Tải bản đầy đủ

Đề tài 4 : Người thợ máy Tôn Đức Thắng là niềm tự hào của công nhân và tổ chức Công đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh

CĐ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
CĐ TRƯỜNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CĐ BỘ PHẬN PHỊNG CƠNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

“CHỦ TỊCH TƠN

ĐỨC THẮNG - MỘT NHÂN CÁCH LỚN”
Lần 3 năm 2013

Họ tên người dự thi :ĐINH THỊ ĐỨC HẠNH - 0909211759

Đề tài 4 : Người thợ máy Tơn Đức Thắng là niềm tự hào của cơng nhân và tổ chức
Cơng đồn Thành Phố Hồ Chí Minh.
Bác Tơn, một cơng nhân u nước, một chiến sĩ tiên phong của giai cấp cơng nhân,
là niềm tự hào của giai cấp cơng nhân, một con người bình thường mà vĩ đại.
Đây là năm thứ 3 Liên Đồn Lao Động TP HCM tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chủ
Tịch Tơn Đức Thắng - Một nhân cách lớn, để chúng ta hiểu hơn về cc đời và sự nghiệp

cách mạng của Bác Tơn - người sáng lập ra tổ chức Cơng Hội Đỏ, tiền thân của tổ chức
Cơng Đồn Viêt Nam. Là dịp để chúng tơi, những người cơng nhân, những đồn viên cơng
đồn, những Đảng viên và nhất là lãnh đạo chủ chốt có khoảng lặng soi lại mình đã làm
được gì và rút ra những bài học thiết thực cho bản thân là sống, học tập, làm việc, phấn
đấu rèn luyện theo gương của Người.
Năm 1906, chàng thanh niên 18 tuồi Tơn Đức Thắng rời q nhà lên Sài Gòn học
trường Kỹ Nghệ Viễn Đơng, sau khi tốt nghiệp Bác Tơn vào làm cơng nhân ở nhà máy Ba
Son, mở đầu một cuộc đời hoạt động cách mạng khơng mệt mỏi của Bác Tơn, Bác khơng
chọn con đường tiến thân nào khác mà quyết định đến với giai cấp cơng nhân. Là một thợ
máy trong cơng xưởng của thực dân Pháp, với tinh thần u nước, căm thù bọn đàn áp bóc
lột người lao động, Bác Tơn sớm có ý thức đấu tranh. Năm 1912 Bác Tơn tham gia tổ chức
cuộc bãi cơng của học sinh trường Bá Nghệ và cơng nhân nhà máy Ba Son đòi tăng lương,
giảm giờ làm... Những cuộc đấu tranh đầu tiên của giai cấp cơng nhân giành thắng lợi như
một sự khẳng định sức mạnh của lực lượng mới – giai cấp cơng nhân lao động.
Bác Tơn là một trong những cơng nhân Việt Nam đầu tiên tham gia hoạt động cùng
cơng nhân Pháp khi làm cơng nhân qn giới ở qn cảng Toulon miền nam nước Pháp và
làm thợ máy trên chiến hạm France. Dưới sự lãnh đạo của Cơng hội Pháp, Bác Tơn tham
gia phản chiến và treo cờ đỏ trên chiến hạm để ủng hộ Cách Mạng Tháng Mười Nga, tham
gia cuộc binh biến của binh sĩ Pháp ở Hắc Hải và sau đó Bác Tơn bị trục xuất khỏi nước
Pháp. Sau gần 10 năm Bác Tơn trở về Sài Gòn, cùng những người bạn lập ra tổ chức đầu
tiên của giai cấp cơng nhân Việt Nam, Cơng hội bí mật ở Sài Gòn nhằm đấu tranh bênh
vực quyền lợi của cơng nhân, đấu tranh chống đế quốc tư bản.
Một ngày cuối năm 1926 sau khi nhận chỉ thị của Bác Hồ, như tiếp thêm sức mạnh,
như khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của mình, con đường cứu nước giải phóng dân tộc
gắn liền với giải phóng giai cấp cơng nhân, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.


Với ánh sáng soi đường là chủ nghĩa Mác Lênin lòng yêu nước của Bác Tôn như tiếp thêm
sức mạnh và hăng hái hoạt động cách mạng. Rồi Bác Tôn được cử là thành viên trong ban
lãnh đạo Kỳ bộ và trực tiếp phụ trách phong trào công nhân Sài Gòn Chợ Lớn.
Giữa lúc phong trào đấu tranh đang mạnh mẽ, Bác Tôn bị mật thám bắt, chúng dùng
mọi cực hình tàn bạo hòng khai thác tin tức về cách mạng, trước khí phách kiên cường bất
khuất của người chiến sĩ cách mạng chúng thất bại, Bác Tôn bị kết án 20 năm tù khổ sai và
đày ra địa ngục trần gian Côn Đảo. Hơn 15 năm tại địa ngục trần gian, Bác Tôn biến nhà tù
đế quốc thành trường học cách mạng. 15 năm là quãng thời gian thử thách lớn nhất trong
cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Tôn nhưng cũng là quãng đời đầy vinh quang của
Bác. Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Tôn được đón về đất liền, người chiến sĩ
cộng sản Tôn Đức Thắng đã cùng nhân dân Miền Nam chiến đấu chống thực dân Pháp,
sau đó Bác Tôn được điều ra Bắc và lần lượt đảm nhiệm các trọng trách : Quyền Trưởng
ban Thường trực Quốc hội, Đại biểu quốc hội liên tục các khóa I-VI, Phó trưởng ban


thường trực Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra tòan quốc, Trưởng ban
thường trực Quốc hội, Phó chủ tịch nướv Việt Nam dân chủ Công hòa, Chủ tịch nước
Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù ở cương vị nào Bác Tôn luôn luôn nêu cao tinh
thần người cộng sản, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân . Bác Tôn là
biểu tượng đại đoàn kết của giai cấp công nhân, là người chiến sĩ trung kiên của phong
trào cộng sản và công nhân quốc tế - một con người giản dị bình thường nhưng vĩ đại – là
niềm tự hào của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×