Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào

Tuần: 15

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM
CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?
I – MỤC TIÊU
Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm tính chất của người, vật , sự vật
Rèn kĩ năng đặt câu kiểu ai thế nào?
II - ĐỒ DÙNG
Tranh vẽ bài 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
A, Bài cũ : 2 học sinh làm lại bài 1,2 tuần 14
B, Bài mới
1, Giới thiệu bài:
Giáo viên nêu mục đích yêu cầu của tiết học
2, Hướng dẫn làm bài tập
- Bài 1(M)
.Một HS nêu yêu cầu. Cả lớp đọc thầm
.Giáo viên treo tranh lên bảng, HS quan sát

.Gọi 1 HS làm mẫu:
Ví dụ: a) Em bé rất xinh


Học sinh nối tiếp nhau nêu ý kiến giáo viên nhận xét giúp các em hoàn chỉnh câu
-

Bài 2 (M)
. Một hs nêu yêu cầu

. Chia nhóm cho học sinh làm
. Gọi đại diện các nhóm lên bảng làm
. Cả lớp và giáo viên nhận xét
- Bài 3(viết)
. 1HS đọc yêu cầu
. 1 HS đọc câu mẫu trong sgk,phân tích câu mẫu: Mái tóc ông em(trả lời câu hỏi
Ai?); bạc trắng(trả lời câu hỏi thế nào?)
Cả lớp làm bài vào vở nháp
3, Củng cố và dặn dò
Giáo viên nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×