Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: LUYỆN TỪ
Tiết: TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM
I. Mục tiêu
1Kiến thức: Mở rộng và hệ thống vốn từ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật,
sự vật.
2Kỹ năng: Tìm được những từ chỉ đặc điểm của người, vật, sự vật.
-

Đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) thế nào?

3Thái độ: Ham thích học môn Tiếng Việt.
II. Chuẩn bị
-

GV: Tranh minh họa nội dung bài tập 1, dưới mỗi tranh viết các từ trong ngoặc đơn. 3 tờ giấy to
kẻ thành bảng có nội dung như sau:

Yêu cầu

Từ ngữ


- Tính tình của người
- Màu sắc của vật
- Hình dáng của vật
- Phiếu học tập theo mẫu của bài tập 3 phát cho từng HS.
- HS: Vở bài tập. Bút dạ.
III. Các hoạt động

Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ (3’) Từ ngữ về tình cảm gia đình.
- Gọi 3 HS lên bảng.

- Mỗi HS đọc 1 câu theo mẫu Ai
làm gì?

- Nhận xét, cho điểm từng HS.

- HS dưới lớp nói miệng câu của
mình.

3. Bài mới


Giới thiệu: (1’)
- Tiết luyện từ và câu hôm nay các em
sẽ học cách sử dụng các từ chỉ đặc
điểm, tính chất của người, vật, sự vật,
đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) thế
nào?
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập.
 Phương pháp: Trực quan, giảng giải, thi
đua.
 ĐDDH: Tranh, phiếu học tập.
Bài 1:


- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Dựa vào tranh, chọn 1 từ trong
ngoặc đơn để trả lời câu hỏi.

- Treo từng bức tranh cho HS quan sát
và suy nghĩ. Nhắc HS với mỗi câu hỏi
có nhiều câu trả lời đúng. Mỗi bức
tranh gọi 3 HS trả lời.

- Chọn 1 từ trong ngoặc để trả lời
câu hỏi.
- Con bé rất xinh./ Em bé rất đẹp./
Em bé rất dễ thương./
- Con voi rất khoẻ./ Con voi rất to./
Con voi chăm chỉ làm việc./
- Quyển vở này màu vàng./ Quyển
vở kia màu xanh./ Quyển sách này
có rất nhiều màu./
- Cây cau rất cao./ Hai cây cau rất
thẳng./ Cây cau thật xanh tốt./

- Nhận xét từng HS.
- HS đọc bài.
Bài 2: Thi đua.

- HS hoạt động theo nhóm. Sau 5
phút cả 3 nhóm dán giấy của mình
- Gọi HS đọc yêu cầu.
lên bảng. Nhóm nào viết được
- Phát phiếu cho 3 nhóm HS.
nhiều từ và đúng nhất sẽ thắng
- Tuyên dương nhóm thắng cuộc. GV cuộc.
bổ sung để có được lời giải đúng.


* Tính tình của người: tốt, xấu, ngoan,
hư, buồn, dữ, chăm chỉ, lười nhác, siêng
năng, cần cù, lười biếng.
* Màu sắc của vật: trắng, xanh, đỏ, tím,
vàng, đen, nâu, xanh đen, trắng muốt,
hồng, …
* Hình dáng của người, vật: cao, thấp,
dài, béo, gầy, vuông, tròn, méo, …
 Hoạt động 2: Hướng dẫn đặt câu theo
mẫu.
 Phương pháp: Trực quan, thực hành.
 ĐDDH: Phiếu học tập.
Bài 3: Phát phiếu cho mỗi HS.
- Gọi 1 HS đọc câu mẫu.
- Mái tóc ông em thế nào?
- Cái gì bạc trắng?

- Mái tóc ông em bạc trắng.
- Bạc trắng.
- Mái tóc ông em.
- HS tự làm bài vào phiếu.
- Đọc bài làm. HS nhận xét bài bạn.
Ai (cái gì, con gì)?

thế nào?

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Mái tóc của em

- Chỉnh sửa cho HS khi HS không nói
đúng mẫu Ai thế nào?

- Mái tóc của ông bạc trắng
em
nhân hậu
- Mẹ em rất
rất vui vẻ

4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Hôm nay lớp mình học mẫu câu gì?
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị:

đen nhánh

- Tính tình của bố lon ton
em
- Dáng đi của em


- Ai (cái gì, con gì) thế nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×