Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Tập viết Chữ hoa: N

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Tập viết
Bài: CHỮ HOA N
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết đúng chữ hoa N (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng
dụng: Nghĩ (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Nghĩ trước nghĩ sau (3lần).
-Ý thức rèn tính cẩn thận, giữ gìn vở sạch sẽ.
II. CHUẨN BỊ
- Mẫu chữ, bảng phụ ghi câu ứng dụng.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1) Giới thiệu bài và ghi đề bài.
2) Phát triển bài
*Hoạt động 1: Chữ N hoa.
*Mục tiêu: Biết viết chữ N hoa, cụm từ ứng dụng cỡ
vừa và nhỏ.
*Cách tiến hành:
a. Quan sát số nét, quy trình viết :
-Chữ N hoa cao mấy li ?
-Chữ N hoa gồm có những nét cơ bản nào ?

-Vừa nói vừa tô trong khung chữ : Chữ N gồm3 nét
cơ bản : nét móc ngược trái, thẳng xiên và móc xuôi
phải.
Nét 1 :Đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét móc ngược
trái từ dưới lên, lượn sang phải, DB ở ĐK 6.
Nét 2 : từ điểm DB của nét 1, đổi chiều bút, viết 1nét
thẳng xiên xuống ĐK 1.
Nét 3 : từ điểm DB của nét 2, đổi chiều bút, viết một
nét móc xuôi phải lên ĐK 6, rồi uốn cong xuống ĐK
5.
-Quan sát mẫu và cho biết điểm đặt bút ?
b/ Viết bảng :

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

-Cao 5 li.
-Chữ N gồm 3 nét cơ bản : nét
móc ngược trái, thẳng xiên và
móc xuôi phải.
-2-3 em nhắc lại.
-Cả lớp viết trên không.
-Viết vào bảng con N –
N.Đọc : N.
-2-3 em đọc : Nghĩ trước nghĩ
sau.
-Theo dõi.
-Viết bản con.


-Yêu cầu HS viết 2 chữ N vào bảng.
-Trò chơi “Trúc xanh”.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng
“Nghĩ trước nghĩ sau”.
*Mục tiêu: Biết độ cao, nối nét , khoảng cách giữa
các chữ, tiếng.
*Cách tiến hành:
c/ Viết cụm từ ứng dụng:

-1 em nêu, 1 em nhắc lại.


-Yêu cầu học sinh mở vở tập viết đọc cụm từ ứng
dụng.
d/ Quan sát và nhận xét:
-Nghĩ trước nghĩ sau theo em hiểu như thế nào ?
Nêu : Cụm từ này có nghĩa là phải suy nghĩ chín chắn
trước khi làm.
-Cụm từ này gồm có mấy tiếng ? Gồm những tiếng
nào ?
-Độ cao của các chữ trong cụm từ “Nghĩ trước nghĩ
sau” như thế nào ?
-Cách đặt dấu thanh như thế nào ?
-Khi viết chữ Nghĩ ta nối chữ N với chữ g như thế
nào?
-Khoảng cách giữa các chữ (tiếng ) như thế nào ?

-4 tiếng : Nghĩ, trước, nghĩ,
sau.
-Chữ N, g, h cao 2,5 li, t cao 1,
5 li, r, s cao 1,25 li, các chữ còn
lại cao 1 li.
-Dấu ngã đặt trên i trong chữ
Nghĩ, dấu sắc trên ươ trong chữ
trước.
-N và g giữ một khoảng cách
vừa phải vì 2 chữ cái này
không có nối nét với nhau.
-Bằng khoảng cách viết 1 chữ
cái o.

3. Kết luận:
-Nhận xét bài viết của học sinh.
-Khen ngợi những em có tiến bộ. Giáo dục tư
tưởng.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn dò : Hoàn thành bài viết.

-Bảng con : N – Nghĩ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×