Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Chính tả Tập chép: Hai anh em. Phân biệt AIAY, SX, ÂTĂC

Tuần: 15

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

CHÍNH TẢ: TẬP CHÉP
HAI ANH EM
I – MỤC TIÊU
Chép chính xác trình bày đúng đoạn 2 của bài viết viết đúng và nhớ cách viết một số
tiếng có vần, âm dễ lẫn: ai/ay; s/x; ât/âc
II - ĐỒ DÙNG
Bảng phụ viết đoạn chép
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
A, Bài cũ: Giáo viên đọc cho 2-3 học sinh viết bảng lớp, cả lớp viết vào vở nháp bài 2a
của tiết chính tả lần trước
B, Bài mới
1, Giới thiệu bài:
Giáo viên nêu mục đích yêu cầu của bài
2, Hướng dẫn học sinh tập chép
a, Hướng dẫn học sinh chuẩn bị:
Giáo viên treo bảng phụ tập chép, 2 hs đọc lại.
Hướng dẫn nhận xét: tìm những câu nói lên suy nghĩ của người em?

Học sinh luyện viết vở nháp 1 số tiếng : nuôi, lúa, lấy, phần.
b, Học sinh chép bài vào vở.
c, Chấm bài: Giáo viên chấm 10 bài nhận xét


3, Hướng dẫn làm bài tập chính tả
- Bài 2: GV giúp HS nắm yêu cầu của bài, gọi 2 HS lên bảng . Cả lớp và giáo viên nhận
xét bài làm của 2 bạn.
- Bài 3a: một hs đọc yêu cầu: Cả lớp làm vào giấy nháp
- Giáo viên nhận xét sửa sai cho HS
4, Củng cố dặn dò
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Dặn về nhà kiểm tra lại bài chép.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×