Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Luyện từ & câu
Bài: TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM.CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nêu được một số từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật
(thực hiện 3 trong số 4 mục của BT1, tòan bộ BT2).
- Biết chọn từ thích hợp để đặc thành câu hỏi theo mẫu kiểu Ai thế nào ?
(thực hiện 3 trong 4 mục ở BT3).
II. CHUẨN BỊ
- Tranh minh hoạ nội dung BT1. Viết nội dung BT2 vào giấy khổ to.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1) Giới thiệu bài và ghi đề bài.
2) Phát triển bài
*Hoạt động 1: Làm bài tập.
*Mục tiêu: Mở rộng và hệ thống hóa cho học
sinh vốn từ chỉ đặc điểm. Vận dụng để đặt câu
theo kiểu Ai thế nào ?
*Cách tiến hành:
Bài 1:Yêu cầu gì ?

-Trực quan : Tranh.
-GV nhắc : mỗi câu hỏi có nhiều câu trả lời đúng.
-GV hướng dẫn sửa bài.

-Nhận xét.
Bài 2: Yêu cầu gì ?
-Nhận xét, hướng dẫn sửa bài , chốt lời giải đúng.
-Hướng dẫn : Các từ ở ba nhóm trên có thể tạo
nên nhiều câu không phải chỉ 4 câu.
-Gợi ý : Khi đặt câu cần lưu ý điều gì ?
-GV mở rộng : Anh chăm sóc anh. Câu không

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

-1 em đọc : Dựa vào tranh,
chọn 1 từ trong ngoặc đơn để
trả lời
-Quan sát,
-Chia nhóm : Hoạt động nhóm.
-Đại diện các nhóm trình bày.
-Em bé xinh/ Em bé rất đẹp./
Em bé rất dễ thương.
-Con voi rất khoẻ/ Con voi rất
to/ Con voi chăm chỉ làm việc.
-Quyển vở này màu vàng/
Quyển vở kia màu xanh/
Quyển sách này có rất nhiều
màu.
-Cây cau rất cao/ Hai cây cau
rất thẳng/ Cây cau thật xanh


hay,
nên nói Anh tự chăm sóc mình.
Bài 3:(Viết) Yêu cầu gì ?
-Hướng dẫn phân tích : Mái tóc của ai ? Mái tóc
ông em thế nào ?
-Khi viết câu em chú ý điều gì ?
-Nhận xét. Cho điểm.
3. Kết luận:


- Tìm những từ chỉ đặc điểm. Đặt câu theo
mẫu Ai thế nào ?
-Nhận xét tiết học.
-Dặn dò- Học bài, làm bài.

tốt.
-Tìm những từ chỉ đặc điểm
của người và vật.
-Hoạt động nhóm: Các nhóm
thi làm bài. Mỗi nhóm thảo
luận ghi ra giấy khổ to.
-Đại điện các nhóm lên dán
bảng.
+Nhận xét. HS đọc lại các từ
vừa tìm về tính tình, về màu
sắc, về hình dáng.
-HS nêu. Lớp theo dõi.
-Trả lời.
-HS làm bài.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×