Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Chính tả Tập chép: Hai anh em. Phân biệt AIAY, SX, ÂTĂC

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: CHÍNH TẢ
Tiết: HAI ANH EM
I. Mục tiêu
1Kiến thức: Chép lại chính xác đoạn: Đêm hôm ấy … phần của anh trong bài
Hai anh em.
2Kỹ năng: Tìm đúng các từ có chứa âm đầu x/s; vần ât/âc.
-

Tìm được tiếng có vần ai/ay.

3Thái độ: Viết đúng, nhanh. Rèn chữ đẹp.
II. Chuẩn bị
- GV: Bảng phụ cần chép sẵn đoạn cần chép. Nội dung bài tập 3 vào
giấy, bút dạ.
- HS: Vở, bảng con.
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò

- Hát

2. Bài cũ (3’) Tiếng võng kêu.
- Gọi 3 HS lên bảng làm bài tập 2 - 3 HS lên bảng làm.
trang 118.
- HS dưới lớp đọc bài làm của
mình.
- Nhận xét, cho điểm HS.
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Trong giờ Chính tả hôm nay, các con
sẽ chép đoạn 2 trong bài tập đọc Hai
anh em và làm các bài tập chính tả.
Phát triển các hoạt động (27’)


 Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép.
 Phương pháp:Trực quan, vấn đáp.
 ĐDDH: Bảng phụ: từ.
a) Ghi nhớ nội dung.
- Treo bảng phụ và yêu cầu HS đọc - 2 HS đọc đoạn cần chép.
đoạn cần chép.
- Đoạn văn kể về ai?

- Người em.

- Người em đã nghĩ gì và làm gì?

- Anh mình còn phải nuôi vợ
con. Nếu phần lúa của mình
cũng bằng phần lúa của anh
thì thật không công bằng. Và
lấy lúa của mình bõ vào cho
anh.

b) Hướng dẫn cách trình bày.
- Đoạn văn có mấy câu?

- Ýù nghĩ của người em được viết ntn? - 4 câu.
- Trong dấu ngoặc kép.


- Những chữ nào được viết hoa?
c) Hướng dẫn viết từ khó.

- Đêm, Anh, Nếu, Nghĩ.

- Yêu cầu HS đọc các từ khó, dễ lẫn.
- Yêu cầu HS viết các từ khó.

- Đọc từ dễ lẫn: Nghĩ, nuôi,
công bằng.

- Chỉnh sửa lỗi cho HS.

- 2 HS lên bảng viết, HS dưới
lớp viết bảng con.

d) Chép bài.
e) Sốt lỗi.
g) Chấm bài.
- Tiến hành tương tự các tiết trước.
 Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập
chính tả.
 Phương pháp: Thực hành, trò chơi.
 ĐDDH: Bảng phụ, bút dạ.
Bài tập 2:


-

Yêu cầu 1 HS đọc yêu cầu.
Gọi HS tìm từ.

- Tìm 2 từ có tiếng chứa vần:
ai, 2 từ có tiếng chứa vần ay.
- Chai, trái, tai, hái, mái,…

Bài tập 3: Thi đua.
-

Gọi 4 nhóm HS lên bảng. Mỗi nhóm
2 HS.

-

Phát phiếu, bút dạ.

-

Gọi HS nhận xét.

-

Kết luận về đáp án đúng.

4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương các
em viết đẹp và làm đúng bài tập
chính tả.
- Dặn HS Chuẩn bị tiết sau
- Chuẩn bị: Bé Hoa.

- Chảy, trảy, vay, máy, tay,…
- Các nhóm HS lên bảng
làm. Trong 3 phút đội nào
xong trước sẽ thắng.
- HS dưới lớp làm vào Vở bài
tập.
- Bác sĩ, sáo, sẻ, sơn ca, xấu;
mất, gật, bậc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×