Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Tập viết Chữ hoa: N

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
TẬP VIẾT:
CHỮ HOA N
I. MỤC TIÊU: Rèn kĩ năng viết chữ:
- Viết đúng chữ hoa N (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng:
Nghĩ (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Nghĩ trước nghĩ sau (3 lần).
- Rèn kỹ năng viết đúng và đẹp.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Chữ mẫu : N – Nghĩ trước nghĩ sau.
- HS : Vở tập viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên.

Hoạt động của học sinh.

A. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS lên viết bảng chữ:M, Miệng.
- Nhận xét bài viết ở vở tập viết.

- 2 HS lên bảng - Lớp viết vào

bảng con.

- Nhận xét – Ghi điểm.
B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài: Giới thiệu trực tiếp. Ghi đề
bài lên bảng

- Lắng nghe.

2. Giảng bài:
v Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa N
a. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
* Gắn mẫu chữ N

- Quan sát chữ mẫu.

Chữ hoa N giống với chữ hoa nào?
- Chữ hoa N cao mấy li?

+ M.

- Chữ hoa N gồm mấy nét? Đó là những nét
nào?

+ 5 li.
+ Gồm 3 nét: móc ngược trái,
thẳng xiên, móc xuôi phải.


- Chỉ dẫn cách viết trên chữ mẫu.

- Theo dõi, lắng nghe.

-GV viết mẫu chữ hoa N trên bảng, vừa viết
vừa nhắc lại cách viết.

- 2 HS lên bảng viết
- Lớp viết vào bảng con.

b. HS viết bảng con.


- GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt.
- GV nhận xét uốn nắn.
v Hoạt động 2: Hướng dẫn viết cụm từ ứng
dụng “Nghĩ trước nghĩ sau”.
* Treo bảng phụ:

- 1HS đọc câu ứng dụng.

Nghĩ trước nghĩ sau
1. Giới thiệu câu ứng dụng:“ Nghĩ trước nghĩ
sau”. theo cỡ chữ nhỏ.
- Em hiểu như thế nào về câu ứng dụng này?
- GV giảng: Ý nói trước khi làm việc gì cũng
cần suy nghĩ chín chắn.

- Nêu cách hiểu nghĩa câu ứng
dụng.

2. Quan sát và nhận xét:

- trả lời.

- Nêu độ cao các chữ cái?.

- trả lời.

- Cách đặt dấu thanh ở các chữ?.
3. GV viết mẫu chữ:

Nghĩ

- HS viết bảng con: 2 – 3 lượt.
- GV nhận xét và uốn nắn.
v Hoạt động 3: Viết vở.
- GV nêu yêu cầu viết.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém.
v Hoạt động 4: Chấm chữa bài.
- Thu 7-8 vở chấm.
- GV nhận xét chung.
3. Củng cố – Dặn dò :
- Vừa rồi viết chữ hoa gì? Cụm từ ứng dụng
gì?

- 2 HS lên bảng viết – Lớp viết
vào bảng con.
- Viết bài vào vở tập viết.


- Dặn: + Nhắc HS hoàn thành bài viết ở nhà.

- L ắng nghe.

+ Xem trước bài: “Chữ hoa O”.
- GV nhận xét tiết học.

- Trả lời.
- Lắng nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×