Tải bản đầy đủ

Thủ công lớp 1 Bài 13

Bài 13: Gấp mũ ca-lô (tiết 2)
1. Mục tiêu:
-HS biết gấp mũ ca-lô bằng giấy
-Gấp được mũ ca-lô bằng giấy.
-Các nếp gấp tương đối thẳng và phẳng

2. Đồ dùng dạy học:
-GV: mũ ca-lô mẫu, SGK, giấy màu
-HS: giấy màu, SGK

3. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động GV
i)

Ổn định:

Cả lớp hát bài”Đàn gà con”

Kiểm tra bài cũ:


ii)

-Tiết vừa rồi cô đã hướng dẫn các em gấp
cái gì?
-Để gấp mũ ca-lô chúng ta phải chuẩn bị gì?
-Yêu cầu HS để giấy màu lên trên bàn, GV
đi kiểm tra
iii)

-Hát theo yêu cầu GV
-Tiết vừa rồi cô hướng dẫn chúng em gấp
mũ ca-lô
-Phải chuẩn bị giấy màu
-Để giấy màu lên bàn

Bài mới:

***Hướng dẫn gấp
-Tiết rồi cô đã hướng dẫn chúng ta gấp mũ
ca lô, hôm nay chúng ta sẽ thực hành gấp
mũ ca lô qua bài “Gấp mũ ca lô” tiết 2
Các em hãy mở sách trang 17, nhìn vào sách
và nhớ lại các bước gấp mũ ca lô
-Hãy cho cô biết, muốn gấp mũ ca lô ta phải
cắt giấy màu thành hình gì?
Hướng dẫn HS gấp giấy màu rồi cắt để được
hình vuông
-Các em hãy nhìn từ H3 đến H9 và cho cô
biết để gấp mũ ca lô ta phải thực hiện mấy
thao tác?
-Các em khi gấp nhớ lưu ý ở:
+Thao tác hình 2, khi gấp chéo hình vuông
để tạo hình tam giác lớn, các mép giấy phải
trùng khít nhau
+Thao tác ở hình 4, khi gấp hình tam giác
nhỏ thì cạnh dưới hình tam giác phải song
song với cạnh hình tam giác lớn
+Thao tác ở hình 7,khi gấp lộn vào trong,
phải gấp theo đường chéo, nhỏ dần về phía


góc
***Thực hành gấp
-Mỗi HS phải gấp được 1 sản phẩm
-Quan sát, giúp đỡ HS khi cần thiết
-Lấy 1 số sản phẩm trưng bày lên bảng và yêu
cầu HS nhận xét
-Nhận xét, tuyên dương:
=>sản phẩm đẹp mắt, các đường gấp thẳng
iv)

Hoạt động HS

-Lắng nghe

-Cắt giấy màu thành hình vuông
Lắng nghe thực hành
-7 thao tác

-Lắng nghe và lưu ý

-Thực hành gấp

-Nhận xét
-Lắng nghe

Củng cố , dặn dò:

-Cho cô biết chúng ta vừa gấp xong cái gì?
-Mũ ca lô
=>Ở trường học mũ ca lô thường dùng trong
các hoạt động đội, các anh chị trong đội
thiếu niên sẽ đội mũ, cầm cờ, đánh trống
trong các buổi lễ của trường
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×