Tải bản đầy đủ

đặc điểm vật lý, tác dụng sinh học và phản ứng của cơ thể đối với dòng điện xung

đặc điểm vật lý, tác dụng sinh học và phản ứng của cơ thể đối với dòng điện xung
Trả lời


1. Đặc điểm vật lý
- Dòng điện xung trị liệu là dòng điện có nhiều xung điện liên tiếp tạo nên, có tác dụng
kích thích cơ, thần kinh nhằm mục đích điều trị.
- Xung điện: là do một dòng điện duy trì không liên tục, mà nó chỉ tồn tại trong một
khoảng thời gian ngắn xen kẽ với khoảng thời gian nghỉ không có dòng điện.
- Theo chiều và hướng vận động của dòng điện mà ta có các dòng xung một chiều hay
xung xoay chiều.
- Đặc điểm 1 xung:
+ Hình thể xung: gai nhọn, chữ nhật, lười cày, hình sin,…
+ Thời gian xung tồn tại (t) được tính bằng giây (s)
+ Biên độ xung (I), cường độ tác dụng được tính bằng miliampe (mA).
- Đặc điểm của dòng xung:
+ Hình thể tạo ra dòng xung
+ Biên độ I (hay cường độ tác dụng) tính bằng mA
+ Tần số xung (f) là số chu kỳ xung trong 1 giây được tính bằng Hertz (Hz)
+ Thời gian tồn tại của một đợt xung hoặc nghỉ giữa các đợt xung tính bằng giây
- Các dòng xung có thể biến đổi để tạo thành các dòng xung:

+ Liên tục đều
+ Ngắt quãng
+ Biến điệu về biên độ
+ Biến điệu về tần số.
2. Tác dụng sinh học
- Kích thích gây hưng phấn: tác dụng này phụ thuộc vào sự tăng giảm cường độ nhanh hay
chậm, càng nhanh càng tác dụng mạnh. Tần số xung từ 0-50Hz/s gây hưng phấn mạnh.
- Tác dụng ức chế: phụ thuộc vào tần số xung, với tần số 100Hz/s trở lên gây ức chế.
- Từ hai tác dụng trên ta biết được tác dụng của từng loại dòng điện xung.
- Tác dụng đặc hiệu của các loại dòng điện xung:
+ Tăng cường cảm giác
+ Tăng cường tuần hoàn tại chỗ
+ Giảm viêm, giảm đau
+ Tăng trương lực cơ
3. Phản ứng của cơ thể đối với dòng điện xung
- Cơ thể chỉ có phản ứng mạnh với những thay đổi nhanh của cường độ dòng điện với các
ngưỡng:
+ Ngưỡng cảm giác
+ Ngưỡng co cơ
+ Ngưỡng đau
- Vùng có hiệu lực điều trị: là vùng ở trên ngưỡng cảm giác và dưới ngưỡng đau.
- Cơ thể nhanh chóng thích nghi với dòng điện xung (gọi là “quen”) vì vậy phải có cách
ghép, thay đổi tần số, thay đổi thời gian và tăng dần cường độ để luôn luôn giữ tính hiệu
quả của vùng có hiệu lực điều trị.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×