Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Chính tả Nghe viết: Bé Hoa. Phân biệt aiay, sx, âtăc

Giáo án Tiếng việt 2

CHÍNH TẢ (NGHE – VIẾT)
BÉ HOA
PHÂN BIỆT ÂI/AY; S/X
I.Mục đích yêu cầu:
- Nghe – viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài: Bé Hoa. Biết làm đúng bài
tập phân biệt phụ âm đầu hoặc thanh dễ lẫn: ai/ây; s/x
-Trình bày bài viết sạch đẹp, viết đúng tốc độ.
- Giáo dục tính cẩn thận, óc thẩm mĩ.
II.Đồ dùng dạy – học:
G: Bảng phụ viết nội dung bài tập 2,3
H: Bảng con, vở bài tập. Vở ô li
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:

Cách thức tiến hành
4P

- Viết 4 tiếng chứa âm đầu s, x


H: Viết bảng con
H+G: Nhận xét, đánh giá

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài:
2,Hướng dẫn tập chép:

1P

G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học

32P

a-Hướng dẫn học sinh chuẩn bị

G: Đọc bài (1 lần)

-Đọc bài:

H: Đọc (2H)
G: Em Nụ đáng yêu như thế nào?

-Nắm nội dung bài:

H: Phát biểu (1-2H)
H+G: Nhận xét, chốt ý


-Nhận xét hiện tượng chính tả:

H: Nêu cách trình bày (1-2H)

-Luyện viết tiếng khó: Trông yêu lắm, H: Viết bảng con từ khó
đen láy, thích,...
G: Quan sát nhận xét uốn nắn...
b-Viết chính tả:
G: Đọc toàn bộ bài sẽ viết cho HS
nghe
- Đọc từng câu cho HS viết


H: Viết bài vào vở (cả lớp)
c-Soát lỗi, chữa lỗi, chấm điểm

G: Quan sát uốn nắn...
H: Đọc bài cho học sinh soát lỗi (2
lần)
H: Tự soát lỗi

3,Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2: Tìm những từ có tiếng chứa
vần ai hoặc ay.

G: Chấm điểm nhận xét một số bài (3
bài)

a) Chỉ sự di chuyển trên không.
b) Chỉ nước tuôn thành dòng

H: Nêu yêu cầu bài tập (1H)

c) Trái nghĩa với đúng.

G: Giúp học sinh nắm yêu cầu bài tập
H: Làm ra nháp

Bài 3: Điền vào chỗ trống

- Nối tiếp nêu miệng kết quả

- Sắp xếp, xếp hàng, sáng sủa, xôn
xao

H+G: Nhận xét, đánh giá
H: Nêu yêu cầu bài tập (1H)
G: Giúp học sinh nắm yêu cầu bài tập
H: Làm bài ( bảng phụ)

4,Củng cố – dặn dò: (3P)

H+G: Nhận xét, đánh giá


H: Nhắc tên bài (1H)
G: Lôgíc kiến thức bài học
-Nhận xét giờ học
H:Về nhà ôn lại viết lại từ khóTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×