Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Kể chuyện Hai anh em

Giáo án Tiếng việt 2

KỂ CHUYỆN
HAI ANH EM
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết kể từng phần và toàn bộ câu chuyện, biết tưởng tượng những chi tiết không có
trong chuyện( ý nghĩ của người em và người anh khi gặp nhau trên cánh đồng)
- Có khả năng tập trung nghe bạn kể, nhận xét đánh giá lời kể của bạn.
- Biết đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.
II.Đồ dùng dạy – học:
- G: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ viết gợi ý a, b, c, đ
- H: Tập kể trước ở nhà.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung

Cách thức tiến hành

A.KTBC: (3 phút)

3H: Kể chuyện ( nối tiếp)


- Câu chuyện bó đũa

H+G: Nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (1 phút)

G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học

2,Hướng dẫn kể chuyện:
Bài 1:Kể lại từng phần câu chuyện H: Nêu yêu cầu bài tập (1H)
theo gợi ý:
G: Giúp HS nắm yêu cầu của đề, kể đúng
a) Mở đầu câu chuyện
ý và trình tự trong chuyện,
b) ý nghĩ và việc làm của người
em

G: Hướng dẫn HS kể mẫu đoạn 1 dựa
vào gợi ý 1

c) ý nghĩ và việc làm của người
anh

H: Kể đoạn 1 (1H khá)
H: Tập kể trong nhóm dựa vào các gợi ý


d) Kết thúc câu chuyện

b, c, d
- Các nhóm kể trước lớp
H+G: Nhận xét, đánh giá
H: Nêu yêu cầu bài tập (1H)

Bài 2: Nói ý nghĩ của 2 anh em
khi gặp nhau trên đồng

G: HD học sinh nói được ý nghĩ của 2
anh em lúc gặp nhau trên đồng.


H: Tập nói theo nhóm đôi
H: Đại diện các nhóm nói trước lớp.
H+G: Nhận xét, đánh giá, góp ý về cách
diễn đạt, về khả năng tưởng tượng....
H: Nêu yêu cầu bài tập (1H)

Bài 3: Kể lại toàn bộ câu chuyện H: Kể mẫu( nhóm HS khá)
G: HD học sinh kể chuyện
H: Kể theo nhóm
H: Đại diện các nhóm thi kể trước lớp.
H+G: Nhận xét, đánh giá, góp ý về cách
diễn đạt,...
- Bình chọn bạn kể hay nhất
H: Nhắc lại ý nghĩa câu chuyện (1H)
3,Củng cố – dặn dò: (3 phút)

G: Nhận xét chung giờ học.
H: Kể lại câu chuyện nhiều lầnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×