Tải bản đầy đủ

các ngành kinh tế nhật bản

Chào mừng thầy cô và các bạn
CÁC NGÀNH KINH TẾ NHẬT BẢN


KHÁI QUÁT KINH TẾ NHẬT BẢN

_ Kinh tế Nhật Bản là một nền kinh tế thị trường
phát triển.
_ Là nước nghèo về tài nguyên thiên nhiên.
_ Là một trong những nước có chỉ số lạm pháp thấp nhất thề
giới.
_ Kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh, tạo tiền đề sau này.
_ Tích lũy tư bản tăng nhanh chóng
…..

Biểu đồ thể hiện mức lạng phát ở Nhật Bản


CÔNG NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP


CÁC NGÀNH KINH TẾ NHẬT BẢN

DỊCH VỤ


日日日日日

CÔNG NGHIỆP
NHẬT BẢN

Giá trị sản lượng

Chiếm vị trí cao về

Nhiều hãng nổi tiếng: Mitsubisi, Hitachi, Toyota,

công nghiệp đứng

sản xuất máy công

Honda, Suzuki,…

thứ hai thứ hai thế

nghiệp và thiết bị

giới, sau Hoa Kì

điện tử, ….


Các chỉ số phát triển ngành năng lượng ở Nhật Bản
Tiêu mục

Đơn vị

Năm

Sản LượngSản xuất điện

Tỷ kWh

2005

1.025

Tiêu thụ điện

Tỷ kWh

2005

974,2

Sản xuất dầu mỏ

Thùng/ngày

2006

125.000

Tiêu thụ dầu mỏ

Triệu thùng/ngày

2006

5,353

Xuất khẩu dầu mỏ

Thùng/ngày

2004

94.830

Nhập khẩu dầu mỏ

Triệu thùng/ngày

2004

5,425

Triệu thùng

2006

58,5

2005

4,85

2005

83,67

2005

77,6

2005

38,02

Dự trữ dầu mỏ
Sản xuất dầu mỏ

Tỷ m

Tiêu thụ khí đốt

Tỷ m

Nhập khẩu khí đốt

Tỷ m

Dự trữ khí đốt

Tỷ m

3
3
3
3


n kinh tế
Sử dụng công nghệ tiên
tiến

D

g năng suất và chất lượng

hg ảnh
về nông
nghiệp
Nhật nghiệp
Bản Nhật Bản

C

B

NÔNG NGHIỆP

A

NHẬT BẢN


Dịch vụ
Nhật Bản
日日日日日日日


Là khu vực kinh tế quan trọng

Thương mại và tài chính là 2 ngành chủ chốt.
Đứng thứ 4 trên thế giới về thương mại

GTVT biển đứng thứ 3 trên thế giới với các cảng lớn: Cô-bê, I-cô-ha-ma, Tokyo, Osaca.

Đứng đầu trên thế giới về tài chính, ngân hàng.
Đầu tư ra nước ngoài ngày càng nhiều.


BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CÁN CÂN NGOẠI THƯƠNG CỦA NHẬT BẢN
(TỶ USD)
Xuất Khẩu

日日日日日

Nhập Khẩu

Số Dư


MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỊCH VỤ NHẬT BẢN


Các vùng kinh tế Nhật Bản


Nhật Bản có 4 đảo chính là Hokkaido, Honshu, Shikoku và
Kyushu. Mỗi đảo lại có những đặc trưng kinh tế riêng tạo
thành 4 vùng kinh tế lớn.


HOKKAIDO
- Rừng bao phủ phần lớn diện tích, dân cư thưa thớt.
- Công nghiệp: khai thác than đá, quặng sắt, luyện kim đen, khai thác và chế biến gỗ, sản xuất
giấy và bột xenlulô.
- Các trung tâm công nghiệp lớn là Sa-pô-rô, Mu-rô-ran.


HONSHU
- Kinh tế phát triển nhất trong các vùng tập trung ở
phần phía nam đảo
- Các trung tâm công nghiệp lớn: Tô-ki-ô, I-ô-cô-hama, Ki-ô-tô, Ô-xa-ka, Cô-bê tạo nên chuỗi đô thị.

12

9

3

6


Shikoku
- Khai thác quặng đồng.
- Nông nghiệp đóng vai trò chính.


kyushu
12

- Phát triển công nghiệp nặng, đặc biệt khai thác than, luyện thép. Các trung tâm công nghiệp
lớn: Phu-cu-ô-ca, 
Na-ga-xa-ki.
- Miền Đông Nam trồng nhiều cây công nghiệp và rau quả.

9

3

6


thank for watching
日日日日日
日日日日日Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×