Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1, BÀI: CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT TIẾT 2”

TÀI LIỆU TIỂU HỌC


LỜI NÓI ĐẦU
Trong xu thế hiện nay, việc tích hợp âm thanh, hình ảnh và
video vào bài giảng điện tử là một trong những nội dung quan
trọng. Đặc biệt là với Giáo dục Tiểu học, học sinh tiểu học cơ bản
là chưa thích học mà chỉ thích chơi, chưa biết làm văn, các bài
giảng cần có nhiều hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, video để bài
giảng trở lên sinh động và hấp dẫn hơn.
        Trong thực tế, giáo viên tiểu học hiện nay đã đưa vào bài
giảng hệ thống multimedia (âm thanh, hình ảnh, video) khá phổ
biến. Tuy nhiên, một khó khăn đặt ra là họ không biết cách chỉnh
sửa, cắt ghép để làm sao cho phù hợp. Họ sưu tầm các hình ảnh,
âm thanh và videos từ Internet để bổ sung vào bài giảng khá vất
vả do phải tìm kiếm và đôi khi hình ảnh, âm thanh, video đưa vào
lại không phù hợp với nội dung của bài giảng…TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC …….

Thiết kế bài dạy
Môn: Đạo đức


TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC …….
Thiết kế bài dạy
Môn: Đạo đứcBài cũ
1. Cần chào hỏi, tạm biệt khi nào?
Cần chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay.
2. Chào hỏi, tạm biệt thể hiện điều gì?
Chào hỏi, tạm biệt thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau.Hoạt động 1:

Thảo luận nhóm 4

Em sẽ chào hỏi như thế nào trong các tình huống
sau:
a. Em gặp người quen trong bệnh viện?

b. Em nhìn thấy bạn ở rạp hát, rạp chiếu bóng lúc
đang giờ biểu diễn?


Khi gặp người quen
trong bệnh viện em sẽ
mỉm cười và ra hiệu
gật đầu
Trong tình huống
em nhìn thấy bạn
trong rạp hát,rạp
chiếu bóng trong giờ
biểu diễn em sẽ mỉm
cười và giơ tay vẫy
Không nên chào hỏi một cách ồn ào khi
gặp người quen trong bệnh viện,rạp hát lúc
đang giờ biểu diễn...Trong những tình
huống như vậy, em có thể chào bạn bằng
cách ra hiệu gật đầu, mỉm cười và giơ tay
vẫy.Hoạt động 2:

Thảo luận nhóm đôi

* Cách chào hỏi trong các tình huống giống hay
khác nhau ?
* Em cảm thấy thế nào khi được người khác
chào hỏi và khi em chào mọi người ?
* Khi gặp bạn em chào nhưng bạn không đáp lại
thì em cảm thấy thế nào ?


Cách chào hỏi
trong các tình
huống không
giống nhau
Khi gặp bạn em
chào những bạn
không đáp lại thì
em cảm thấy
Em buồn.
cảm thấy vui khi
được người khác chào
hỏi và em thấy thích
khi em chào mọi
người


Hoạt động 3:
Trò chơi đóng vai :“Chào hỏi và tạm biệt”
1. Hai người bạn cũ gặp nhau trên đường
phố đông người.
3. Em đến thăm bạn ốm vào buổi trưa.
4. Hai người bạn gặp nhau ở trong bệnh
viện.


Không nên chào hỏi một cách ồn ào khi
gặp người quen trong bệnh viện,rạp hát lúc
đang giờ biểu diễn...Trong những tình
huống như vậy, em có thể chào bạn bằng
cách ra hiệu gật đầu, mỉm cười và giơ tay
vẫy.


Lời chào cao hơn mâm cỗ


Cần chào hỏi khi nào?
Cần tạm biệt khi nào?
Cần thực hiện tốt việc chào hỏi và tạm biệt
trong cuộc sống hằng ngày .


Chuẩn bị bài sau:
Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng .
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×