Tải bản đầy đủ

Thiết kế máy tách vỏ đậu xanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CƠ KHÍ
----------------0o0--------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ MÁY TÁCH VỎ ĐẬU XANH

Giảng viên hướng dẫn : ThS. NGUYỄN VĂN HÂN
Sinh viên thực hiện

: DƯƠNG VĂN DANH

Mã số sinh viên

: 56130714

Khánh Hòa, 2018TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY
----------------0o0--------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ MÁY TÁCH VỎ ĐẬU XANH

GVHD

: ThS. NGUYỄN VĂN HÂN

SVTH

: DƯƠNG VĂN DANH

MSSV

: 56130714

Khánh Hòa,7 - 2018


MỤC LỤC
-MỤC LỤC
-DANH MỤC CÁC BẢNG
-DANH MỤC CÁC HÌNH
-LỜI CẢM ƠN
-LỜI NÓI ĐẦU
-NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
-PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ BÓC TÁCH VỎ ĐẬU XANH
1.1. Thực trạng nền kinh tế Việt Nam hiện nay
1.2. Công nghệ bóc tách vỏ ở nước ta hiện nay
1.3. Phân tích vật liệu vỏ đậu xanh và hạt đậu xanh
1.3.1. Thành phần vỏ đậu
1.3.2. Thành phần hạt đậu


1.3.3. Độ ẩm để bóc vỏ đậu
1.3.4. Thông số kích thước quả và hạt
1.4. Tổng quan về máy tách vỏ đậu xanh hiện nay

Trang i


1.4.1. Nhu cầu cơ giới hóa việc tách vỏ đậu xanh.
1.4.2. Phương pháp tách hạt đậu xanh hiện nay
1.4.2.1. Phương pháp bóc vỏ thủ công
1.4.2.2. Phương pháp bóc vỏ bằng máy
1.4.3. Một số máy tách vỏ đậu xanh hiện nay
1.4.3.1. Máy tách vỏ đậu xanh sử dụng cơ cấu cánh đập và quạt ly tâm
1.4.3.2. Máy tách vỏ đậu xanh sử dụng cơ cấu cánh đập, sàn rung và quạt
dọc trục.
1.4.3.3. Máy tách vỏ đậu xanh UDXMD-100 sử dụng cơ cấu con lăn và sàn
rung
1.4.4. Yêu cầu kĩ thuật của máy
1.4.5. Kết luận
1.4.6. Ưu nhược điểm của các phương pháp bóc vỏ đậu xanh
CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MÁY TÁCH VỎ ĐẬU
XANH
2.1. Phân tích lựa chọn phương án thiết kế máy tách vỏ đậu xanh
2.1.1. Phương án 1
2.1.2. Phương án 2
2.1.3. Phương án 3
Trang ii


2.1.4. Kết luận
CHƯƠNG 3 :TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY TÁCH TÁCH VỎ ĐẬU XANH
3.1. Xác định yêu cầu kỹ thuật của máy máy bóc vỏ đậu xanh
3.2. Tính toán các thông số động học máy
3.2.1. Tính toán công suất làm việc và chọn motor.
3.2.1.1. Công suất cụm đập vỏ đậu.
3.2.1.2. Tính toán quạt ly tâm.
3.2.2. Tính toán kiểm tra trục đập, trục quạt và chọn ổ bi.
3.2.2.1. Trục đập và ổ bi
3.2.2.2. Trục quạt và ổ bi
3.2.3. Thiết kế cánh đập và buồng đập.
3.2.3.1. Tính toán lực đập.
3.2.3.2. Kết cấu cánh đập và buồng đập.
3.2.4. Tính toán bộ truyền đai.
3.2.4.1. Bộ truyền đai trục đập.
3.2.4.2. Bộ truyền đai trục quạt.
3.2.5. Tính toán thiết kế kết cấu khung máy.
3.2.6. Quy trình chế tạo một số chi tiết chính
Trang iii


3.2.6.1. Trục đập
3.2.6.2. Cánh đập
3.2.6.3. Khung máy
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
4.1. Kết luận
4.2. Đề xuất
CHƯƠNG 5:HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN MÁY
5.1. Hướng dẫn sử dụng máy
5.2. Hướng dẫn bảo quản máy
CHƯƠNG 6 : TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trang iv


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1: Khảo sát 10 quả đậu xanh
Bảng 3.1: Thông số ổ bi SY 25 TF
Bảng 3.2: Tính toán lực đập tại bán kính cánh đập
Bảng 3.3: Tính toán lực đập tại một nửa bán kính cánh đập
Bảng 3.4: Bảng tra chọn loại đai
Bảng 3.5: Thông số dây đai và pulley loại B.
Bảng 3.6: Thông số dây đai loại B.

Trang v


DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1: Đậu sau khi hái về và nông dân đang tiến hành đem phơi phô
Hình 1.2: Sau khi vỏ đậu được phơi khô, nông dân bỏ vào bao sau đó dùng tay
xoay, chà quanh quả đậu để tách hết các hạt ra
Hình1.3: Sau khi vỏ đậu được phơi khô, nông dân bỏ vào bao tải đập nhẹ là hột
đã tách ra
Hình 1.4: Máy tách vỏ đậu xanh sử dụng cơ cấu cánh đập và quạt ly tâm
Hình 1.5: Máy tách vỏ đậu xanh sử dụng cơ cấu cánh đập, sàn rung và quạt dọc
trục.
Hình 1.6: Máy tách vỏ đậu xanh UDXMD-100
Hình 2.1: Phương án 1
Hình 2.2: Kết cấu buồng đập và cánh đập theo kiểu hình tròn
Hình 2.3: Phương án 2
Hình 2.4: Kết cấu buồng đập và cánh đập theo kiểu vỏ đa giác bất đối xứng
Hình 2.5: Phương án 3
Hình 2.6: Kết cấu buồng đập và cánh đập theo kiểu vỏ hình trụ
Hình 3.1: Cánh đập
Hình 3.2: Buồng quạt
Hình 3.3: Cánh quạt
Trang vi


Hình 3.4: Trục đập
Hình 3.5: Vật liệu thép C45
Hình 3.6: Mô hình tính toán kiểm tra trục đập theo kích thước như hình 3.4 bằng
phần mềm Solidworks
Hình 3.7: Kết quả tính toán ứng suất.
Hình 3.8: Kết quả tính toán biến dạng
Hình 3.9: Trục quạt
Hình 3.10: Mô hình tính toán trục quạt.
Hình 3.11: Kết quả tính toán ứng suất.
Hình 3.12: Kết quả tính toán chuyển vị.
Hình 3.13: Kết cấu buồng đập và cánh đập
Hình 3.14: Kết quả mô phỏng kiểm tra ứng xuất vỏ buồng đập
Hình 3.15: Kết quả mô phỏng kiểm tra biến dạng vỏ buồng đập
Hình 3.16: Các cụm tháo lắp trong kết cấu buồng đập.
Hình 3.17: Tổng khối lượng M=75,7kg và kích thức bao của máy Cao x Dài x
Rộng = 1176 x 940 x 665
Hình 3.18: Kết cấu khung máy mới.
Hình 3.19: Kết cấu khung máy mới (m=25,4 kg)

Trang vii


Hình 3.20: Kết quả mô phỏng ứng suất với tải trọng tác động lên khung máy
Hình 3.21: Kết quả mô phỏng biến dạng với tải trọng tác động lên khung máy,
biến dạng lớn nhất = 0,2 mm
Hình 3.22: Đánh số bề mặt gia công
Hình 3.23: Cánh đập
Hình 3.24: Phần thân cánh đập
Hình 3.25: Phần cánh
Hình 3.26: Khung máy

.

Trang viii


LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, được sự hướng dẫn tận tình của các
Thầy Cô trong khoa Cơ khí, nhất là các Thầy trong bộ môn Chế Tạo Máy, đã
giúp em hoàn thành tốt đề tài được giao.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy ThS. Nguyễn Văn Hân, cùng các Thầy
Cô trong Khoa Cơ Khí Trường Đại Học Nha Trang, đã tận tình hướng dẫn em.
Chúng em bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý Thầy trong hội đồng
phản biện đã bỏ nhiều thời gian quý báu để xem, nhận xét và tham gia chấm đồ
án.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tới quý Thầy Cô, đã trang bị cho
chúng em những kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như giúp em hoàn thành
đúng thời gian làm đồ án tốt nghiệp.

Nha Trang, tháng 7 năm 2018

Dương Văn Danh

Trang ix


LỜI NÓI ĐẦU
Nước ta là nước nông nghiệp là chủ yếu, do vậy các sản phẩm từ nông
nghiệp rất dòi dào. Trong thời kỳ xây dựng và phát triển nông thôn hiện nay, vấn
đề thời sự nổi bậc là chương trình khuyến nông về chăn nuôi và trồng trọt. Đặc
biệt là chương trình khuyến nông nhằm tăng sản lượng cây lương thực nói chung
và cây đậu xanh nói riêng được nhà nước hết sức chú trọng.
Lạc, đậu tương, đậu xanh là 3 cây trồng chính trong nhóm cây đậu đỗ
được khai thác để đáp ứng nhu cầu sử dụng dầu thực vật, protein cho người và
nguyên liệu thức ăn gia súc, đây cũng là loại cây trồ5ng có tác dụng tốt trong
việc luân xen canh, cải tạo đất và ứng dụng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng rất
hiệu quả. Sản phẩm của đậu đỗ được sử dụng rất phổ biến trong dân gian và
ngày càng được tiêu thụ nhiều hơn khi phát hiện được nhiều vi chất ảnh hưởng
tốt đến sức khỏe con người và động vật. Nền nông nghiệp của các tỉnh phía Nam
rất đa dạng và phong phú, nơi đây tập trung hầu như tất cả các loại cây trồng chủ
lực trong chiến lược phát triển nền nông nghiệp hàng hoá cuả nước nhà, ngoài hồ
tiêu và cà phê thì các cây họ đậu cũng có thế mạnh và được quan tâm phát triển.
Với tầm quan trọng của việc sản xuất đậu như vậy nên diện tích trồng đậu ngày
càng tăng lên lao động thủ công không thể đáp ứng cho quá trình thu hoạch, tách
hạt và phân loại. Trong công tác thu hoạch các loại máy móc tiên tiến đã được
đưa vào sử dụng, nhờ đó sản phẩm làm ra có chất lượng tốt hơn, lượng nhân
công lao động giảm, dẫn tới giá thành giảm, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa
nước ta trong quá trình hội nhập.
Do những yêu cầu cần thiết của xã hội hiện nay là giảm lao động về sức
người, tăng năng suất lao động, do vậy công việc thiết kế các trang thiết bị máy
Trang x


móc, công nghệ giúp cho quá trình sản xuất, thu hoạch cũng như chế biến đạt
hiệu quả cao là vấn đề thật sự cần thiết và cấp bách. Vì vậy công tác nghiên cứu,
thiết kế đặt ra cho mỗi sinh viên cơ khí ngày càng thiết thực .
Trên cơ sở nhu cầu máy móc và trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu
sản xuất và tăng năng suất của cây đậu xanh nên chúng em xin nghiên cứu và
làm đề tài: “ Thiết kế máy tách vỏ đậu xanh” để làm đồ án tốt nghiệp.
Sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu, thiết kế dưới sự hướng dẫn tận tình của
Thầy ThS. Nguyễn Văn Hân, em đã hoàn thành đề tài với đầy đủ các nội dung
sau:
1. Tổng quan về công nghệ bóc vỏ đậu xanh
2. Lựa chọn phương án thiết kế
3. Tính toán thiết kế
4. Kết luận
Vì thời gian và trình độ bản thân còn hạn chế. Vì vậy rất mong được sự
chỉ bảo của các Thầy trong khoa cũng như trong bộ môn và những người quan
tâm đến lĩnh vực này để đề tài được hoàn thiện hơn.
Nhân đây em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy ThS. Nguyễn Văn
Hân, đã quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn và tạo điều kiện rất thuận lợi cho em thực
hiện đề tài. Em xin chân thành cảm ơn các Thầy trong khoa, trong bộ môn Chế
tạo máy và các bạn bè đã giúp đỡ em trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn!

Trang xi


NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
Sinh viên thực hiện: Dương Văn Danh

MSSV:56130714

Lớp: 56KTCK

Ngành: Công nghệ kĩ thuật Cơ Khí

Tên đề tài: “Thiết kế máy tách vỏ đậu xanh”.
Số trang: 63 trang.
Số chương: 6 Chương.
Số tài liệu tham khảo: 6.
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nha Trang, ngày…., tháng…, năm 2018
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Kí và ghi rõ họ tên)

Trang xii


PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên thực hiện: Dương Văn Danh

MSSV:56130714

Lớp: 56KTCK

Ngành: Công nghệ kĩ thuật Cơ Khí

Tên đề tài: “Thiết kế máy tách vỏ đậu xanh”.
Số trang: 63 Trang.
Số chương: 6 Chương
Số tài liệu tham khảo: 6.
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nha Trang, ngày…., tháng…, năm 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Kí và ghi rõ họ tên)

Trang xiii


CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ BÓC TÁCH VỎ ĐẬU XANH
1.1. Thực trạng nền kinh tế Việt Nam hiện nay
Tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam hiện nay phát triển theo chiều hướng
tích cực, nền kinh tế phục hồi khá nhanh trong điều kiện kinh tế thế giới vẫn còn
nhiều diễn biến phức tạp; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày
càng được cải thiện; chính trị, xã hội tiếp tục ổn định. Cùng với đó là vấn đề
lương thực thực phẩm được đề cập khá nhiều trong tình trạng phát triển kinh tế
nước ta hiện nay. Với xu hướng phát triển như vũ bão hiện nay, vấn đề lương
thực thực phẩm được Đảng và nhà nước ta hết mực quan tâm, không chỉ phục vụ
trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Chưa bao giờ vấn đề giá lương
thực, thực phẩm lại trở nên nghiêm trọng như vậy kể từ cơn khủng hoảng lương
thực năm 2008. Chỉ số giá thực phẩm của LHQ, do Tổ chức Lương nông (FAO)
cho biết, chỉ số giá lương thực, thực phẩm của FAO tăng 1,1% lên 172, 8 điểm
trong tháng 3/2018 so với mức 171 điểm trong tháng Hai. Trong tháng 3/2018,
chỉ số giá lương thực, thực phẩm đã tăng tháng thứ hai liên tiếp sau đợt giảm kể
từ tháng 8 năm ngoái. Chính vì tầm ảnh hưởng quan trọng của giá trị lương thựcthực phẩm Việt nam hiện nay, dẫn đến đòi hỏi phải sáng chế ra các loại máy bóc
tách vỏ nhằm mang lại năng suất cao, giảm số lượng người lao động bằng chân
tay trong lĩnh vực chế biến lương thực thực phẩm của nước ta hiện nay, thay vào
đó là sự vận hành bằng máy móc, giảm sức lao động, tăng năng suất, mang lại
hiệu quả kinh tế cao, giảm giá thành sản phẩm,đáp ứng nhu cầu sử dụng lương
thực thực phẩm trong và ngoài nước.

Trang 1


1.2. Công nghệ bóc tách vỏ ở nước ta hiện nay
Hiện tại ở nước ta với đội ngũ tri thức dồi dào, ngành kỹ thuật phát triển
cao, nhiều kỹ sư và đặc biệt là những người nông dân-những người trực tiếp
tham gia vào quá trình sản xuất đã sáng chế ra nhiều loại máy bóc tách vỏ. Với
kiểu dáng đẹp, kết cấu đơn giản, giá thành phải chăng, các máy bóc tách vỏ đã
được thị trường tiêu dùng ưa chuộng, không chỉ các công ty lớn - nhỏ mà còn là
các hộ gia đình, giảm đáng kể số lượng công nhân mà lại mang lại hiệu quả kinh
tế cao. Tính trung bình mỗi một máy bóc vỏ ra đời đã hạn chế được khoảng 3040 công nhân tính trên một ngày, năng suất tăng lên gấp nhiều lần. Một số loại
máy bóc tách vỏ hiện nay trên thị trường Việt nam:
-Máy bóc vỏ dừa
-Máy bóc vỏ lụa nhân hạt điều
-Máy bóc vỏ vải
-Máy bóc vỏ hạt đậu xanh
-Máy bóc vỏ lạc
-Máy bóc vỏ chôm chôm
Hiện tại em đang làm đề tài “Thiết kế máy bóc vỏ đậu xanh”, đây là một
đề tài khá mới mẻ bởi lẽ cây đậu luôn gắn liền với đời sống của chúng ta và nó
đang trong đà phát triển mạnh mang lại năng suất cao, xoá đói giảm nghèo và
làm tăng năng suất kinh tế cho nhiều hộ gia đình.
1.3. Phân tích vật liệu vỏ đậu xanh và hạt đậu xanh

Trang 2


1.3.1. Thành phần vỏ đậu :
- Đậu xanh, còn gọi là lục đậu, boubour, haricotdore, green bean. Tên
khoa học: Phaseolus aureus Roxb, Vigna aurea Roxb. Thuộc họ đậu Fabaceae
(Papilonaceae). Mô tả cây: cây thảo, mọc đứng, ít phân nhánh, cao 0,6m , lá có 3
lá chét, lá chét hình trái xoan, ba cạnh, màu lục sẫm, có lông nháp. Hoa màu
vàng hoặc lục, rất dày đặc, xếp thành chùm ở nách, quả nằm ngang hình trụ, có
lông rồi nhẵn, có đầu nhọn ngắn. Mỗi quả có khoảng 5-10 hạt, phân cách nhau
bởi các vách, mùa lục, bóng.
-Đậu xanh, cùng với đậu nành, đậu đen, đậu trắng, đậu Hà Lan.. đều được
xếp vào hàng họ đậu. Đặc điểm chung của chúng là chứa nhiều protein (25 –
50%). Do ở rễ của cây họ đậu có các nốt sần, ở đó các vi khuẩn cộng sinh phát
triển, có khả năng lấy Nitơ từ không khí nên không những cung cấp đủ Nitơ cho
cây mà còn làm cho đất đai thêm màu mỡ bằng nguồn Nitơ thừa thải ra.
- Về mặt cấu tạo, họ đậu thuộc các hạt họ hòa thảo. Chúng không có nội
nhũ, nội nhũ của chúng bị mất trong quá trình hình thành hạt. Cấu tạo chủ yếu
của họ đậu gồm 3 phần: vỏ, tử diệp (lá mầm) và phôi (mộng).
1.3.2.Thành phần hạt đậu:
- Thành phần Hóa học của hạt đậu xanh: hạt đậu xanh có trung bình:13,7%
nước 2,4% lipid 4,6% xenluloza 23% protit 52% glucid
- Mỗi 100g đậu xanh cung cấp cho cơ thể:329 calo 62,7 mgCa 369,5 mgP
4,75% Fe 0,06mg% caroten 0,71mg% vitB1 0,15mg% vitB2 2,4mg% vitPP
4mg% vitC
1.3.3. Độ ẩm để bóc vỏ đậu :

Trang 3


- Độ ẩm để bóc vỏ đậu xanh, khi thu hoạch đậu độ ẩm vào khoảng trên
13%, khi thu hoạch là đậu có thể cho máy để dập đậu hoàn toàn. Vì vậy độ ẩm
để bóc vỏ đậu xanh khoảng 13%-14%. Sau đó sẽ sấy hoặc phơi đậu thành phẩm
lại sẽ nhanh hơn để bảo quản.
-Khi đưa vào bảo quản độ ẩm của hạt phải từ 9,5 - 10%. Nếu hạt đậu xanh
có độ ẩm > 13% thì mọt dễ đục dẫn đến chất lượng giảm không làm giống được.
-Vì vậy, quá trình phơi, sấy hạt sau khi thu hoạch có vai trò rất quan trọng
trong bảo quản, chế biến cũng như nâng cao chất lượng hạt.
1.3.4. Thông số kích thước quả và hạt:
KHẢO SÁT 10 QUẢ ĐẬU XANH
bq
1

2

3

4

5

6

7

lq
1

87

2

111

3

86

4

100

5

98

6

70

7

91

6.5
7.4
7.7
6.3
6.7
6.8
6

Trang 4

8

9

10


8

81

9

98

10

78

6.1
6.8
7

Bảng 1.1: Khảo sát 10 quả đậu xanh
Bề rộng trung bình của quả:

6.03mm

1.4. Tổng quan về máy tách vỏ đậu xanh hiện nay
1.4.1. Nhu cầu cơ giới hóa việc tách vỏ đậu xanh.
Với quy mô, diện tích và sản lượng ngày càng mở rộng đòi hỏi rất nhiều
lao động nên nhu cầu cơ giới hóa là hết sức cần thiết. Trong quá trình thu hoạch
đậu xanh công đoạn quan trọng nhất là công đoạn tách vỏ. Công đoạn này đòi
hỏi lượng nhân công lao động lớn, làm việc liên tục, môi trường làm việc khắc
nhiệt nên nhu cầu cơ giới hóa là hết sức cần thiết.
Hiện nay kĩ thuật công nghiệp đang phát triển mạnh chính là lợi thế cho
việc phát triển ngành nông nghiệp. Máy được sử dụng cho các hộ nông dân trồng
đậu với diện tích lớn, ngoài ra máy còn được sử dụng cho những hộ kinh doanh
dịch vụ đi tách đậu xanh cho những nơi có trồng đậu với diện tích nhỏ hơn.
1.4.2. Phương pháp tách hạt đậu xanh hiện nay:
1.4.2.1 Phương pháp bóc vỏ thủ công

Trang 5


Hiện nay, có 2 phương pháp tách vỏ đậu xanh là phương pháp tách thủ
công và phương pháp tách bằng máy.
Với phương pháp thủ công, người ta tiến hành như sau: quả đậu sau khi
được hái về hoặc sau khi thu hoạch xong, sau đó đem phơi và phải đợi trời thật
nắng khi vỏ được phơi khô rồi mới bóc vỏ, tách hạt.

Hình 1.1: Đậu sau khi hái về và nông dân đang tiến hành đem phơi phô
-Có hai cách tách hạt thủ công:
+Dùng bao bì hàng dệt đựng quả đậu sau đó dùng tay xoay, chà quanh quả
đậu để tách hết các hạt ra.

Trang 6


Hình 1.2: Sau khi vỏ đậu được phơi khô, nông dân bỏ vào bao sau đó dùng
tay xoay, chà quanh quả đậu để tách hết các hạt ra
+Dùng cây sào đập vào từng bao tải để tách hạt ra. Phương pháp này tuy
nhanh hơn phương pháp trên song hạt không được tách hết, phải tốn công tách
lại bằng tay

Hình1.3: Sau khi vỏ đậu được phơi khô, nông dân bỏ vào bao tải
đập nhẹ là hột đã tách ra
Trang 7


Cả hai phương pháp tách vỏ này đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp, phù
hợp với những vùng nhiều nắng, ít mưa. Tuy nhiên, phương pháp này vừa mất
công mất sức mà hiệu quả lại không cao, cho năng suất rất thấp, chỉ phù hợp với
hộ sản xuất nhỏ và có lao động nhàn rỗi.
Vì vậy áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp là rất cần thiết. Máy tách
vỏ đậu xanh được ra đời nhằm hỗ trợ bà con rất nhiều, giúp tiết kiệm thời gian,
nhân lực cũng như đem lại năng suất cao. Máy tách vỏ đậu xanh dễ sử dụng, có
độ bền cao, lợi ích kinh tế lớn và khắc phục được các hạn chế của phương pháp
tách truyền thống, tuy nhiên phương pháp tách bằng bằng máy này chi phí tốn
kém hơn phương pháp truyền thống
1.4.2.2 Phương pháp bóc vỏ bằng máy
Phương pháp tách vỏ bằng máy hiện nay chủ yếu dựa trên nguyên lý lực
va đập và lực ép của con lăn để tách vỏ đậu xanh.
1.4.3 Một số máy tách vỏ đậu xanh hiện nay:
1.4.3.1. Máy tách vỏ đậu xanh sử dụng cơ cấu cánh đập và quạt ly tâm

Trang 8


Hình 1.4: Máy tách vỏ đậu xanh sử dụng cơ cấu cánh đập và quạt ly tâm
-Máy hoạt động trên nguyên lý lực va đập để tách vỏ, nguyên liệu được
đưa vào thông qua khay chứa nguyên liệu rồi vào buồng đập. Thông qua cụm chi
tiết búa đập và đe lược, vỏ và hạt đậu được tách ra. Nhờ cơ cấu phân hướng vỏ,
hạt mà vỏ và hạt được phân loại riêng biệt.
Ưu điểm:
+Tách được các loại đậu như đậu xanh, đậu nành, đậu đen, đậu trắng,
vv… chỉ cần thay đổi kích thước lồng lưới
+Máy có cấu tạo đơn giản dễ dàng sửa chữa thay thế
+Tiêu hao nhiên liệu ít

Trang 9


+Tiếng ồn, chi phí bảo dưỡng thấp
+Hiệu quả công việc cao, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhân lực
+Máy được lắp hệ thống bánh xe thuận lợi cho di chuyển
+ Giá thành phù hợp với phần lớn điều kiện kinh tế bà con nông dân
Nhược điểm:
+Sử dụng động cơ điện nên tính cơ động không cao
+Tỷ lệ hạt và vỏ được tách bằng máy chưa đạt độ sạch tối đa
1.4.3.2. Máy tách vỏ đậu xanh sử dụng cơ cấu cánh đập, sàn rung và
quạt dọc trục.

Hình 1.5: Máy tách vỏ đậu xanh sử dụng cơ cấu cánh đập,
sàn rung và quạt dọc trục.

Trang 10


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×