Tải bản đầy đủ

Test IQ cho những người thông minh đừng bỏ lỡ

ĐỀ THI OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN HUBT 2011
NỘI DUNG: IQ
THỜI GIAN: 60 PHÚT
SỐ CÂU: 40
NHÓM 1

F. 19
2. Tìm số tiếp theo của dãy số 2,3,7,16,32, ?
A. 57
B. 59
C. 62
D. 64
E. 65
3. Tìm số tiếp theo của dãy số 2, 4, 8, 10, 20, 22, ?
A. 40
B. 42
C. 44
D. 46
E. 48
4. Sue vừa là sinh viên xếp thứ 15 vừa là sinh viên kém thứ 15 của lớp hỏi lớp Sue có bao
nhiêu sinh viên?

A. 15
B. 20
C. 29
D. 30
E. 31
5. Manchester United đang đứng đầu bảng xếp hàng và Chelsea đang đứng vị trí thứ 5 trong
khi Liverpool xếp ở giữa chúng. Nếu Tottenham ít điểm hơn Arsenal mà Arsenal ngay bên
trên Liverpool thì đội nào đứng thứ ba?
A. Liverpool
B. Chelsea
C. Manchester City
D. Tottenham
E. Arsenal
F. Không xác định được


6. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ - NASA nhận được 3 thông điệp bằng một thứ ngôn ngữ lạ
từ vũ trụ. Các nhà khoa học đã nghiên cứu các thông điệp và phát hiện ra rằng “"Necor
Buldon Slock" nghĩa là "Danger Rocket Explosion" và "Edwan Mynor Necor" nghĩa là
"Danger Spaceship Fire" và "Slock Gimilzor Gondor" có nghĩa là "Bad Gas Explosion". Vậy
"Buldon" có nghĩa gì?
A. Danger
B. Spaceship
C. Fire
D. Explosion
E. Rocket
7. Cô con gái tuổi teen Sally và cô bạn Monica của nó sử dụng mật mã để trao đổi thông tin.
Bạn tìm thấy một tờ giấy trong đó Sally viết cho Monica sử dụng mật mã bí mật đó. Sally
nói với bạn rằng tờ giấy viết:
“Hi Monica,
Yesterday, ?????? asked me out.
Sally.”
Bạn muốn biết đó là anh chàng nào nhưng Sally sẽ không nói. Bạn có thể tìm ra tên của anh
ta không? Nội dung tờ giấy như sau:
“Ls Ucvskj,
Tbdfboqjt, Ujokxd jdmbq ub cxf.
Djppt.”
A. Mathew
B. Marcus
C. Michel


D. Mickey
E. Martin
8. Trong cuộc đua từ điểm A tới điểm B và quay trở lại, Jack đi từ A đến B với vận tốc 40
dặm/h và quay lại điểm A với vận tốc 20 dặm/h. Sandy thì đi với vận tốc 30 dặm/h cả hai
chiều. Nếu Jack và Sandy cùng xuất phát một lúc thì ai sẽ về đích trước?
A. Jack
B. Sandy
C. Jack và Sandy cùng về đích một lúc
D. Không xác định được
9. Alice có số bút nhiều gấp 7 lần số bút của Maurice. Paul có số bút bằng hai phần ba tổng
số bút của Alice và Suzy cộng lại. Dawn có nhiều hơn Paul một tá bút. Suzy có số bút bằng
một nửa của Maurice. Nếu Suzy có 2 chiếc bút vậy số bút của Dawn là bao nhiêu? A. 2
B. 20
C. 28
D. 32
E. 40
10. Jin bơi 4 dặm ngược sông với vận tốc 1 dặm/h và bơi xuôi dòng trở về vị trí xuất phát với
vận tốc 4 dặm/h. Vận tốc trung bình của Jin là bao nhiêu?
A. 1,6 dặm/h


B. 2,5 dặm/h
C. 3 dặm/h
D. 3,2 dặm/h
E. 8 dặm/h
11. (hình 1-11)

A.
B.
C.
D.
E.
12 (hình 1-12)


A.
B.
C.
D.
E.
13 (hình 1-13)

A.
B.
C.
D.


E.

NHÓM 2
1 (hình 2-1)

Tìm hình tiếp theo trong dãy A.
B.
C.
D.
2 (hình 2-2)


Tìm hình tiếp theo trong dãy A.
B.
C.
D.
E.
3 (hình 2-3)


Tìm hình có dấu hỏi A.
B. C.
4 (hình 2-4)

Hình nào không giống các hình còn lại? A.
B.
C.


D.
E.
F.
5 (hình 2-5)

Tìm hình thay vào dấu hỏi A.
B.
C.
D.
6 (hình 2-6)

Hình nào không giống các hình còn lại nhất? A.
B.


C.
D.
E.
7 (hình 2-7)

Tìm hình tiếp theo của dãy A.
B.
C.
D.
8 (hình 2-8)


Các hình bên ngoài được chuyển vào vòng tròn trung tâm theo 4 quy luật sau:
1.Xuất hiện một lần: chuyển ; 2. Xuất hiện hai lần: có thể chuyển ; 3. Xuất hiện ba lần:
chuyển ; 4.Xuất hiện 4 lần: không chuyển A.
B.
C.
D.
E.
9 (hình 2-9)


Tìm hình thay cho dấu hỏi A.
B.
C.
D.
E.
10 (hình 2-10)


Tìm hình phù hợp thay vào chỗ trống? A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
11 (hình 2-11)


Tìm hình phù hợp thay vào chỗ trống? A.
B.
C.
D.
E.
F.
G. H.
12 (hình 2-12)


Nếu gấp hình trên thì sẽ tạo thành chiếc hộp nào? A.
B.
C.
D.
E.
13 (hình 2-13)

Dựa vào logic của 2 hình đầu hãy tìm ra số ở vị trí đấu hỏi hình cuối cùng
A. 19
B. 20
C. 21
D. 22 E. 23
NHÓM 3


1. Tìm số tiếp theo của dãy số 3, 9, 6, 12, 9, 15, 12, 18, ?
A. 6
B. 11
C. 14
D. 15
E. 21
2. Tìm số tiếp theo của dãy 32, 36, 9, 12, 4, 6, ?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 7
F. 8
3. Tìm số tiếp theo của dãy 1, 3, 8, 19, 42, ?
A. 63
B. 72
C. 82
D. 89
E. 96
4. Số nào không thuộc dãy số sau 9, 7, 8, 6, 7, 5, 6, 3
A. 9
B. 7
C. 8
D. 6
E. 7
F. 5
G. 6
H. 3
5. Nếu hai người đánh máy có thể đánh 2 trang trong 5 phút vậy cần bao nhiêu người đánh
máy để đánh 20 trang trong 10 phút?
A. 2
B. 5
C. 8
D. 10
E. 11
F. 20
6. Bà ngoại cho Jimmy một số tiền nhân ngày sinh nhật. Jimmy tiêu hết ở 5 cửa hàng. Ở mỗi
cửa hàng, cậu ta tiêu nhiều hơn 1$ so với một nửa số tiền mà cậu ta có khi bước vào cửa
hàng. Hỏi Jimmy được bà cho bao nhiêu tiền?
A. 7,5
B. 15


C. 21
D. 25
E. 30
F. 46
G. 62
7. Theo một nghiên cứu Marketing trên địa bàn Hà Nội thì 65% số người được hỏi xem tin
tức trên tivi, 40% xem tin tức trên báo và 25% vừa xem trên báo và cũng xem trên tivi. Vậy
số người không đọc tin tức trên báo mà cũng không xem trên tivi chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
E. 35%
8. John thích số 1000 nhưng không thích 900; thích 27 nhưng không thích 26; thích 8000
nhưng không thích 9000. Vậy anh ta thích số nào trong các số sau?
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
E. 13
NHÓM 4
1. Cho hàm: f(i) = f(i-1) * i với i>=1;
f(0) = 1; Hãy tính f(5)
A. 0
B. 1
C. 24
D. 96
E. 120
F. 720
G. Không xác định được
2. Cho hàm số f(i) biết rằng với i>=3 thì f(i) = f(i/2) + 1 nếu i chẵn và f(i) = f(i-3) + 1 nếu i lẻ
Nếu i <=2 thì f(i) = 1
Hãy tính f(20)
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
F. 8
G. Không xác định được


3. Cho hàm số f(i) = f(i-1) + f(i-2) với i>=2
f(i) = 1 với i <=1; Hãy tính f(6)
A. 5
B. 8
C. 11
D. 12
E. 13
F. 21
G. Không xác định được
4. Cho hàm số f(i) = f(i-1) + f(i-3) với i>=3
f(i)=1 với i<=2; Hãy
tính f(10)
A. 1
B. 6
C. 14
D. 19
E. 28
F. 30
G. Không xác định được
5. Biết f(i) = 1 thì f(i/2)=1 (nếu i chẵn) và f(i+3) =1
Biết f(8)=1
Hãy xác định xem có bao nhiêu giá trị i nằm trong khoảng từ 1 đến 15 sao cho f(i) =1 A.
3
B. 6
C. 8
D. 10
E. 13
F. 15
G. Không xác định đượcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×