Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Kể chuyện Hai anh em

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: KỂ CHUYỆN
Tiết: HAI ANH EM
I. Mục tiêu
1Kiến thức: Dựa vào gợi ý của GV tái hiện được nội dung từng đoạn và toàn bộ
câu chuyện.
-

Nói được ý nghĩ của hai anh em khi gặp nhau trên đồng.

2Kỹ năng: Biết thể hiện lời kể tự nhiên với nét mặt, điệu bộ, cử chỉ, biết thay đổi
giọng kể cho phù hợp.
-

Biết theo dõi nhận xét và đánh giá lời bạn kể

3Thái độ: Ham thích học môn Tiếng Việt.
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh của bài tập đọc. Các gợi ý trong SGK viết sẵn trên bảng
phụ.
- HS: SGK.

III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ (3’) Câu chuyện bó đũa
- Gọi 2 HS lên bảng nối tiếp nhau kể câu - HS kể. Bạn nhận xét.
chuyện: Câu chuyện bó đũa
- 1 HS trả lời câu hỏi: Câu chuyện khuyên - HS nêu.
chúng ta điều gì?
- Nhận xét, cho điểm từng HS.
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Treo bức tranh và hỏi: Bức tranh vẽ ai,
- Hai anh em. Trong câu chuyện
trong câu chuyện nào?
Hai anh em.
- Trong giờ kể chuyện tuần này chúng ta


cùng nhau kể lại câu chuyện Hai anh em.
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Hướng dẫn kể lại truyện theo
gợi ý
 Phương pháp: Học nhóm.
 ĐDDH: Tranh.
a) Kể lại từng đoạn truyện.
- Treo bảng phụ có ghi sẵn gợi ý và gọi - Đọc gợi ý.
HS đọc.
- Lắng nghe và ghi nhớ
- Yêu cầu HS dựa vào gợi ý kể lại câu
chuyện thành 3 phần. Phần giới thiệu câu
chuyện, phần diễn biến và phần kết.
Bước 1: Kể theo nhóm.
- Chia nhóm 3 HS. Yêu cầu HS kể trong - 3 HS trong nhóm lần lượt kể
từng phần của câu chuyện. Khi
nhóm.
1 HS kể các em phải chú ý lắng


nghe và sửa cho bạn.

Bước 2: Kể trước lớp
- Yêu cầu HS kể trước lớp.

- Đại diện mỗi nhóm trình bày.
Mỗi nhóm chỉ kể 1 đoạn rồi
đến nhóm khác.
- Nhận xét bạn kể theo các tiêu
chí đã hướng dẫn.

- Yêu cầu HS nhận xét bạn kể.
- Khi HS kể còn lúng túng GV có thể gợi
- Ở 1 làng nọ.
ý theo các câu hỏi:
- Chia thành 2 đống bằng nhau.
* Phần mở đầu câu chuyện:
- Câu chuyện xảy ra ở đâu?
- Lúc đầu hai anh em chia lúa ntn?
*

Phần diễn biến câu chuyện:

- Thương anh vất vả nên bỏ lúa
của mình cho anh.
- Thương em sống 1 mình nên bỏ


- Người em đã nghĩ gì và làm gì?
- Người anh đã nghĩ gì và làm gì?
*

Phần kết thúc câu chuyện:

lúa của mình cho em.
- Hai anh em gặp nhau khi mỗi
người đang ôm 1 bó lúa cả hai
rất xúc động.

- Câu chuyện kết thúc ra sao?

 Hoạt động 2: Kể đoạn cuối câu chuyện theo
gợi ý
 Phương pháp: Trò chơi: Sắm vai.
 ĐDDH: Vật dụng sắm vai.

- Đọc đề bài
- Đọc lại đoạn 4. Cả lớp chú ý
theo dõi.

b) Nói ý nghĩ của hai anh em khi gặp nhau - Gọi HS nói ý nghĩ của hai anh
trên đường.
em.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
VD:
- Gọi 2 HS đọc lại đoạn 4 của câu chuyện. * Người anh: Em tốt quá!/ Em đã
bỏ lúa cho anh./ Em luôn lo
lắng cho anh, anh hạnh phúc
- Câu chuyện kết thúc khi hai anh em ôm
quá./
nhau trên đồng. Mỗi người trong họ có 1
ý nghĩ. Các em hãy đốn xem mỗi người * Người em: Anh đã làm việc
này./ Anh thật tốt với em./
nghĩ gì.
Mình phải yêu thương anh
hơn./
- 4 HS kể nối tiếp nhau đến hết
câu chuyện.
- Nhận xét theo yêu cầu.
c) Kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Yêu cầu 4 HS kể nối tiếp.
- Gọi HS nhận xét bạn.

- 1 HS kể.


- Yêu cầu 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Nhận xét cho điểm từng HS.
4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà kể lại chuyện.
- Chuẩn bị:

- Anh em phải biết yêu thương,
đùm bọc lẫn nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×