Tải bản đầy đủ

PANDU NỀN TẢNG KẾT NỐI GIA SƯ VỚI NGƯỜI HỌC

GIỚI THIỆU
PANDU là nền tảng kết nối gia sư với người học dựa trên cơ sở phương pháp cá nhân
hóa trong học tập và học đảo ngược. Nền tảng cho phép người học tìm gia sư học 1
kèm 1 online hoặc offline, gửi câu hỏi và tự học với kho thư viện miễn phí.

GIẢI PHÁP
Xây dựng nền tảng kết nối gia sư với học viên để giải quyết các vấn đều sau:
Cung cấp gia sư chất lượng đến người học, phụ huynh. Nền tảng cho phép gia sư tạo
hồ sơ năng lực với đẩy đủ thông tin cá nhân, thông tin học vấn, thông tin chuyên môn
để Pandu lưu trữ. Hồ sẽ được xác thực và phỏng vấn trước khi kết nối đến người học/
phụ huynh
Phu huynh chủ động tìm gia sư phù hợp với yêu cầu thông qua bộ lọc trên website và
trực tiếp gửi yêu cầu đến gia sư đã chọn.
Ngoài ra, phụ huynh, học sinh còn có thể sử dụng tiện ích để xem kết quả học tập định
kỳ trên ứng dụng.
Với thông tin lớp dạy chi tiết, gia sư có thể tìm kiếm lớp dạy gần nhất để giảm thời gian
di chuyển và tăng số lớp dạy học. Ứng dụng còn giúp gia sư quản lý lịch dạy, lớp dạy.
Nền tảng cung cấp gia sư online/ offline.

PANDU – NỀN TẢNG KẾT NỐI GIA SƯ VỚI NGƯỜI HỌC
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×