Tải bản đầy đủ

bài tập lớn cơ điện tử

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Môn học:

ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Đề tài:

BÀI TẬP LỚN

GVHD:
Sinh viên:

MSSV


h.Mô phỏng
* Câu b) Điểm tỉnh Q1 , Q2

*f) Mô phỏng dạng sóng ra , biết sóng vào có dạng sin10000t(mV)*g) Mô phỏng tần số cắt thấp


 Nhận xét:
- Q1, Q2 giữa mô phỏng và tính toán có sự sai lệch. Nguyên nhân là do các
thông số của BJT giữa tính toán và mô phỏng có sự sai lệch nhất định và do ảnh
hưởng của các VOM lên mạch.
- Bode pha và biên độ ngõ ra cũng có sự sai lệch tương tự. Nguyên nhân như
trên.
- Trong quá trình mô phỏng nhận thấy VBE không chính xác bằng 0,7V mà có
sự biến đổi tuỳ theo những điện trở thành phần.
- Các thông số như Zi, Zo, Av, AVS, Ai cũng có những sai lệch tương đối so với
khi tính toán.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×