Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Tập đọc Bé Hoa

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
TẬP ĐỌC:
BÉ HOA
I. MỤC TIÊU:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; đọc rõ thư của bé Hoa trong bài.
- Hiểu nội dung: Hoa rất yêu thương em, biết chăm sóc em và giúp đỡ bố mẹ.
(trả lời được các câu hỏi trong SGK).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV:Tranh minh họa trong SGK . Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc .
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy

1. Ổn định:

Hoạt động học

- hát

2. Kiểm tra:
- Kiểm tra 3 học sinh đọc bài và trả lời - Hai em đọc bài “ Hai anh em “ và trả

câu hỏi về nội dung bài “ Hai anh em “. lời câu hỏi của giáo viên.
- Nhận xét ghi điểm
- Nhận xét chung.
3.Bài mới
*Phần giới thiệu :
- Bức tranh vẽ gì ?

- Vẽ một người chị đang ngồi viết thư
bên một người em đang ngủ .

- Muốn biết chị viết thư cho ai và viết -Vài em nhắc lại tựa bài
những gì? Hôm nay chúng ta tìm hiểu
bài : “ Bé Hoa”
*Hoạt Động 1: Hướng dẫn luyện đọc


-Đọc mẫu diễn cảm toàn bài .

-Lớp lắng nghe đọc mẫu .

-Đọc giọng thân mật , tình cảm.
* Hướng dẫn phát âm :
-Hướng dẫn tương tự như đã giới thiệu ở - Chú ý đọc đúng các từ trong bài như
các bài tập đọc đã học ở các tiết trước . giáo viên lưu ý . Nụ , lớn lên , nắn nót ,
ngoan ,..
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu.
* Hướng dẫn ngắt giọng :
-Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng câu - HS đọc nối tiếp từng câu.
dài trong bài , câu khó , thống nhất cách - Hoa yêu em / và rất thích đưa võng /
đọc các câu này .
ru em ngủ .//
* Đọc đoạn
-Yc tiếp nối đọc đoạn.
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh .
- Kết hợp giảng nghĩa : đen láy .
-Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm .
- Hướng dẫn đọc các cụm từ khó .

- Đêm nay , / Hoa hát hết các bài hát
mà mẹ vẫn chưa về .//


-Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước
lớp .
- Ba em đọc từng đoạn trong bài .
- Lắng nghe giáo viên .
-Đọc từng đoạn rồi cả bài trong nhóm.

*Thi đọc

- Các em lắng nghe và nhận xét bạn
đọc

-Mời các nhóm thi đua đọc.

- Các nhóm thi đọc cá nhân

-Yc các nhóm thi đọc cá nhân
-Lắng nghe nhận xét và ghi điểm .
*Hoạt Động 2: Tìm hiểu bài:

-Lớp đọc thầm bài

-Yêu cầu lớp đọc thầm bài trả lời câu hỏi - Gia đình Hoa có 4 người . Bố Hoa đi
-Em biết những gì về gia đình bé Hoa ? làm xa , mẹ Hoa , Hoa và em nụ mới
sinh .
- Môi đỏ hồng , mắt mở to và đen láy
-Em Nụ có những nét gì đáng yêu ?

-Cứ nhìn mãi, yêu em, thích đưa võng
ru em.

-Tìm từ ngữ cho thấy Hoa rất yêu em
- Ru em ngủ và trông em giúp me.ï
bé?


- Hát .
- Hoa đã làm gì để giúp mẹ ?

- Hoa kể rằng em Nụ rất ngoan , Hoa
đã hát hết các bài hát ru em và mong
- Hoa thường làm gì để ru em ngủ ?
ước bố về sẽ dạy em thêm nhiều bài hát
- Trong thư gửi bố , Hoa kể chuyện gì và nữa .
mong ước điều gì ?
-Còn nhỏ đã biết giúp mẹ,rất yêu
thương em
-Theo em , Hoa đáng yêu ở điểm nào ?
- HS thi đọc giữa các nhóm.
*Hoạt Động 3: Luyện đọc lại:

- Nhận xét

- Cho HS chia nhóm , thi đọc toàn bài
- GV nhận xét và cùng lớp bình chọn
nhóm đọc tốt nhất.
4. Củng cố dặn dò :
- Nhận xét tiết học
- Hoa ngoan như thế nào ?

- Biết giúp đỡ mẹ và rất yêu thương em
- Quét nhà , trông em , rử chén , gấp đồ
áo ,.

- Ở nhà em đã làm gì để giúp đỡ bố mẹ ? - Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.
- Dặn HS về nhà đọc bài và xem trước
bài: Con chó nhà hang xóm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×