Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Chính tả Nghe viết: Bé Hoa. Phân biệt aiay, sx, âtăc

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2
CHÍNH TẢ (Nghe viết):
BÉ HOA
I. MỤC TIÊU:
- Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi.
- Làm được BT2, BT(3)a.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên : Bảng phụ ghi qui tắc chỉnh tả ai / ây ; s / x ; âc / ât .
- HS: VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Kiểm tra:
- 3 HS lên bảng viết các từ do giáo - viết : sản suất , xuất sắc, cái tai, tất
viên đọc .
bật , bậc thang ...
- Lớp thực hiện viết vào bảng con .
- Nhận xét ghi điểm

- Nhận xét chung
2.Bài mới:
* Giới thiệu bài
-Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết -Hai em nhắc lại tên bài.
đoạn đầu trong bài “ Bé Hoa “
*Hoạt Động 1: Hướng dẫn nghe viết
* Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết
- GV đọc đoạn viết

- Một em đọc đoạn viết lớp đọc thầm .

- Đoạn văn kể về ai ?

- Kể về bé Nụ .


- Bé Nụ có những nét nào đáng yêu ?

-Môi đỏ hồng , mắt mở to , tròn và đen
láy .

- Hoa yêu em như thế nào ?

- Cứ nhìn em mãi , rất yêu em và thích
đưa võng cho em ngủ .

* Hướng dẫn cách trình bày :
-Đoạn trích có mấy câu ?

- Có 8 câu

-Bây , Hoa , Mẹ , Nụ , em , Có là tiếng
- Chữ nào phải viết hoa? Vì sao phải đầu câu và tên riêng
viết hoa ?
* Hướng dẫn viết từ khó :
- Tìm những từ dễ lẫn và khó viết .

- Nêu các từ khó và thực hành viết bảng
con
-hồng , yêu , ngủ , mãi , võng ,..- Yêu cầu lớp viết bảng con các từ khó

- Hai em lên viết từ khó.

- Mời hai em lên viết trên bảng lớp .

- Nghe giáo viên đọc để chép vào vở .

* GV đọc cho HS viết vào vở
- GV nhắc HS về tư thế ngồi viết, cầm
viết đúng qui định.
* Soát lỗi chấm bài :
- Đọc lại chậm rãi để học sinh soát bài
-Thu vở học sinh chấm điểm và nhận
xét.

-Nghe để soát và tự sửa lỗi bằng bút chì
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm

*Hoạt Động 2: Hướng dẫn làm bài
tập
Bài 2 :
- Yêu cầu đọc đề .

- Tìm tiếng có vần ai ( hoặc ) ay .

- Yêu cầu làm việc theo từng cặp .

- Hai em làm việc theo cặp .

- Hai em ngồi quay mặt vào nhau .

- HS1 :Từ chỉ sự vật chuyển động trên
- Em thứ nhất nêu câu hỏi . Em thứ hai không
trả lời
- HS2 : Bay .
- Ngược lại em thứ hai nêu câu hỏi cho - HS3 : Từ chỉ nước tuôn thành dòng ?
em thứ nhất trả lời .
- HS4 : Chảy .


- HS5 : Từ trái nghĩa với đúng ?
- HS6 : Sai .
- Nhận xét bài bạn và ghi vào vở .
Bài (3)a :

- Điền vào chỗ trống .

- Gọi một em đọc yêu cầu đề bài .

- 2 em lên bảng làm , lớp làm vào vở .

- Treo bảng phụ .

-Sắp xếp , xếp hàng , sáng sủa , xôn xao

- Yc 2 em lên bảng làm .

- Giấc ngủ , thật thà , chủ nhật , nhấc
- Yêu cầu lớp nhận xét bài làm của lên
bạn.
- Mời 2 HS đọc lại .

- Hai em đọc lại các từ vừa điền .

- Giáo viên nhận xét đánh giá .

- Nhận xét bài bạn .

3. Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà xem lại bài và chuẩn - Về nhà xem lại bài, sửa các lỗi sai
bị bài sau: Con chó nhà hàng xóm.
trong bài và chuẩn bị bài sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×