Tải bản đầy đủ

phân tích ngành bánh kẹo VN, Ví dụ Công ty KInh Đô

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

---------

NGHIÊN CỨU DOANH NGHIỆP
Đề tài:

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU
THỤ NGÀNH BÁNH KẸO

GVHD: BÙI THÀNH KHOA
NHÓM: 5

TP. Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2017


MỤC LỤC
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA NGÀNH BÁNH KẸO ...................................... i
1.1 Tổng quan chung về ngành bánh kẹo ở Việt Nam. ........................................... i
1.1.1 Khái niệm và những đặc trưng của ngành bánh kẹo .................................. i

1.2.1 Tình hình phát triển của ngành bánh kẹo trong nước .............................. ii
1.2 Vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. ........ ii
1.2.1 Vai trò của tiêu thụ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung ... iv
1.2.2 Cấu tạo và ứng dụng của máy đóng gói bánh kẹo .....................................v
1.2.2.1 Cấu tạo của máy đóng gói bánh kẹo ...................................................v
1.2.2.2 Ứng dụng của máy đóng gói bánh kẹo ...............................................v
1.2.3 Những điểm ưu việt của máy đóng gói bánh kẹo An Thành ................... vi
Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ NGÀNH BÁNH
KẸO.............................................................................................................................. vii
2.1 Tổng quan về ngành ....................................................................................... vii
2.1.1 Thị trường trong nước ............................................................................. vii
2.1.2 Thị trường xuất khẩu .............................................................................. viii
2.1.3 Số liệu tổng quan toàn ngành ................................................................. viii
2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ một số công ty lớn đại diện ................................. xi
2.2.1 Giới thiệu về công ty ................................................................................ xi
2.2.1.1 Công ty cổ phần Bibica ..................................................................... xi
2.2.1.2. Công ty cổ phần Kinh Đô: ............................................................... xi
2.2.2 Phân tích tình hình sản xuất tiêu thụ bánh kẹo ....................................... xii


2.2.2.1 Công ty Bibica.................................................................................. xii
2.2.2.1 Công ty Kinh Đô ...............................................................................xx
2.3 Nhận xét về tình hình sản xuất và tiêu thụ của ngành ................................ xxiii
2.3.1 Ưu điểm ................................................................................................ xxiii
2.3.2 Hạn chế................................................................................................. xxiv
Chương 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................... xxvii
3.1 Kết luận ...................................................................................................... xxvii
3.2 Đề xuất : ..................................................................................................... xxvii
3.3 Bài học kinh nghiệm: .................................................................................. xxix


DANH MỤC HÌNH ẢNH – BẢNG – BIỂU ĐỒ
 HÌNH ẢNH
Hình 2.2.1.1 Thị phần thị trường bánh kẹo tính đến năm 2014 ............................... vii
Hình 2.2.2.1 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh( 2013-2017) ................ xvi
Hình 2.2.2.2 Biểu đồ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và biểu đồ tăng trưởng
nguồn vốn .................................................................................................................... xix
Hình 2.2.2.3 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh( 2013-2017) ................ xxi
Hình 2.2.2.4 Biểu đồ tăng trưởng doanh thu, lơi nhuận và biểu đồ tăng trưởng
nguồn vốn ................................................................................................................... xxii


Hình 2.3.1.1 Biểu đồ sản lượng và doanh thu ....................................................... xxiii
Hình 2.3.1.2 Thị phần bánh kẹo Việt Nam 2015 ....................................................xxv
 BẢNG
Bảng 2.1.3.4 Doanh thu ngành bánh kẹo qua các năm 2013-2017 ......................... viii
Bảng 2.1.3.2 Chỉ tiêu về doanh thu dùng để đánh giá tình hình toàn ngành ............ ix
Bảng 2.2.2.1 Cơ cấu máy móc cty Bibica ............................................................... xiv
Bảng 2.2.2.1 Chỉ tiêu về doanh thu dùng để đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ
của cty Bibica ............................................................................................................. xvii
Bảng 2.2.2.2 Chỉ tiêu về doanh thu dùng để đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ
của cty Kinh Đô .......................................................................................................... xxii
BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1.3.1 Lượng tăng giảm tuyệt đối .............................................................. ix
Biểu đồ 2.1.3.2 Tốc độ phát triển ................................................................................x
Biểu đồ 2.1.3.3 Tốc độ tăng trưởng ............................................................................x
Biểu đồ 2.2.2.1 Lượng tăng giảm tuyệt đối ........................................................... xvii
Biểu đồ 2.2.2.2 Tốc độ phát triển .......................................................................... xviii
Biểu đồ 2.2.2.3 Tốc độ tăng trưởng ...................................................................... xviii


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có những thay đổi rõ rệt trên nhiều
lĩnh vực. Mỗi ngành nghề trong nước đều đóng một vai trò riêng của mình cùng đóng
góp chung vào sự phát triễn nền kinh tế đất nước và bánh kẹo là một trong những
ngành có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định tại Việt Nam đang được khuyến khích đầu
tư. Bên cạnh đó ngành sản xuất bánh kẹo góp phần vào việc giải quyết công ăn việc
làm cho người lao động, nâng cao đời sống của người lao động và đồng thời làm tăng
ngân sách cho nhà nước.
Hiện nay thị trường bánh kẹo ở Việt Nam tràn ngập các sản phẩm đa dạng từ hình
thức, giá cả đến chất lượng đến từ nhiều công ty khác nhau bao gồm sản xuất tại Việt
Nam cũng như nhập khẩu từ những công ty nước ngoài …Chính vì vậy, sự cạnh tranh
diễn ra trên thị trường bánh kẹo chưa bao giờ hạ nhiệt. Nếu muốn chiếm được thị phần
bánh kẹo tại thị trường Việt Nam, việc thiết lập xây dựng và hoàn thiện được chính
sách marketing với những chiến lược cụ thể đúng đắn và hiệu quả là công cụ cạnh
tranh thiết yếu và sắc bén của doanh nghiệp để đi đến thành công. Nhận thức được sự
cần thiết và tầm quan trọng đó, nhóm 5 đã đi sâu nghiên cứu “tìm hiểu, phân tích
ngành bánh kẹo tại Việt Nam”, để từ đó đánh giá được tốc độ tăng trưởng của ngành
cũng như đưa ra những giải pháp để định hướnguy những lợi thế mà
mình đang có, khắc phục những hạn chế để có được kết quả tốt nhất trong việc xây
dựng qúa trình sản xuất và tiêu thụ.

XXVI


Nghiên Cứu Doanh Nghiệp

GVHD: Ths.Bùi Thành Khoa

CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Kết luận
Có thể thấy, tình hình sản xuất và tiêu thụ của ngành bánh kẹo đang đứng trước
những cơ hội và thách thức nhất định đối với ngành. Các doanh nghiệp trong ngành
cần phải biết tận dụng những lợi thế đang có để tiếp tục phát triển ngành, và đương
nhiên cần khắc phục những hạn chế, vướng mắt còn đang tồn tại trong ngành. Quan
trọng hơn hết chính là xây dựng chỗ đứng vững chắc cho thương hiệu Việt Nam trong
ngành tránh bị mất thị phần vào tay những công ty quốc tế, mà trước hết chính là xây
dựng niềm tin của khách hàng.
3.2 Đề xuất :
+ Hoạt động nghiên cứu thị trường: Thị hiếu tiêu dùng của người tiêu dùng thay đổi
theo sự phát triển của xã hội. Công ty phải nắm bắt được sự thay đổi nhanh chóng này
, triển khai nghiên cứu thị trường dưới nhiều hình thức khác nhau , thu thập ý kiến
người tiêu dùng trong quá trình bán hàng thông qua đội ngũ nhân viên tiếp thị của
công ty và các nhà phân phối , thông qua các công ty tư vấn, các tổ chức khảo sát thăm
dò thị trường. Mục đích cuả các hoạt động sản phẩm này nhằm nhận những thông tin
để công ty cải thiện những sản phẩm và sản xuất những sản phẩm mới.
+ Hoạt động quảng cáo , tiếp thị và quan hệ cộng đồng: Chính sách quảng cáo của
công ty nên thực hiện đảm bảo tính hiệu quả của quảng cáo,vừa giữ cho chi phí quảng
cáo ở mức hợp lý để không làm tăng giá thành.Công ty nên tiến hành quảng cáo theo
mùa đối với những sản phẩm mang tính mùa vụ như bánh Trung thu , Cookies làm quà
biếu vào các dịp lễ tết , các chiến dịch quảng cáo sản phẩm mới trước khi tung sản
phẩm mới ra thị trường , quảng cáo các chương trình do công ty tài trợ. Thường áp
dụng các chương trình khuyến mãi vào các dịp lễ tết , các chương trình này thường thu
được hiệu quả nhanh do tác động đến người tiêu dùng. Công ty nên tham gia các hội
chợ thương mại trong nước và quốc tế, hội chợ hàng Việt Nam chất lượng và quảng bá
thương hiệu. Quảng cáo trên báo,truyền hình,mạng xã hội…màu sắc âm thanh sống
động,Công ty nên chọn sản phẩm phù hợp với thời điểm để quảng cáo. Chương trình
quảng cáo sản phẩm tầm 15s.Hợp tác với tổng đài bưu điện, hình thức phù hợp với
việc giới thiệu sản phẩm mới của công ty,. Công ty nên chú trọng đến hình thức quảng
cáo trên bao bì sản phẩm, trang phục của nhân viên bán hàng làm sao để nổi bật được
biểu tượng đặc trưng của công ty trong tâm trí của người tiêu dùng
XXVII


Nghiên Cứu Doanh Nghiệp

GVHD: Ths.Bùi Thành Khoa

+ Thâm nhập và mở rộng thị trường,mở rộng kênh phân phối tại các tỉnh , giao hàng
trực tiếp đến các giang hàng, đại lý và kho tập kết giao hàng
+ Đa dạng hóa sản phẩm ,phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng phát triển sản
phẩm theo xu hướng hiện tại: bánh chứa nhiều chất chống lão hóa,bánh cho người bị
tim mạch,tiểu đường,trà xanh,thảo mộc....
Như Kinh Đô cải tiến lại dòng sản phẩm: Nghiên cứu dòng Biscuit kẹp kem,bánh
trung ít đường,bánh trung thu chay, ít béo
+ Các hoạt động tri ân khách hàng chăm sóc khách hàng được đẩy mạnh nhằm thúc
đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm.
+ Công ty khuyến khích khách hàng đổi ,trả sản phẩm nếu sản phẩm có dấu hiệu hư
hòng.
+ Công ty cần tạo nhiều chính sách ưu đãi tốt dành cho khách hang, các đại lí.
+ Hoàn thiện công tác tổ chức sắp xếp đổi mới doanh nghiệp,cải thiện công tác tổ
chức, hoàn thiện và nâng cao mô hình quản lý để bộ máy công ty cổ phần phát huy tốt
tiềm năng và sức đóng góp cho nhiệm vụ phương án SXKD 3 năm sau cổ phần hóa.
+ Tăng cường công tác tiếp thị , marketing nhằm giữ vững và phát triển thị trường
trong nước và chiều sâu , tiếp cận tìm bạn hàng nước ngoài để xuất khẩu sản phẩm ,
trước mắt là xuất khẩu sang các nước phố lớn ,khu vực công nghiệp ,thị trấn.
+ Phát triển ,nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp và quản lý
bán hàng,. Hoàn thiện hệ thống chế độ, chính sách về tiêu thụ đảm bảo linh hoạt, kịp
thời , phù hợp với diễn biến của thị trường và tăng cường mối quan hệ với các đại lý
để đẩy mạnh tiêu thụ
+ Triệt để tiết kiệm trong quy trình SXKD , giảm tỉ lệ hao hụt nguyên liệu , phấn
đấu giảm chi phí sản xuất trên cơ sở nghiên cứu , ứng dụng khoa học kỹ thuật. cải tiến
công nghệ
+ Tìm hiêu thông tin về đối thủ cạnh tranh
+Công ty nên thành lập một phòng riêng,phòng nghiên cứu thị trường,chuyên môn
hóa các nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên
nghiên cứu tập trung vào công viêc của chính mình.Công ty có thể thông tin trên báo
hay tivi để tuyển dụng nhân viên phù hợp với các công việc đẩy mạnh việc bán
hàng Ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại thị trường cũ và mở rộng thị trường
XXVIII


Nghiên Cứu Doanh Nghiệp

GVHD: Ths.Bùi Thành Khoa

mới, nhất là thị trường Việt Nam và thị trường xuất khẩu.Không ngừng nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.
Hiện nay các doanh nghiệp đang thực hiện và duy trì tiêu chuẩn chất lượng xí
nghiệp tiến tới đạt tiêu chuẩn chất lượng của ngành.
Mục tiêu trong những năm tới chất lượng bánh kẹo của các doanh nghiệp phải
đạt tiêu chuẩn quốc gia để có khả năng cạnh tranh giành thị trường với sản phẩm có
chất lượng cao của các đối thủ nhập từ nước ngoài…Ngành sản xuất bánh kẹo dự tính
phấn đấu những năm tiếp theo sẽ xây dựng thành công hệ thống chất lượng quốc tế tại
các doanh nghiệp. Sản phẩm của ngành phải đảm bảo chất lượng cạnh tranh với sản
phẩm ngoại nhập tăng nhanh khối lượng hàng hoá xuất khẩu sang các nước trong khu
vực và thế giới.

- Khâu sản xuất :
+ Nguyên liệu đầu vào có thay đổi theo chiều hướng tăng,nhưng công ty cần phải
cân nhắc kỹ từng giá bán của từng loại sản phẩm để có tính cạnh tranh, đáp ứng nhu
cầu của mọi tầng lớp xã hội . Thực hiện chiến lược giá cho từng phân khúc thị trường
+ Sử dụng các nguồn nguyên liệu từ các nhà cung cấp có tên tuổi, uy tín rõ ràng
nhằm đảm bảo nguồn gốc và chất lượng
+ Nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới ,từ khâu sơ chế nguyên vật liệu , chế biến,
định hình đến khâu đóng gói sản phẩm.
+ Nghiên cứu các dòng sản phẩm chú trọng đủ các nhóm dinh dưỡng : đạm đường
béo , xơ, vitamin....
+ Nghiên cứu việc sản xuất các sản phẩm xuất khẩu nhằm đảm bảo yêu cầu của
khách hàng đối với các chỉ tiêu của sản phẩm
+ Trong quá trình sản xuất công nhân phải được trang bị kiến thức an toàn về vệ
sinh thực phẩm,trang bị các dụng cụ lao động.
+ Thành phẩm đóng gói hợp vệ sinh
3.3 Bài học kinh nghiệm:
- Đổi mới nhận thức về chất lượng và quản lý chất lượng từ đó áp dụng mét hệ
thống chất lượng phù hợp với ngành.
XXIX


Nghiên Cứu Doanh Nghiệp

GVHD: Ths.Bùi Thành Khoa

- Ngành sản xuất bánh kẹo mới chỉ đề cập đến chất lượng một cách đơn thuần là
chất lượng các sản phẩm vật chất cụ thể như nguyên vật liệu hay sản phẩm cuối cùng,
còn lại hoạt động mang tính chất hỗ trợ cho hoạt động sản xuất thì không được coi là
có chất lượng
- Để đánh giá kết quả thực hiện và khả năng phát triển, ngành phải luôn kết hợp với
các chỉ tiêu ngắn hạn và dài hạn nhằm giải quyết đồng bộ những vấn đề tình thế và
chiến lược.
- Lợi nhuận ngắn hạn không phải chỉ số đo khả năng cạnh tranh của các doanh
nghiệp.
Đổi mới và tăng cường các hoạt động quản lí chất lượng trong phạm vi toàn ngành.
Sự phát triển chất lượng phải bền vững đạt hiệu quả cao và thường xuyên được cải tiến
thông qua việc đổi mới công tác quản lý chất lượng thích hợp, hình thành mét phong
trào chất lượng có hiệu quả cao, trong đó con người giữ vai trò động lực.
- Chiến lược cạnh tranh của các doanh nghiệp là chiến lược kết hợp giữa chất lượng
và chi phí. Do đó, các doanh nghiệp có thể đưa ra mục tiêu chiến lược chất lượng dài
hạn sau:
+ Khắc phục những yếu kém về chất lượng sản phẩm hiện nay nh hiện tượng
bách già lửa, lửa, kẹo cắt không đều khi gãi kẹo có hiện tượng hở đầu… Từ đó nâng
mặt bằng chất lượng chung trong ngành lên một bước đáp ứng được nhu cầu của thị
trường ở mức chi phí thích hợp.
+ Ngành sản xuất bánh kẹo của Việt Nam phải quan tâm nghiên cứu đối thủ cạnh
tranh để tìm những điểm mạnh, yếu về sản phẩm khả năng công nghệ và tình hình tài
chính của họ, tuy nhiên chiến lược cạnh tranh phải dựa trên khai thác sử dụng tối ưu
nguồn lực biến chúng thành tài sản có khả năng cạnh tranh, đảm bảo phát triển cả
trong hiện tại và lâu dài. Chiến lược cạnh tranh không chỉ dựa vào lợi thế so sánh mà
cần phải chủ động tạo ra lợi thế từ chiến lược nâng cao chất lượng toàn bộ quá trình.
Đổi mới công nghệ cần tiến hành đồng thời với tổ chức lại sản xuất và tổ chức quản lý
nhằm phân công đúng người, đúng việc, đúng khả năng. Đảm bảo thực hiện nghiêm
ngặt các qúa trình công nghệ đã nêu. Công nghệ đổi mới được lựa chọn phải nhằm
mục tiêu nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.
+ Cuối cùng việc đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị, điều quan trọng là
phải có vốn. Các nguồn vốn để đầu tư hiện nay vẫn chủ yếu là vay ngân hàng, do đó
các doanh nghiệp phải chịu một mức lãi suất hàng năm làm tăng chi phí và giảm lợi
XXX


Nghiên Cứu Doanh Nghiệp

GVHD: Ths.Bùi Thành Khoa

nhuận của các doanh nghiệp. Chính vì vậy các doanh nghiệp phải lựa chọn cách đổi
mới công nghệ theo hai hướng:
Đổi mới công nghệ dựa trên năng lực hiện có.
Đầu tư mới máy móc thiết bị cho dây chuyền.
Như vậy các doanh nghiệp không nên đầu tư lớn ngay mét lóc mà nên đi từ đầu tư
dây chuyền sản xuất nhá mang tính chất thử nghiêm thăm dò tính hiệu quả của công
nghệ đồng thời cho phép nắm bắt, tiếp thu những bí quyết của công nghệ mới và cách
quản lý có hiệu quả.

XXXI


Nghiên Cứu Doanh Nghiệp

GVHD: Ths.Bùi Thành Khoa

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Dương Thị Diệu Thu (2014). Phân tích ngành sản xuất bánh kẹo Việt Nam
- Trần Thu Thúy (2018) , Ngành bánh kẹo Việt Nam nhìn từ nhận xét phũ phàng
'KHÔNG CÓ CỬA' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trích từ http://cafef.vn/nganhbanh-keo-viet-nam-nhin-tu-nhan-xet-phu-phang-khong-co-cua-cua-ty-phu-pham-nhatvuong-20180104101738483.chn
- Công ty cổ phần chứng khoáng Trí Việt (8/2010). Báo Cáo Ngành Bánh Kẹo.
Trích từ: http://tapchibanle.org/retaillib/bao%20cao%20nganh%20banh%20keo.pdf
- Tạp chí Bán Lẻ (2017), Dữ liệu ngành bánh kẹo 2017. Trích từ:
http://tapchibanle.org/2017/04/du-lieu-nganh-banh-keo-viet-nam-2017/
- Anh Tùng (2015), Hấp dẫn thị trường bánh kẹo Việt Nam. Trích từ
http://cesti.gov.vn/images/cesti/files/STINFO/Nam2015/So12/Trang%205-12.pdf
- Theo chứng khoán Bảo Việt (2012), Doanh nghiệp niêm yết ngành bánh kẹo: Vị
“ngọt” có còn?.
Trích từ: http://www.bvsc.com.vn/News/2012813/203125/doanh-nghiep-niem-yetnganh-banh-keo-vi-ngot-co-con.aspx
- Hải Minh (2018), Bánh kẹo đua giành “miếng bánh” 1,76 tỷ USD. Trích từ:
https://tinnhanhchungkhoan.vn/thuong-truong/banh-keo-dua-gianh-mieng-banh-176ty-usd-216727.html
- Hương Nguyễn Vinanet (2018), Ngành bánh kẹo giữ mức tăng trưởng và chiếm
lĩnh thị trường nội địa.
Trích từ: http://vinanet.vn/thuong-mai-cha/nganh-banh-keo-giu-muc-tang-truongva-chiem-linh-thi-truong-noi-dia-688071.html
- Chứng khoán Tân Việt (2011), Ngành đường và Bánh Kẹo.
XXXII


Nghiên Cứu Doanh Nghiệp

GVHD: Ths.Bùi Thành Khoa

Trích từ: http://www.wooricbv.com/FileShow.ashx?ContentID=3183
- Trung Lập (2016), Cập nhật ngành bánh kẹo 9 tháng đầu năm 2016 :” Còn dư địa
tăng trưởng nhưng cạnh tranh gia tăng và áp lực bị thâu tóm”. Trích từ:
https://www.phs.vn/data/research/PDF_Files/analysis_report/vn/20161117/Confection
ery%20Industry%20report-20161115-V.pdf

XXXIIITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×