Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Chính tả Tập chép: Hai anh em. Phân biệt AIAY, SX, ÂTĂC

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
CHÍNH TẢ (Tập chép):
HAI ANH EM.
I. MỤC TIÊU:
- Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn có lời diễn tả ý nghĩ
nhân vật trong ngoặc kép.
- Làm được BT2; BT(3) a.
- Rèn kỹ năng viết đúng và đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ viết nội dung bài tập 3a.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy

1. Ổn định:

Hoạt động học

- Hát

2. Kiểm tra:
- Gọi 3 em lên bảng .Viết các từ mắc lỗi - Ba em lên bảng viết các từ hay mắc

giờ chính tả trước
lỗi ở tiết trước .
- Nhận xét ghi điểm học sinh .

- Nhận xét các từ bạn viết .

- Nhận xét chung
3.Bài mới:
* Giới thiệu bài
-Viết một đoạn trong bài “ Hai anh em “, - Nhắc lại tên bài .
và các tiếng có âm đầu s/x , ât/ âc .
*Hoạt Động 1: Hướng dẫn tập chép
* Ghi nhớ nội dung đoạn chép :
- Đọc mẫu đoạn văn cần chép .

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc .

-Y/c ba em đọc lại bài cả lớp đọc thầm - Ba em đọc lại bài, lớp đọc thầm tìm


theo.

hiểu bài

- Đoạn văn này kể về ai ?

- Đoạn văn kể về người em .

-Người em đã nghĩ gì và làm gì ?

- Anh mình còn phải nuôi vợ con nếu
phần lúa của mình cũng bằng phần lúa
của anh thì thật không công bằng ,và
lấy lúa mình bỏ vào cho anh .

* Hướng dẫn viết từ khó :

- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng
- Đọc cho học sinh viết các từ khó vào con .
bảng con; Hoặc HS tự phát hiện từ khó - Hai em viết bảng nghĩ , nuôi , công


và viết vào bảng con.
bằng.
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
* Hướng dẫn trình bày :

- Có 4 câu .

- Đoạn văn có mấy câu ?

- Trong dấu ngoặc kép .

-Ý nghĩ của người em được viết như thế
nào ?
- Những chữ nào được viết hoa ?
*Chép bài :
- Cho học sinh chép bài vào vở
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
* Soát lỗi : - Đọc lại để học sinh soát bài
* Chấm bài : Thu vở chấm điểm và nhận
xét ø

- Đêm , Anh , Nếu , Nghĩ .
- Nhìn bảng và chép bài .
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm.

*Hoạt Động 2: Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2 :
- Gọi một em nêu bài tập 2

- Đọc yêu cầu đề bài .

- Mời1em lên bảng

- 1Học sinh lên bảng tìm các từ .

-Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.

chai - trái - tai - hái - mái ,...
- chảy - trảy - vay - máy , tay ...

- Yêu cầu lớp đọc các từ vừa tìm được .

-Đọc lại các từ khi đã điền xong .

- Nhận xét.

- Ghi vào vở các từ vừa tìm được .


Bài 3a :
- Gọi một em nêu bài tập 3.

- Đọc yêu cầu đề bài .

- Treo bảng phụ đã chép sẵn .

- 4 em làm trên bảng .

-Yêu cầu lớp làm việc theo 4 nhóm .
-Mời 4 em đại diện lên làm trên bảng .

- bác sĩ - sáo - sẻ - sơn ca - xấu - mất gật - bậc .

-Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.

- Lớp thực hiện vào vở .

- Yêu cầu lớp đọc các từ trong bài sau - Đọc lại các từ sau khi điền xong
khi điền .
4. Củng cố - Dặn dò:
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học

- Về nhà xem lại bài, sửa các lỗi sai
-Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp. trong bài viết.
Sửa lỗi trong bài viếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×