Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Chính tả Tập chép: Hai anh em. Phân biệt AIAY, SX, ÂTĂC

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

CHÍNH TẢ (NGHE – VIẾT)
HAI ANH EM
I.Mục đích – yêu cầu.
1. Rèn kĩ năng viết chính tả.Chép chính xác, trình bày đúng đoạn 2 của truyện : Hai anh
em
2. –Viết đúng và nhớ cách viết một số tiếng có âm, vần dễ lẫn:ai/ay;a/s
II.Đồ dùng dạy – học.
- Chép sẵn bài chép.
- Vở tập chép, Vở BTTV, phấn, bút,…
III.Các hoạt động dạy – học.
ND - TL

Giáo viên

Học sinh

1 Kiểm tra

-Đọc: lặng lẽ, vóc nặng, chắc

chắn, nhặt nhạnh

-Viết bảng con

-Nhận xét, đánh gia
2.Bài mới.

-Giới thiệu bài

HĐ 1:HD tập
chép.

-Hướng dẫn chuẩn bị:CN
chép bài lên bảng

-2HS đọc bài tập chép

-Tìm câu nói lên suy nghĩ của
-Anh mình còn phải nuôi vợ
ngưòi em?
con…..công bằng
-Câu suy nghĩ của người em
-Trong dấu ngoặc kép,sau
ghi với dấu câu ghì?
dấu 2 chấm
-Tím tiếng HS hay viết sai
phân tích viết bảng em


-Theo dõi uốn nắn nhắc nhở
HS

-Nhìn bài vở chép

-Đọc lại bài

-Đổi vở soát lỗi

-Chấm vở HS
Bài 2: -Gọi HS đọc


HĐ 2: Luyện
tập.

-2 HS
-Làm vào bảng con
-Ai; lái xe;ngày mai
-Ay;máy bay, nhảy dây

-Bài 3a-Gọi HS đọc

-2 HS đọc

-Bài tập yêu cầu gì?

-Tìm tiếng bắt đầu s;x
+Chỉ thầy thuốc ;bác sỹ
+Chỉ tiêu loài chim sẻ
+Trái nghĩa với đẹp; xấu

Bài3b:Yêu cầu HS nêu miệng -Mật , gât , bậc
-Nhận xét giờ học
3.Củng cố –
dặn dò.

-Nhắc HS về nhà viết bàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×