Tải bản đầy đủ

Bài giảng chính trị năm học 2018 2019

ĐOÀNTHANHNIÊN–HỘISINHVIÊNTRƯỜNGĐẠIHỌCVINH

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PTTN
CÔNG TÁC HỘI VÀ PTSV
Năm học 2018 - 2019

Nghệ An, tháng 10 năm 2018


Nội dung

1.
2.
3.

Hình mẫu thanh niên trong thời đại mới
Nhiệm vụ, trách nhiệm của ĐVTN trong học tập, sinh hoạt, rèn luyện
Triển khai công tác Đoàn và PTTN, công tác Hội và PTSV năm học 2018 – 2019.


1. Hình mẫu thanh niên trong thời đại mớiXây dựng hình mẫu thanh niên

1.

VIỆT NAM
Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn

2. NGHỆ AN
Đoàn kết – Vượt khó – Nghĩa tình


Hình mẫu thanh niên trường Đại học Vinh

1.

Giá trị cốt lõi của trường Đại học Vinh
Trung thực (Honesty)
Trách nhiệm (Accountability)
Say mê (Passion)
Sáng tạo (Creativity)
Hợp tác (Cooperation)

2. Tuổi trẻ trường Đại học Vinh
Khát vọng – Sáng tạo – Hội nhập


Nếp sống văn hóa
Tự học
Kỹ năng
Lập nghiệp


1.

Nhiệm vụ, trách nhiệm của ĐVTN
trong học tập, sinh hoạt, rèn luyệnNHIỆM VỤ CỦA HSSV
(Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT)

1.

Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ trường đại học và các quy chế, nội quy
của cơ sở giáo dục đại học

2.

Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục đại học; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu,
sáng tạo và rèn luyện đạo đức, lối sống

3.

Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình
học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong trường học

4.

Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và phát huy truyền thống của cơ sở giáo dục đại học

5.

Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức khỏe định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của
cơ sở giáo dục đại học


6.

Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn

7.

Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu
của cơ sở giáo dục đại học

8.

Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự Điều động của Nhà nước khi được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước
cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo
theo quy định của Chính phủ

9.

Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của sinh viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng
chức năng, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong
học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong cơ sở giáo
dục đại học

10.

Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và
cộng đồng

11.

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của cơ sở giáo dục đại họcNĂM TIÊU CHÍ RÈN LUYỆN
 
            - Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa
            - Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng
            - Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật
            - Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng
            - Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập
                    


              MƯỜI TIÊU CHÍ HÀNH ĐỘNG
- Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè
trong và ngoài nước
- Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới
- Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
- Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện
- Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội
- Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái
- Thường xuyên chấp hành pháp luật
- Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn
- Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao
- Thường xuyên vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Giới thiệu
được thanh niên vào Đoàn

Chương trình công tác Đoàn và PTTN
năm học 2018 - 2019


Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019

1.
2.
3.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, NCKH, sáng tạo, khởi nghiệp; tăng cường các hình thức thực hành, thực
tập, rèn nghề

4.
5.
6.

Đẩy mạnh thực hiện nề nếp kỷ cương, NSVH, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong học tập, thi cử và rèn luyện
Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng
Nâng cao chất lượng công tác phát triển và quản lý đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn; công tác đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ Đoàn-Hội


CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
TT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Công trình thanh niên Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

2

Các hoạt động chào tân sinh viên khóa 59 và Ngày hội tân SV

9/2018

3

Tập huấn cán bộ Đoàn-Hội khóa 59 và liên hoan CLB, Đội, Nhóm toàn trường năm 2019

10/2018

4

5

6
7
8

Tổ chức diễn đàn: “Sinh viên Khởi nghiệp”, tổ chức “Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp” và Cuộc thi “Ý tưởng,
sáng tạo khởi nghiệp sinh viên trường Đại học Vinh” lần thứ Hai, năm 2019
Hội nghị khoa học CBGV trẻ trường Đại học Vinh và Tuyên dương CBGV trẻ có các công trình, đề tài NCKH
xuất sắc
Chương trình Tọa đàm kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống HSSV; Tuyên dương SV 5 Tốt và Giải thưởng Sao
tháng Giêng năm 2018
Chương trình tình nguyện “Mùa đông ấm 2018”
Tổ chức Hội thao Sinh viên trường Đại học Vinh: bóng đá, bóng chuyền nam nữ SV, việt dã, các trò chơi vận
động trong SV

Năm học

11/2018

12/2018

1/2019
2/2019
3/2019

9

Tổ chức Hội thi “Sinh viên thanh lịch” trường Đại học Vinh

3/2019

10

Cuộc thi ‘‘SV – Đại học Vinh 2019”

4/2019

11

Chiến dịch tình nguyện hè 2019

7/2019


DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
I
1

Công tác chính trị tư tưởng HSSVHV, quảng bá tuyển sinh
Chào tân sinh viên khóa 59 và Ngày hội tân SV

Tháng 09/2018

Xây dựng chương trình phát thanh Radio – Vinh University, hướng tới kỷ niệm 60
2

Tháng 10/2018
năm thành lập trường

3

Tổ chức Diễn đàn “Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng”

Tháng 3/2019

Tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
4

Tháng 5/2019
Chí Minh ”


II

Hỗ trợ HSSV, Học tập, NCKH, Sáng tạo, Khởi nghiệp

1

Chương trình bồi dưỡng kiến thức, phương pháp học tập, NCKH cho sinh viên

2

Tổ chức Talk show “Chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng anh và đạt các chứng chỉ quốc tế”

Tháng 10/2018 – 5/2019

Tháng 11/2018

Tổ chức diễn đàn: “Sinh viên Khởi nghiệp”, tổ chức “Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp”
3

và Cuộc thi “Ý tưởng, sáng tạo khởi nghiệp sinh viên trường Đại học Vinh” lần thứ

Tháng 11/2018

Hai, năm 2019

Hội nghị khoa học cán bộ giảng viên trẻ trường Đại học Vinh và Tuyên dương cán bộ
4

Tháng 12/2018
giảng viên trẻ có các công trình, đề tài NCKH xuất sắc

5

Diễn đàn sinh viên với việc tự học và khen thưởng các mô hình tự học hiệu quả

Tháng 04/2019


III

Kỹ năng, nghiệp vụ

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh không chuyên và Thi hùng biện bằng tiếng Anh sinh viên
1

Tháng 10/2018
trường Đại học Vinh

Tập huấn cán bộ Đoàn-Hội khóa 59 và liên hoan CLB, Đội, Nhóm toàn trường năm
2

Tháng 10/2018
2019

3

Tập huấn Đoàn-Hội-Đội toàn trường

Tháng 4/2019

4

Tổ chức cuộc thi tranh biện Debate 2019

Tháng 4/2019


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×