Tải bản đầy đủ

Các phương pháp phát hiện bệnh lao

Các phương pháp phát hiện bệnh lao
Trả lời
Phát hiện thụ động
- Người dân thấy có các triệu chứng hô hấp tự đến các cơ sở y tế khám phát hiện, hoặc
Cán bộ y tế phát hiện thấy người nghi lao (dựa vào các triệu chứng, đặc biệt ở nhóm nguy
cơ cao) động viên và giới thiệu họ đi khám phát hiện tại đơn vị chống lao.
- Tại các đơn vị chống lao: khám lâm sàng và XN soi đờm trực tiếp tìm VK lao (2 mẫu
đờm*), chụp XQ phổi. (Đối với ngƣời nhiễm HIV nghi lao phổi, nên chụp XQ phổi từ
lần khám đầu tiên).
Phát hiện chủ động
- Áp dụng cho một số đối tượng đặc biệt như ở người nhiễm HIV, vùng sâu vùng xa? (khi
có điều kiện). Đơn vị phòng chống HIV phối hợp với đơn vị chống lao tổ chức khám định
kỳ phát hiện lao cho những người nhiễm HIV đang được quản lý
- Quy trình:
+ Xác định đối tượng nghi lao: lâm sàng hoặc/và XQ dựa vào kết quả phỏng vấn và chụp
XQ phổi.
+ Người nghi lao đều được XN đờm tìm AFB.
+ Các trường hợp nghi lao trên Xquang mà XN đờm AFB (-) được tiến hành chẩn đoán
theo quy trình chẩn đoán lao phổi AFB(-).
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×