòng bệnh truyền nhiễm theo thông tư số 46/2010/ TT –BYT ngày 29/12/2010 của
bộ YT;
* Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá và
truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, công tác bảo
hiểm y tế HSSV; giáo dục dân số, gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị
thành niên, phòng, chống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng
Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo
(7/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); Tuần lễ
quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm, Ngày vệ sinh yêu nước (2/7); Ngày thế giới
phòng, chống HIV/AIDS (1/12).
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% học sinh trong trường. Tổng hợp
phân loại bệnh chuyên khoa và có kế hoạch phối hợp với phụ huynh học sinh để đưa
con em mình đến cơ sở y tế điều trị khi phát hiện ra bệnh.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục môi trường thường xuyên với nhiều
hình thức, phấn đấu đạt từ 5 đến 6 tiêu chí chuẩn xây dựng trường “Xanh – sạch –
đẹp”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, củng cố và hoàn thiện phòng y
tế đảm bảo có 1 giường, chăn gối, tủ thuốc cấp cứu thông thường.
- Tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ chuyên trách và
giáo viên kiêm nhiệm làm công tác y tế học đường.
- Kết hợp với các tổ chức từ thiện, Ban đại diện cha mẹ học sinh đẩy mạnh việc
xã hội hóa giáo dục về hoạt động y tế.

2. Quản lý và chăm sóc sức khoẻ trong nhà trường:

6


- Nhà trường tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh vào tháng 11. Nội
dung khám sức khoẻ định kì được thực hiện theo thông tư 13/2016/TT- BYT của Bộ
GD ĐT quy định về công tác y tế trường học.
- Kết quả khám sức khoẻ được phân loại giúp cho nhà trường đánh giá, theo dõi
được tình hình sức khoẻ của học sinh trong suốt quá trình học tập tại trường, trên cơ
sở đó đề ra các giải pháp can thiệp phù hợp nhằm không ngừng cải thiện sức khoẻ.
3. Quản lý hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh:
- Phòng y tế nhà trường có tủ riêng lưu trữ hồ sơ sức khoẻ của học sinh hàng
năm. Trong bộ hồ sơ có lưu kèm các giấy tờ có liên quan tới sức khoẻ của học sinh và
được chuyển cho học sinh khi chuyển cấp, chuyển trường.
4. Mua và bảo quản và cấp thuốc theo quy định:
- Xây dựng tủ thuốc, bổ sung các loại thuốc thông dụng như: Paracetamol,
Becrerin,... một số loại cồn sơ cứu vết thương, bông băng, cao dán, dầu gió,....
- Trang bị một số dụng cụ y tế cần thiết như: Panh, kéo, hộp đựng bông băng,
găng y tế, nẹp chấn thương, nhiệt kế...
5. Tuyên truyền giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan tới sức khoẻ cho học
sinh hàng tháng theo các chủ đề vào các giờ chào cờ và các tiết sinh hoạt lớp.
- Tháng 9: Chủ đề về giáo dục giới tính và sức khoẻ sinh sản vị thành niên và
các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản tuổi vị thành niên.; bệnh cong vẹo
cột sống; cận thị mắt; bệnh sốt xuất huyết
,
- Tháng 10: Tuyên truyền vận động HS mua BHYT; bệnh đau mắt đỏ; bệnh
cảm cúm; bệnh tiêu chảy; các bệnh thường gặp trong mùa mưa bão;
- Tháng 11: Khám sức khoẻ định kì cho học sinh; Tuyên truyền bệnh thủy đậu,
phòng chống bệnh hô hấp ở trẻ khi thời tiết giao mùa, nha học đường.
- Tháng 12: Tuyên truyền cách phòng chống lây nhiễm HIV; 6 điều cần làm để
giữ gìn SK khi thời tiết chuyển lạnh; phòng ngừa viêm họng khi thời tiết chuyển mùa,
cúm AH7N9.
- Tháng 1/2019: Tuyên truyền phòng chống ngộ độc thức ăn; bệnh sởi; chân tay
miệng, tuyên truyền phòng chống cháy nổ.
- Tháng 2/2019: Tuyên truyền VSATTP mùa nắng nóng và cách phòng chống;
cúm A/H1N1; tuyên truyền phòng chống ma túy học đường.
- Tháng 3/2019: Tuyên truyền bệnh quai bị , bệnh lao, kỹ năng sống.
- Tháng 4/2019: Tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước; giun sán.
6. Hoạt động giáo dục môi trường:
7


- Tiếp tục tuyên truyền về môi trường trong nhà trường. Tất cả các lớp đều xây
dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí trường “Xanh – sạch – đẹp”.
- Lồng ghép giáo dục môi trường vào các môn học.
- Trồng cây xanh tạo bóng mát, hoa cảnh, cây thuốc nam để làm tăng vẻ đẹp và
màu sắc cho nhà trường.
- Quản lý, xử lý tốt rác thải. Giáo dục ý thức giữ gìn môi trường sạch – đẹp, học
sinh không xã rác bừa bãi.
- Nhà trường luôn giữ vệ sinh sạch đẹp ở cổng trường, quanh phòng học,
- Tổ chức các hoạt động thi đua về vệ sinh môi trường.
III. Một số nội dung cụ thể của tiêu chí thi đua về y tế học đường.
- Tổ chức các buổi ngoại khóa về tuyên truyền chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho
học sinh trong nhà trường vào các tiết chào cờ và sinh hoạt lớp.
- Bổ sung đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ về y tế học đường theo công văn
1221/Q Đ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2008.
- Theo dõi và khám sức khỏe định kỳ có hồ sơ theo dõi sức khỏe cho 100%
học sinh, phát triển nha học đường, đảm bảo an toàn cho học sinh, đảm bảo chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức tốt tháng hành động “Vệ sinh an toàn thực
phẩm” tuần lễ “Nước sạch – vệ sinh môi trường”, phòng chống sốt xuất huyết,
- Chấp hành quy định chế độ hội họp, tập huấn, báo cáo.
- Nhân viên y tế phụ trách xây dựng kế hoạch.
THÁNG/NĂM
NỘI DUNG CÔNG VIỆC

8/2018

9/2018
10/2018

11/2018

- Xây dựng kế hoạch y tế năm, tháng
- Lên kế hoạch mua thuốc thiết yếu và dụng cụ y tế phục vụ công tác
sơ cấp cứu tại trường cho học sinh.
- Kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lóp
chuẩn bị cho năm học mới.
- Triển khai công tác BHYT cho học sinh.
- Lập dự trù mua thuốc.
- Sơ cứu ban đầu kịp thời khi có học sinh ốm đau, tai nạn.
- Kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lóp.
- Sơ cứu ban đầu kịp thời khi có học sinh ốm đau, tai nạn.
- Tuyên truyền các dịch bệnh theo kế hoạch.
- Kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lóp.
- Sơ cứu ban đầu kịp thời khi có học sinh ốm đau, tai nạn.
- Tuyên truyền các dịch bệnh theo kế hoạch
- Kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lóp.
- Sơ cứu ban đầu kịp thời khi có học sinh ốm đau, tai nạn.
- Tuyên truyền các dịch bệnh theo kế hoạch
8


12/2018

01/2019
02/2019
03/2019
04/2019

05/2019

06- 07/2019

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho HS toàn trường
- Tổng hợp sức khỏe HS toàn trường, phân loại sức khỏe, những học
sinh bị bệnh phải thông báo cho PH đưa con em đến cơ sở y tế để
điều trị
- Kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lóp.
- Sơ cứu ban đầu kịp thời khi có học sinh ốm đau, tai nạn.
- Tuyên truyền các dịch bệnh theo kế hoạch
- Kỉ niệm ngày thế giới chống HIV/AIDS ngày 1/12.
- Phối hợp với giáo viên tổng phụ trách và giáo viên chủ nhiệm về
giáo dục, tuyên truyền cho học sinh về cách phòng chống lây nhiễm
HIV/AIDS
- Kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lóp.
- Sơ cứu ban đầu kịp thời khi có học sinh ốm đau, tai nạn.
- Tuyên truyền các dịch bệnh theo kế hoạch.
- Kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lóp.
- Sơ cứu ban đầu kịp thời khi có học sinh ốm đau, tai nạn.
- Tuyên truyền các dịch bệnh theo kế hoạch
- Kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lóp.
- Sơ cứu ban đầu kịp thời khi có học sinh ốm đau, tai nạn.
- Tuyên truyền các dịch bệnh theo kế hoạch.
- Kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lóp.
- Sơ cứu ban đầu kịp thời khi có học sinh ốm đau, tai nạn.
- Tuyên truyền các dịch bệnh theo kế hoạch
- Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4)
- Kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lóp.
- Sơ cứu ban đầu kịp thời khi có học sinh ốm đau, tai nạn.
- Tuyên truyền các dịch bệnh theo kế hoạch
- Ngày thế giới không thuốc lá (31/5)
- Làm công tác báo cáo hoạt động y tế trường học 6 tháng đầu năm
vào ngày 25/5/2018
- Nghỉ hè

III. MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP.
* Mục tiêu:
- Hoàn thành tốt công tác CSSKBĐ, tuyên truyền các dịch bệnh, kiểm tra
thường xuyên VSMT xung quyanh trường, lớp và khám định kì cho học sinh để đảm
bảo sức khỏe học tập và công tác góp phần nâng cao chất lượng, thực hiện tốt các
nhiệm vụ nhà trường.
* Giải pháp:
- Tham mưu với BGH nhà trường nhằm tăng cường cơ số thuốc, dụng cụ y tế
và CSVC, để thực hiện tốt công tác CSSKBĐ cho học sinh.
9


- Hoạt động công tác y tế theo nghiệp vụ.
- Bản thân nhân viên y tế luôn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn để
hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cát Tân, ngày 05 tháng 9 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH Y TẾ

Dương Thị Kim Luyến

Nguyễn Ngọc Thọ

10


PHÒNG GD&ĐT NHƯ XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH CÁT TÂN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/KH-THCT

Cát Tân, ngày 05 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
Thực hiện kế hoạch số /KH-PGDĐT ngày 01/11/2017 của Phòng GD&ĐT
Như Xuân về việc triển khai công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của
ngành GD&ĐT năm 2017. Trường Tiểu học Cát Tân xây dựng kế hoạch phổ biến,
giáo dục pháp luật năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Mục đích.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý
thức chấp hành của công chức, viên chức và học sinh trong nhà trường trong việc cập
nhật thông tin, củng cố kiến thức về pháp luật, nhằm giúp cho mọi người nắm vững
và nghiêm túc chấp hành pháp luật.
- Tiếp tục thực hiện “Ngày pháp luật” trong nhà trường xem đây là một trong
những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và là trách nhiệm của lãnh đạo, viên chức
trong nhà trường đối với việc thực thi pháp luật của công chức, viên chức và học sinh.
- Nội dung kiến thức pháp luật cung cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nâng
cao trách nhiệm thực hiện chủ trường “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo” góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
2. Yêu cầu.
- Việc phổ biến pháp luật là một nội dung hoạt động thường xuyên trong các
lần họp HĐGD hằng tháng trong nhà trường và trong sinh hoạt Đảng, đoàn thể, Đội
TNTP Hồ Chí Minh, sinh hoạt lớp.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền với hình thức để lồng ghép việc giáo dục
pháp luật với nội dung thiết thực có liên quan đến nhiệm vụ công chức, viên chức và
học sinh một cách nhẹ nhàng, ngắn gọn làm cho người nghe không bị nhàm chán.
- Tăng cường tuyên truyền chủ trương, mục đích tạo sự chuyển biến về nhận
thức chấp hành quy định an toàn giao thông; Bảo vệ môi trường; An ninh trật tự, an
toàn xã hội; phổ biến lại nội dung Nghị định 27/2012, Nghị định 29/2012, triển khai
Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ...; Thông tư 21 của Bộ
GD&ĐT về Ban hành quy định hạng viên chức nghề nghiệp GVTH và Nghị định
56/2015/NĐCP về đánh giá xếp loại viên chức.
- Đối với học sinh, yêu cầu tổng phụ trách đội và mỗi giáo viên bên cạnh những
hoạt động ngoại khoá cần lồng ghép các bộ môn thích hợp như đạo đức, ATGT, lịch
sử; bằng các hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy ý thức, hiểu biết về nhiệm vụ học
sinh, nội quy nhà trường, các quy định về ATGT. Từ đó tự giác chấp hành pháp luật.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI.
1. Nội dung tuyên truyền.
11


- Các văn bản pháp luật mới ban hành theo chỉ đạo của ngành và địa phương;
các văn bản đã triển khai nhưng nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ,
quyền và nghĩa vụ, các văn bản quy định về chế độ chính sách đối với nhà giáo, công
chức, viên chức và học sinh nhà trường, trong đó tập trung tuyên truyền Thông tư
30/2014; Thông tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy định đánh giá học sinh
tiểu học, các văn bản chỉ đạo của các cấp về nhân rộng mô hình trường học mới
(VNEN), công tác tăng cường an ninh trật tự trong tình hình hình mới theo tinh thần
Chỉ thị 46 của Trung ương, tuyên truyền một số nội dung cơ bản của pháp luật liên
quan đến bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Triển khai lại một số nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật đã được học
tập hoặc đã triển khai trong nhà trường có nội dung liên quan đến nghiệp vụ chuyên
môn; nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua, để công chức, viên chức mới
về trường công tác biết đồng thời nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức đã
được tiếp cận.
- Phổ biến lại quy chế, nội quy của nhà trường để phát huy tối đa vai trò tự giác
thực hiện của công chức, viên chức và vai trò giám sát thực hiện của các cá nhân, bộ
phận công tác trong nhà trường.
- Trong năm học 2017 - 2018 tập trung phổ biến lại một số nội dung cơ bản của
các văn bản pháp luật gồm :
Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Luật xử lý vi phạm hành
chính; Bộ Luật Lao động năm 2012; Luật viên chức; Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Luật
Biển Việt Nam; Luật giao thông đường bộ; Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng
giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật người khuyết tật; Luật tổ chức chính
phủ; chủ trương của Đảng, nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình…
Các văn bản dưới luật như:
Điều lệ trường Tiểu học; Thông tư ban hành đánh chuẩn nghề nghiệp đối với
giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; Thông tư số 30/2014 ngày 28/8/2014; Thông
tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học; Nghị định Số:
138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giáo dục; Nghị quyết 29 của BCH Trung Ương về Đổi mới căn bản và
toàn diện GD&ĐT. Các văn bản quy định về xây dựng trường chuẩn, kiểm định chất
lượng giáo dục; Nghị định 27 và Nghị định 29/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật
và hợp đồng lao động; Thông tư 21/2015 của Liên Bộ GD&ĐT, Nội vụ về tiêu chuẩn
xếp hạng giáo viên tiểu học.
2. Hình thức tổ chức.
- Thông qua họp HĐSP, sinh hoạt đoàn thể, tổ chuyên môn hàng tháng để triển
khai pháp luật với thời lượng từ 10 đến 30 phút.
- Tổ chức chuyên đề học tập pháp luật mỗi học kỳ 1 lần.
- Thông qua hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, đố vui để học, thi tìm
hiểu, nói chuyện dưới cờ để tuyên truyền trong học sinh.
- Tiếp tục xây dựng tủ sách pháp luật tại thư viện những văn bản mới ban hành.
- Tăng cường hướng dẫn cán bộ, viên chức, phụ huynh truy cập Internet để tra
cứu các văn bản luật, dưới luật, các hướng dẫn cần thiết nếu có nhu cầu.
12


- Vận động, kiểm tra việc tích cực học tập chính trị pháp luật trong thời gian hè
do cấp huyện tổ chức.
- Công khai bằng biểu bảng tại văn phòng, cổng trường ( đối với nội dung liên
quan đến PHHS) để mọi người biết thông tin.
3. Khẩu hiệu: “ Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật”.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
- Nhân viên văn thư tham mưu cho Hiệu trưởng nội dung cơ bản của các văn
bản pháp luật và kế hoạch triển khai hàng tháng; báo cáo định kỳ theo quy định.
- Hiệu trưởng trực tiếp triển khai tại cuộc họp HĐSP hàng tháng, nhất là tuần
cao điểm từ ngày 2/11 đến ngày 9/11/2017.
- Tổ trưởng chuyên môn triển khai trong sinh hoạt chuyên môn, Ban chấp hành
công đoàn triển khai trong sinh hoạt công đoàn; Giáo viên dạy môn Đạo đức cần đổi
mới phương pháp, hình thức dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống
theo quy định hành vi đạo đức.
- BCH chi đoàn triển khai trong chi đoàn; TPT đội triển khai trong học sinh
trong giờ chào cờ và các lần sinh hoạt dưới cờ (ngày 06/11/2017).
- Nhân viên kế toán và thư viện phối hợp lập kế hoạch trang bị và quản lý tủ
sách pháp luật trong nhà trường. Nguồn kinh phí chi cho công tác tuyên truyền và
trang bị được trích từ ngân sách hàng năm.
- Các tổ chuyên môn phối hợp tổ công đoàn thực hiện việc tuyên truyền vận
động thành viên chấp hành tốt các nội dung văn bản đã triển khai.
- Ban thanh tra nhân dân trường học phối hợp kiểm tra giám sát việc chấp hành
pháp luật và nghị quyết hội nghị viên chức hằng năm.
- Việc chấp hành nội dung pháp luật được xem xét để đánh giá xếp loại thi đua
đối với công chức, viên chức hằng năm.
Trên đây là nội dung kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017 của
Trường Tiểu học Cát Tân.
Nơi nhận:

Q. HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT (b/c);
- LĐ,CĐ,CĐTN,TTCM,TPT(T/h);
- Lưu: VT.

Dương Thị Kim Luyến

LỊCH TRIỂN KHAI VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRONG NĂM 2017
13


Tháng
Tên văn bản pháp luật
1
- Luật PCCC; Luật xử lý vi phạm hành chính
2
- Luật bình đẳng giới, Luật người khuyết tật
3
- Thông tư 30/2014; 22/2016 của Bộ GD&ĐT.
- QĐ số 14/2007 của Bộ GD&ĐT v/v Chuẩn nghề nghiệp GVTH;
- Thông tư 14/2010 của Bộ GD&ĐT v/v Chuẩn hiệu trưởng trường TH.
4
- Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn thực hiện tuyển sinh.
- Nghị định 56/2015 của Chính phủ về đánh giá xếp loại CC, VC.
- Luật viên chức (một số điều có liên quan)
- Luật GD năm 2005, sửa đổi năm 2009.
5
- Thông tư 41/2010 của Bộ GD&ĐT v/v...Điều lệ trường Tiểu học.
- Thông tư 09/2009 của Bộ GD&&ĐT v/v Thực hiện công khai CSGD.
- Luật khiếu nại, Luật tố cáo;
6
- Luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình;
7
Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
- Luật Biển Việt Nam;
8
- Luật giao thông;

PHÒNG GD&ĐT NHƯ XUÂN
TRƯỜNG TH CÁT TÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh Phúc
14


Số:

/KH-THCT
Cát Tân, ngày 05 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP- NGOẠI KHOÁ NĂM HỌC 2018 - 2019
- Thực hiện công văn số /BC-GD&ĐT ngày tháng năm 2018 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện Như Xuân về “Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và
phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019”;
- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2017 – 2018 bộ phận
chuyên môn trường Tiểu học Cát Tân tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
- Số lượng GV đạt chuẩn, trên chuẩn:
Đạt chuẩn
Cao đẳng
Đại học
Đối tượng Số lượng
SL
%
SL
%
SL
%
CBQL
01
01
100
00
00
01
100
GV,NV
19
01
0,5
07
35,0
11
60,0
- Số lượng học sinh: 255 học sinh chia thành 13 lớp với 2 khu: Khu chính gồm
10 lớp; Khu Phụ Vân gồm 3 lớp.
II. MỤC TIÊU:
- Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo trong hoạt động chuyên môn của Phòng Giáo
dục và Đào tạo Như Xuân.
- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động được tổ chức ngoài
giờ học của các môn học ở trên lớp. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là sự nối
tiếp hoạt động dạy và học trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo nên
sự thống nhất giữa nhận thức và hành động của học sinh. Nhằm củng cố khắc sâu kiến
thức các môn học. Rèn luyện kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi học sinh và có
những thái độ đúng đắn hơn đối với cuộc sống.
- Tích hợp:
+ Thông qua các tiết ngoài giờ lên lớp nâng cao chất lượng dạy và học của giáo
viên và học sinh.
+ Thông qua việc tích hợp để giúp giáo viên quán triệt thống nhất cao cũng như
nâng cao phương pháp dạy học.
- Hoạt động ngoại khoá:
Thông qua hoạt động ngoại khoá để giáo dục toàn diện cho học sinh. Đặc biệt
là những vấn đề cấp bách như: an toàn giao thông, phòng chống các loại bệnh đặc biệt
15


là dịch sốt xuất huyết, phòng ngừa bệnh quai bị, bảo vệ môi trường, phòng chống các
tệ nạn xâm nhập vào nhà trường, truyền thống địa phương...
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
- Hoạt động GDNGLL:
Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo: tiết 1, 2 tổ chức cho
học sinh chuẩn bị, tiết 3 thực hành hoàn chỉnh, tiết 4 đánh giá rút kinh nghiệm, hướng
dẫn cho hoạt động sau.
- Tích hợp:
+ Đầu năm: Tổ chuyên môn lựa chọn chủ đề, Ban giám hiệu xem xét quyết
định thực hiện.
+ Trong các tháng đầu của năm học các tổ sẽ rà soát, góp ý và đi đến thống nhất
chung theo mục tiêu đó.
- Ngoại khoá:
+ TPT Đội xây dựng kế hoạch sao cho phù hợp với sự chỉ đạo của chuyên môn,
của Hội đồng Đội huyện.
+ Các bài ngoại khoá thường lồng ghép trong các tiết sinh hoạt đầu tuần, tất cả
thầy cô giáo và học sinh đều tham dự.
+ Học sinh nghe báo cáo, ghi chép và làm thu hoạch theo yêu cầu đặt ra.
+ Học sinh đi tham quan thực tế.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động ngoài gìơ lên lớp:
Người thực
Tháng Chủ điểm
Mục tiêu giáo dục
hiện
- Tổ chức tuyên truyền cổ động chào mừng CM
tháng 8 và Quốc khánh ngày 2 tháng 9 và ngày hội
toàn dân đưa trẻ đến trường (5/9).
- Hiểu được những truyền thống tốt đẹp của trường
của lớp.
Truyền thống
- GVCN
9
- Tự hào và yêu mến trường.
nhà trường
- TPT Đội
- Biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy truyền thống tốt
đẹp của trường.
- Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Thực hiện việc kiểm tra nề nếp của học sinh.

16


10

11

12

1&2

- Hiểu ý nghĩa lời dạy của Bác, xây dựng ý thức
trách nhiệm trong học tập.
- Rèn luyện kỹ năng, phương pháp học tập đúng
đắn.
- Biết giúp đỡ nhau trong học tập.
- Giáo dục HS biết ý nghĩa ngày 1/10 (Ngày quốc
Chăm ngoan tế người cao tuổi), 15/10 (Ngày truyền thống Hội- GVCN
học giỏi liên hiệp thanh niên Việt Nam), 20/10 (Ngày thành- TPT Đội
lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam).
- Chỉ đạo việc triển khai chương trình rèn luyện
Đội viên cho khối lớp 4,5.
- TPT tập huấn cho GVCN và Ban chỉ huy Liên
đội.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nội qui HS.
- Hiểu được công lao to lớn của thầy cô giáo, xác
định trách nhiệm, bổn phận của người học sinh.
- Có thái độ biết ơn và kính trọng thầy cô giáo.
Tôn sư trọng
- GVCN
- Rèn luyện hành vi và kỹ năng ứng xử có văn hoá
đạo
- TPT Đội
trong giao tiếp với thầy cô giáo.
- Tổ chức các hội thi chào mừng ngày nhà giáo
Việt Nam 20/11.
- Có hiểu biết về truyền thống dân tộc, về anh bộ
Uống nước
đội cụ Hồ.
- GVCN
nhớ nguồn
- Có ý thức tự hào, tôn trọng truyền thống dân tộc. - TPT Đội
- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc.
- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày 9/1 và ngày
3/2.
- Hiểu được vai trò và công ơn của Đảng CSVN
đối với quê hương đất nước
Mừng Đảng,
- GVCN
- Tiếp tục vận động HS tiết kiệm tiền giúp bạn có
mừng Xuân
- TPT Đội
hoàn cảnh khó khăn đón tết..
- Nâng cao lòng yêu quê hương đất nước.
- Thực hiện lối sống có văn hoá, tích cực giữ gìn
và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

17


3

Tiến bước
lên Đoàn

4

Hòa bình
hữu nghị

5

Thiếu nhi
làm theo lời
Bác

- Hiểu mục đích, nhiệm vụ truyền thống vẻ vang
của Đoàn.
- Tự hào, tin tưởng và phấn khởi về đoàn TN CS
HCM.
- GVCN
- Biết tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành - TPT Đội
lập Đoàn, các hoạt động tập thể.
- TPT hoàn thành hồ sơ Liên, Chi đội để đón đoàn
kiểm tra Đội, Sao của Huyện Đoàn.
- Mở rộng hiểu biết về những vấn đề toàn cầu như:
Hoà bình, sự phát triển của nhân loại, những di sản
của thế giới
- GVCN
- Rèn luyện kỹ năng hành động và ứng xử cơ bản. - TPT Đội
- Rèn luyện thái độ tôn trọng, lịch sự khi giao tiếp
với mọi người.
- Hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ
trong công cuộc Cách mạng của dân tộc, về tình
- GVCN
cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.
- TPT Đội
- Kính trọng và biết ơn công lao của Bác Hồ.
- Tích cực học tập lập thành tích dâng lên Bác.

2. Ngoại khoá:
Tháng Chủ đề
Người thực hiện
- Giáo dục thực hiện ATGT, “Tháng khuyến học”.
- GV 3 tổ.
- Xây dựng nền nếp thể dục giữa giờ, công tác hoạt - GVTD, TPT
động Đội, Sao.
9
- Phòng chống dịch sốt xuất huyết, giáo dục và vận - YT
động HS tiêm ngừa bệnh viêm màng não mô cầu.
- Phòng chống bệnh bướu cổ.
-YT- GVCN

10

11

- TPT tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm và Ban chỉ - TPT
huy Liên đội.
- GVCN
- Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường.
- GVTD
- Tiếp tục giáo dục phòng chống dịch sốt xuất huyết - YT- GVCN.
cho học sinh.
- Phòng chống đuối nước cho HS.
- TPT
- Tổ chức ĐH Chi đội, Liên đội.
- TPT- GVCN
- Tiếp tục phòng chống dịch sốt xuất huyết cho HS. - YT
- GVCN
18


- Thực hiện tốt việc triển khai bài hát múa của tháng - TPT
và chuyên hiệu rèn luyện Đội viên.
- GVCN
- Truyền thống tôn sư trọng đạo.
- GVCN
- Phòng chống đuối nước cho HS.
- TPT
- Tiếp tục phòng chống dịch sốt xuất huyết cho HS. - YT
12

1

2

3
4
5

- Kỷ niệm ngày thành lập QĐND VN.
- Tiếp tục phòng chống bệnh cho HS.
- Phòng chống đuối nước cho HS.

- TPT- GVCN
- YT
- TPT

- Ý nghĩa ngày Học sinh- sinh viên

- TPT

- Những điều HS cần biết về ma tuý.
- Phòng chống đuối nước cho HS.
- Ý nghĩa tết Nguyên đán
- Ý nghĩa ngày thành lập Đảng
- Tham quan.

- YT
- TPT
- TPT
- TPT
- TPT

- Tiếp tục phòng chống bệnh cho HS.
- Phòng chống đuối nước cho HS.
- Ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ.
- Truyền thống đoàn thanh niên CS HCM.
- Phòng chống đuối nước cho HS.
- Ý nghĩa ngày giải phóng miền Nam.
- Phòng chống đuối nước cho HS.
- Ý nghĩa ngày Quốc tế lao động.
- Truyền thống đội TNTP HCM.

- YT
- TPT
- TPT
- TPT
- TPT
- TPT- GVCN
- TPT- GVTD
- TPT- GVCN
- TPT- GVCN

- Ý nghĩa ngày sinh nhật Bác.

- TPT- GVCN

V. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU:
- Tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo về chuyên môn
của Phòng Giáo dục và Đào tạo Như Xuân.
- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: GVCN phải tổ chức đúng quy định,
không được lấy tiết HĐNGLL để phục vụ cho tiết dạy chuyên môn. Dạy phải có kế
hoạch cụ thể, tuyệt đối không dạy sai chủ điểm trong từng tháng. Tổ chuyên môn phải
kết hợp với TPT kiểm tra kế hoạch HĐNGLL hàng tháng.
- Các hoạt động ngoại khoá: TPT Đội chủ động mời Tổ trưởng CM, Tổ trưởng
VP, GVCN, GV chuyên trách cùng hợp tác thực hiện.
- Các cá nhân liên hệ các bộ phận có liên quan cung cấp đầy đủ tài liệu, các
dụng cụ kể cả kinh phí để phục vụ cho hoạt động.
19


- BGH phân công cụ thể từng GV phụ trách các mặt trong từng phần.
- BGH thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện, có sơ tổng kết
rút kinh nghiệm cụ thể cho từng hoạt động.
- TPT Đội thường xuyên báo cáo với BGH để có sự chỉ đạo kịp thời.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Trên đây là kế hoạch ngoài giờ lên lớp năm học 2018 - 2019 của Trường Tiểu
học Cát Tân, đề nghị TPT Đội, các Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng Văn phòng,
giáo viên trường cùng các bộ phận liên quan căn cứ vào nội dung kế hoạch nêu trên,
cụ thể hóa trong kế hoạch của mình và có biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả
nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Ngọc Thọ

PHÒNG GD&ĐT NHƯ XUÂN
NAM
TRƯỜNG TH CÁT TÂN
Số:

/KH-THCT

HIỆU TRƯỞNG

Dương Thị Kim Luyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cát Tân, ngày 05 tháng 9 năm 2018
20


KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG
VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CHÍNH KHOÁ NĂM HỌC 2018 – 2019
- Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định Quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống và
hoạt động ngoại giờ chính khoá;
- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị; nhu cầu của học sinh;
- Đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức, hoạt động (KNS/HĐ NGCK) như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thuận lợi.
- Trường Tiểu học Cát Tân có đủ phòng học, bàn ghế để tổ chức dạy kĩ năng
sống cho tất cả các lớp;
- Hoạt động giáo dục của nhà trường nhất là việc tổ chức học kĩ năng sống, dạy
các môn học tự chọn đều được cha mẹ học sinh thống nhất cao, ủng hộ nhiệt tình và
phối kết hợp thực hiện tích cực;
- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và công
tác chủ nhiệm, 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn;
- Đa số học sinh được gia đình chăm sóc chu đáo, có điều kiện học tập tốt.
- Xã hội hiện nay đang đặt ra vấn đề cấp thiết mong muốn đổi mới nền giáo
dục, gắn liền giáo dục trong nhà trường với thực tiễn đời sống. Ngành giáo dục cũng ý
thức rõ cần phải truyền đạt các kĩ năng sống cho học sinh trong thời kì hội nhập.
Trong các kĩ năng sống, kĩ năng mềm được quan tâm hàng đầu vì nó quyết định chất
lượng cuộc sống của mỗi cá nhân.
Môn Tiếng Việt có những đặc trưng riêng thích hợp với việc giáo dục các kĩ
năng, dạy tiếng việt cũng là dạy các em học sinh làm người, biết thích ứng, hội nhập
tốt với xã hội hiện đại.
2. Khó khăn.
- Tuy ý thức được tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng mềm cho học sinh
nhưng hiện nay việc đưa giáo dục kĩ năng mềm vào trong nhà trường vẫn còn hạn
chế, việc chủ động tích hợp giáo dục kĩ năng mềm mới chỉ ở một số giáo viên, chưa
trở thành một quy định yêu cầu như một số nội dung tích hợp khác.
- Thời gian dạy một tiết rất ngắn nên việc tích hợp cũng chỉ trong một thời gian
hạn hẹp, vì vậy, giáo viên khó kết hợp được nếu không khéo léo.
- Học sinh có tình trạng học lệch nên các em ít đầu tư vào môn văn, yếu về cảm
thụ văn học nên khó có khả năng rút ra bài học kĩ năng mềm cho bản thân. Ngoài ra,
việc rèn luyện kĩ năng mềm cần tiến hành thông qua những hoạt động tích cực thực
tiễn, trong khi nhiều học sinh vẫn quen với lối học thụ động. Học sinh của trường đa
21


số xuất thân từ nông thôn nên khả năng thích ứng với xã hội hện đại của các em còn
yếu, các hiểu biết về kĩ năng mềm ở các em hầu như là chưa có.
II. MỤC ĐÍCH.
- Rèn luyện khả năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói
quen làm việc, sinh hoạt theo nhóm.
- Rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe; kỹ năng phòng chống tai nạn
giao thông ,đuối nước và các tai nạn thương tích khác.
- Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa, chung sống thân thiện, phòng ngừa bạo
lực và tệ nạn xã hội.
- Giúp học sinh thân thiện với môi trường sống xung quanh.
III. YÊU CẦU.
- Bố trí thời gian và nội dung hợp lí đối với các hoạt động dạy học và giáo dục;
- Tổ chức dạy học kĩ năng sống nhằm tăng cường các hoạt động thực hiện mục
tiêu giáo dục toàn diện. Hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
được tổ chức một cách linh hoạt theo khả năng và nhu cầu của học sinh.
- Giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, bố trí thời gian hợp lý hướng dẫn học
sinh hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài
liệu bổ trợ. Hoạt động thực hành tốt.
IV. NỘI DUNG.
1. Nhóm kỹ năng nhận thức:
- Nhận thức bản thân.
- Xây dựng kế hoạch.
- Xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
- Khắc phục khó khăn để đạt mục tiêu.
- Tư duy tích cực và tư duy sáng tạo.
2. Nhóm kỹ năng xã hội:
- Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ.
- Kỹ năng giao tiếp không lời.
- Kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông.
- Kỹ năng diễn đạt cảm xúc và phản hồi.
- Kỹ năng từ chối.
- Kỹ năng hợp tác.
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng vận động và gây ảnh hưởng.
- Kỹ năng ra quyết định.
3. Nhóm kỹ năng quản lý bản thân:
- Kỹ năng làm chủ cảm xúc.
- Phòng chống stress.
- Vượt qua lo lắng, sợ hãi.
22


- Khắc phục sự tức giận.
- Quản lý thời gian.
- Nghỉ ngơi tích cực.
- Giải trí lành mạnh.
V. PHƯƠNG THỨC.
- Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống vào trong các tiết dạy,
môn dạy.
- Triển khai các nội dung về kỹ năng sống trong các tiết sinh hoạt, chào cờ đầu
tuần, hoạt động tập thể với nhiều hình thức đa dạng như chuyên đề, thảo luận, trò
chơi.
- Tổ chức các chủ đề giáo dục kỹ năng sống riêng biệt cho từng lớp, từng khối
hoặc cả trường.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
- Cử giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, chuyên đề, hội thảo do cấp
trên tổ chức. Thường xuyên triển khai các nội dung về kỹ năng sống trong HĐSP và
trong HS (dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, GDNGLL) dưới hình thức chuyên đề, thảo
luận, sinh hoạt tập thể, tuy ên truyền…
- Giúp CB-GV-NV nhận thức được ý nghĩa của KNS trong xã hội hiện nay và
tính tất yếu phải giáo dục KNS cho HS. Đồng thời dựa vào đặc điểm của nhóm HS
xác định những KNS cho HS.
- Giúp CB-GV-NV, nhất là GVCN biết sử dụng các con đường và nguyên tắc
giáo dục KNS phù hợp với HS TH nói chung và với từng HS nói riêng. Đồng thời dạy
lồng ghép trong các môn học như:
+ GD thông qua con đường lồng ghép các môn học (Đạo đức. Tiếng Việt,
TNXH...) và hình thức, phương pháp tổ chức dạy học.
+ Tổ chức các chủ đề GDKNS chuyên biệt đáp ứng nhu cầu của HS qua hoạt
động NGLL. Lồng ghép, tích hợp qua các chủ đề, các dạng hoạt động NGLL
khác.
+ Qua xử lý các tình huống trong thực tiễn cuộc sống theo cách coi trọng, tiếp
cận KNS.
+ Phối hợp với gia đình, cộng đồng để tạo ra môi trường giáo dục khuyến khích
sự thay đổi hành vi tiêu cực của học sinh.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS thông qua các phương
pháp: thảo luận nhóm, động não, đóng vai, nghiên cứu tình huống, trò chơi...
Nơi nhận:
- PGD&ĐT(b/c);
- Các tổ chuyên môn (T/h);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

23


Dương Thị Kim Luyến

PHÒNG GD&ĐT NHƯ XUÂN
NAM
TRƯỜNG TH CÁT TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG
VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CHÍNH KHOÁ NĂM HỌC 2018 - 2019
1. Hoạt động ngoài giờ chính khoá.
TT
1

Số lớp hoạt động
ngoài giờ chính
khoá
13
Tổng

Số lượng tham
gia

Đơn vị triển khai (Ghi tên
đơn vị phối hợp để triển
khai/ Giáo trình) (nếu có)

Ghi chú

255
255

2. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
TT
1

Số lớp giáo dục
KNS

Số lượng tham
gia

13
Tổng

255
255

Đơn vị triển khai (Ghi tên
đơn vị phối hợp để triển
khai/ Giáo trình) (nếu có)

Ghi chú

HIỆU TRƯỞNG

Dương Thị Kim Luyến
PHÒNG GD&ĐT NHƯ XUÂN
TRƯỜNG TH CÁT TÂN
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh Phúc

/KH-THCT
Cát Tân, ngày 05 tháng 9 năm 2018
24


KẾ HOẠCH CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2018 - 2019
– Trong quá trình xây dựng và phát triển, Hội CTĐ Việt Nam luôn nhận được sự
quan tâm của Bác Hồ, sự lãnh đạo, chỉ thị của Đảng. Ban bí thư Trung ương Đảng
(khóa VI) đã ban hành Chỉ thị 14 về” Cũng cố tổ chức, phát huy vai trò tích cực của
Hội chữ thập đỏ Việt Nam” (7/9/1987); Bộ chính trị (khóa VIII) đã ban hành Thông
tri số 01, ngày 20/09/1996 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối Hội chữ Thập đỏ
Việt Nam.
– Căn cứ vào hướng dẫn số 14/HD-PGDĐT ngày 16/9/2014 của Phòng Giáo
Dục & Đào tạo Như Xuân, Hội Chữ thập đỏ huyện Như Xuân về việc hướng dẫn
công tác Chữ thập đỏ trường học năm học: 2018 - 2019.
– Căn cứ vào tình hình thực tế của trường.
– Nay Hội Chữ thập đỏ Trường Tiểu học Cát Tân xây dựng kế hoạch Chữ thập
đỏ trường học với những nội dung cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác Chữ thập đỏ trong
trường học .
2. Tiếp tục củng cố và phát triển các hình thức hoạt động Chữ thập đỏ có hiệu
quả và tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong trường học.
3. Thực hiện công tác Chữ thập đỏ trường học phù hợp với tình hình thực tế tại
cơ sở đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Công tác tuyên truyền:
- Thực hiện phổ biến TT 14 đến các Hội viên Chữ thập đỏ trong trường học.
- Tổ chức tuyên truyền Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Luật nhân đạo quốc tế,
Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến toàn thể giáo viên, học sinh, nhân viên trường
qua các buổi họp HĐSP của nhà trường, sinh hoạt đầu tuần, phối hợp với tổ chức
Đoàn thể, Đội tổ chức các buổi hội nghị nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội, thành
lập Đoàn, Đội và các phong trào của nhà trường Tổ chức.

2. Tham gia chăm sóc sức khỏe học đường trong trường học:
- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền và cung cấp các kiến thức vệ sinh sức khỏe
học đường, kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó thảm họa, dịch bệnh.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×