Tải bản đầy đủ

Quá trình hình thành tàn tật và các biện pháp phòng ngừa tàn tật.

Quá trình hình thành tàn tật và các biện pháp phòng ngừa tàn tật.
1. Quá trình hình thành tàn tật
- Bệnh lý:
+ Quá trình bệnh lý do bệnh nguyên (yếu tố vật lý, hóa học và sinh học) tác động vào tế
bào, cơ quan hệ thống của cơ thể còn người làm ảnh hưởng ít nhiều đến chức năng cụ thể
của cơ thể sống.
+ Bệnh cVó thể tự khỏi hoặc điều trị khỏi hoặc có thể tử vong hoặc để lại hậu quả khiếm
khuyết, giảm chức năng hay tàn tật.
- Khiếm khuyết
+ Là sự mất, thiếu hụt hay bất thường cấu trúc, chức năng, giải phẫu, sinh lý. Thường do
bệnh và tai nạn tạo nên.
+ Ví dụ: cắt cụt chi do gãy xương, vết thương hỏa khí hoặc tai nạn.
- Giảm chức năng:
+ Là mất hoặc giảm một phần hay nhiều chức năng nào đó của cơ thể do khiếm khuyết tạo
nên.
+ í dụ: do bị cắt cụt chi nên đi lại khó khăn
- Tàn tật
+ Là tình trạng người bệnh do khiếm khuyết, giảm chức năng tạo nên. Cản trở người đó
thực hiện đầy đủ vai trò của mình để tồn tại trong xã hội, mà họ phải phụ thuộc một phần
hay hoàn toàn vào người khác để tồn tại. Trong khi đó, người khác cùng lứa tuổi, cùng
giới, cùng điều kiện hoàn cảnh và cùng một công việc thực hiện được.

+ Ví dụ: trẻ bị bại não: không tự chăm sóc bản thân, không tham gia được vào các hoạt
động vui chơi, không đến trường học được.
2. Các biện pháp phòng ngừa tàn tật.
2.1. Phòng ngừa bước 1. Bao gồm các biện pháp phòng ngừa để người khỏe mạnh không bị ốm
đau, tai nạn trở thành khiếm khuyết:
- Tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ cao
- Phát hiện bệnh sớm, điều trị đúng và kịp thời
- Đào tạo cán bộ y tế cơ sở phải phù hợp với cộng đồng
- Đản bảo dinh dưỡng cho toàn xã hội, đặc biệt là bà mẹ và trẻ em
- Có chương trình GDSK toàn dân tốt
- Bảo vệ bà mẹ và trẻ em, thực hiện tốt KHHGĐ.
- Cung cấp đủ nước sạch.
- Bảo vệ môi trường tự nhiên trong sạch, môi trường xã hội lành mạnh không có bạo lực,
sống có tình thân ái.
- Phát triển ngành VLTL-PHCN
2.2. Phòng ngừa bước II. Bao gồm các biện pháp để ngăn ngừa tình trạng người bị khiếm
khuyết dẫn đến giảm chức năng:
- Phát hiện sớm khiếm khuyết
- Điều trị PHCN sớm và đúng
- Tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em bị khiếm khuyết được đi học, phát triển giáo dục đặc
biệt.
- Dạy nghề, tìm việc làm cho người bị khiếm khuyết.
- Phát triển tốt mạng lưới PHCN.
- 2.3. Phòng ngừa bước III. Bao gồm các biện pháp ngăn ngừa giảm chức năng khỏi trở
thành tàn tật gồm các biện pháp phòng ngừa bước I và bước II.


-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×