Tải bản đầy đủ

Chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt bệnh lao phổi

Chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt bệnh lao phổi
Trả lời
1. Chẩn đoán xác định
- Lao phổi AFB(+): có ít nhất một mẫu đờm hoặc dịch phế quản, dịch dạ dày có kết quả
soi trực tiếp AFB(+) tại các phòng xét nghiệm được kiểm chuẩn bởi Chương trình chống
lao Quốc gia.
- Lao phổi AFB(-): khi có ít nhất 2 mẫu đờm AFB(-) và thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện
sau:
+ Có bằng chứng vi khuẩn lao trong đờm, dịch phế quản, dịch dạ dày bằng phương pháp
nuôi cấy hoặc kỹ thuật phân tử như X-pert.
+ Được thầy thuốc chuyên khoa chẩn đoán và chỉ định một phác đồ điều trị lao đầy đủ
dựa trên lâm sàng, tổn thương nghi lao trên Xquang phổi và thêm một trong 2 tiêu chuẩn
sau: HIV(+) hoặc không đáp ứng với điều trị kháng sinh phổ rộng.
2. Chân đoán phân biệt
Khi không tìm thấy vi khuẩn lao trong đờm thì cần phân biệt:
- Ung thư phổi
- Viêm phổi do các vi khuẩn khác
- Viêm phổi do virus
- bệnh phổi do bệnh tự miễn
- Giãn phế quản
- COPD, hen

- Bệnh kí sinh trùng ở phổi
+ Hội chứng Loeffler
+ Sán lá phổi
13


+ Bệnh amip phổi
- Nấm phổi: (Aspergillus, Candida albicans)
- Bệnh bụi phổi.
Khi tìm thấy AFB trong đờm thì cần phân biệt lao phổi: NTM (Mycobacteria không
lao)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×