Tải bản đầy đủ

ke chuyen cay rau cua tho ut

Chủ đề: Nghề nghiệp
Đề tài: Kể chuyện “Cây rau của Thỏ út”
Lớp: Chồi 5
Giáo viên: Lê Thị Diểm Hương
Ngày dạy:

HOẠT ĐỘNG

HỌC

/12/2018

NỘI DUNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC
I. MỤC TIÊU:
- Trẻ biết tên câu chuyện,các nhân vật trong câu
chuyện, hiểu nội dung câu chuyện Cây rau của
thỏ út
- Trẻ trả lời câu hỏi tròn câu, nói được tính cách
của các nhân vật trong câu chuyện, nhìn tranh nói
được nội dung .
- Giáo dục trẻ phải vâng lời người lớn,siêng năng

chăm chỉ không được lười biếng
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo án điện tử câu chuyện Cây rau cảu thỏ út
- Từ khó: cặm cụi, thưa thớt, cằn cỗi
- Trò chơi “Mảnh ghép kì diệu”
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
“Bạn Thỏ út”
Các con ơi nghe tin lớp mình ngoan, học giỏi
hôm nay có một bạn ghé thăm lớp mình các con
cùng xem đó là ai nhé!
Một bạn đóng vai Thỏ út nói:
- Chào các bạn, mình là Thỏ út! Các bạn
thấy cây rau của mình như thế nào?
- Để biết vì sao cây rau của mình bé tí như
thế này, mời các bạn cùng lắng nghe cô
Hương kể câu chuyện “Cây rau của Thỏ
út” nhé!
Nhận được lời mời của Thỏ Út, hôm nay cô sẽ
gửi đến các con câu chuyện “Cây rau của Thỏ út”
1

NHẬN
XÉT


“Cây rau của Thỏ Út”
 Cô kể lần 1: Kết hợp diễn cảm, cử chỉ,
điệu bộ
 Cô tóm tắt nội dung câu chuyện: Câu
chuyện của cô vừa kể nói về bạn Thỏ Út vì
không nghe lời mẹ dặn nên đến vụ thu
hoạch rau, rau của Thỏ Út thì cằn cỗi, củ
bé tí teo. Từ đó, Thỏ Út rất ân hận nên đã
hỏi lại mẹ cách trồng rau đến vụ mùa sau
rau của Thỏ Út rất tươi tốt. Thỏ Út và Thỏ
Mẹ rất vui.
 Cô kể lần 2: Kết hợp với hình ảnh trên
máy tính. Trích dẫn, giải thích từ khó
* Đoạn 1: Trích “Mùa thu đã qua… điều gì
nữa”


 Ba anh em Thỏ trả lời ra sao?
 Thỏ Út có nghe lời mẹ giảng không?
* Đoạn 2: Trích “Mẹ giảng xong… nói sau với
mẹ bây giờ”
 Thỏ Út có chịu chăm sóc rau không?
 Giải thích nghĩa của cụm từ “cặm cụi”:
nghĩa là chăm chỉ làm việc
 Đến vụ thu hoạch rau của 2 anh như thế
nào?
 Giải thích nghĩa của từ “thưa thớt”: chỗ có
cây, chỗ không có cây
 Còn rau của Thỏ Út thì sao?
 Giải thích nghĩa của từ “cằn cỗi”: rau
không được tươi tốt
 Thỏ Út cảm thấy như thế nào?
* Đoạn 3: Trích “Thấy vậy… chịu khó làm việc”
 Thỏ Mẹ đã bảo gì với Thỏ Út?
 Sau vụ ấy, Thỏ Út đã làm gì?
 Khi thấy Thỏ Út chăm chỉ làm việc thì Thỏ
Mẹ cảm thấy như thế nào?
“Mảnh ghép kì diệu”
Cô chia lớp 3 đội, thi đua với nhau trả lời câu hỏi
của cô. Đội nào nhanh tay gõ tín hiệu trước sẽ
giành quyền trả lời. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được
chọn 1 mảnh ghép trên bảng, kết thúc trò chơi đội
nào mở được nhiều mảnh ghép nhất sẽ là đội
chiến thắng
 Cô hỏi trẻ:
2


 Hôm nay cô kể cho các con nghe câu
chuyện gì?
 Trong câu chuyện có những ai?
 Con thích ai nhất? Vì sao con thích?
 Thỏ Mẹ gọi các con ra vườn để làm gì?
 Thỏ Mẹ đã dạy như thế nào?
 Thỏ Út có nghe lời mẹ không?
 Vì không nghe lời của Thỏ Mẹ nên vườn
rau của Thỏ Út như thế nào?
 Cuối cùng Thỏ Út đã nhận ra được điều gì?
 Ở gia đình con có trồng rau không? Để
trồng cho rau củ được tươi tốt thì chúng ta
phải làm gì?
 Giáo dục: Các con phải biết vâng lời
người lớn, phải chăm chỉ không được lười
biếng
“Bé kể chuyện”
Mỗi nhóm cử đại diện một bạn kể lại đoạn
chuyện theo tranh
Nhận xét, kết thúc tiết dạy

Giáo viên

Lê Thị Diểm Hương

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×