Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 2 vật lí 9 quận tân bình năm 2016 2017 có đáp án

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

KIỂM TRA HỌC KỲ II

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: VẬT LÍ – KHỐI 9

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề có 01 trang)

(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Khi cho thanh nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm
ứng (H.1). Hãy giải thích hiện tượng trên. Từ đó, em hãy nêu điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng
trong một cuộn dây dẫn kín.


Câu 2: Quan sát các máy phát điện xoay chiều ở hình H.2 và H.3. Hãy cho biết tên hai bộ phận chính của
chúng.

Khi hoạt động bộ phận nào đứng yên? Bộ phận nào quay?
Câu 3: Quan sát hình và cho biết tên gọi các bộ phận (a), (b) của máy ảnh
Quan sát hình và cho biết tên gọi các bộ phận (c), (d) của mắt
Bộ phận (c) của mắt đóng vai trò như bộ phận nào của máy ảnh


Câu 4: Một máy biến thế có hai cuộn dây với số vòng lần lượt là 600 vòng và 30000 vòng. Cuộn sơ cấp
là cuộn có bao nhiêu vòng khi máy hạ thế? Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều 1 100V vào cuộn sơ cấp
thì hiệu điện thế thu được ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu vôn?
Câu 5: Cho vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính thì thu được ảnh A’B’ ngược chiều và
có độ lớn bằng vật (H.4)

a) Thấu kính đã cho là thấu kính phân kỳ hay thấu kính hội tụ? Vì sao? Vẽ đường truyền của các
tia sáng qua thấu kính để có ảnh trên.
b) Biết thấu kính có tiêu cự f = 12cm, làm vị trí của vật AB đối với thấu kính.
c) Di chuyển vật AB lại gần thấu kính một đoạn bao nhiêu cm để thu được một ảnh thật có độ lớn
bằng với vật?


BÀI GIẢI
Câu 1: Khi cho thanh nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm
ứng (H.1). Hãy giải thích hiện tượng trên. Từ đó, em hãy nêu điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng
trong một cuộn dây dẫn kín.

Giải:
⦁ Giải thích: Vì dòng điện trong cuộn dây dẫn kính được tạo ra từ nam châm nên gọi là dòng điện
cảm ứng.
⦁ Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết
diện S của cuộn dây đó thay đổi (tăng hoặc giảm).
Câu 2: Quan sát các máy phát điện xoay chiều ở hình H.2 và H.3. Hãy cho biết tên hai bộ phận chính của
chúng.

Khi hoạt động bộ phận nào đứng yên? Bộ phận nào quay?
Giải:
⦁ Hai bộ phận chính của chúng là nam châm và cuộn dây dẫn.
⦁ Khi hoạt động bộ phận đứng yên là cuộn dây dẫn, bộ phận quay là nam châm.
Câu 3: Quan sát hình và cho biết tên gọi các bộ phận (a), (b) của máy ảnh


Quan sát hình và cho biết tên gọi các bộ phận (c), (d) của mắt
Bộ phận (c) của mắt đóng vai trò như bộ phận nào của máy ảnh


Giải:
⦁ (a): vật kính; (b): phim
⦁ (c): thể thủy tinh; (d): màng lưới (võng mạc)
⦁ Bộ phận (c): thể thủy tinh đóng vai trò như (a): vật kính của máy ảnh.
Câu 4: Một máy biến thế có hai cuộn dây với số vòng lần lượt là 600 vòng và 30000 vòng. Cuộn sơ cấp
là cuộn có bao nhiêu vòng khi máy hạ thế? Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều 1 100V vào cuộn sơ cấp
thì hiệu điện thế thu được ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu vôn?
Giải: (xem chi tiết )
⦁ Vì máy hạ thế nên
Vậy số vòng của cuộn sơ cấp là vòng.
⦁ Áp dụng công thức máy biến thế:
Vậy hiệu điện thế thu được ở cuộn thứ cấp là .
Câu 5: Cho vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính thì thu được ảnh A’B’ ngược chiều và
có độ lớn bằng vật (H.4)

a) Thấu kính đã cho là thấu kính phân kỳ hay thấu kính hội tụ? Vì sao? Vẽ đường truyền của các
tia sáng qua thấu kính để có ảnh trên.
Giải:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×