Tải bản đầy đủ

tieu luan tinh huong QLNN

LỜI NÓI ĐẦU
Ngay từ những năm đầu tiên thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà
nước ta đã đánh giá cao vai trò của cán bộ, công chức trong công cuộc phát triển
kinh tế, xã hội: “Những sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo kinh tế - xã hội bắt
nguồn từ những khuyết điểm trong hoạt động tư tưởng, tổ chức và công tác cán
bộ, đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân”.
Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời kỳ hội nhập kinh tế, quốc tế, phát triển
nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tình hình thế giới và
khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, sự tranh giành ảnh hưởng của các nước
lớn, nhất là về kinh tế đã tác động tiêu cực đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt
Nam.
Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, công chức dù do những nguyên nhân
khách quan hay chủ quan đã có những hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh
hưởng lớn đến uy tín chung của đội ngũ cán bộ, gây thiệt hại lớn về tài sản của
Nhà nước, của công dân. Việc xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của cán
bộ, công chức được cân nhắc và tính đến sao cho thấu tình đạt lý: không những
có tác dụng giữ vững trật tự, kỷ cương mà còn có ý nghĩa răn đe, làm trong sạch
đội ngũ cán bộ công chức. Mặt khác, phải tạo điều kiện cho người vi phạm có cơ
hội sửa chữa sai lầm, khuyết điểm để tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho đất nước.
Với những lý do nêu trên, tôi chọn tình huống: “Xử lý kỷ luật trong công

tác quản lý hành chính Nhà nước và tham nhũng của cán bộ xã L, huyện N,
tỉnh Ninh Thuận” nhằm làm rõ các hành vi vi phạm về công tác quản lý hành
chính Nhà nước và tham nhũng của cán bộ xã L, huyện N, tỉnh Ninh Thuận;
đánh giá hoạt động quản lý cán bộ, công chức của xã L, huyện N, tỉnh Ninh
Thuận; đề ra các phương án xử lý, những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu
quả công tác quản lý cán bộ, công chức tại xã L, huyện N.

1


Mặc dù đã cố gắng rất nhiều song trình độ nghiên cứu còn hạn chế, thời
gian nghiên cứu chưa nhiều nên tiểu luận không tránh khỏi những sai sót nhất
định. Rất mong sự góp ý của quý thầy, cô giáo để đề tài của tôi hoàn thiện hơn.
Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô giáo của
Học viên Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh! Cảm ơn quý thầy cô đã tận tình
hướng dẫn, truyền đạt cho tôi rất nhiều kiến thức bổ ích, để trong thời gian tới
khi về lại đơn vị tôi có thêm nhiều hành trang tiếp tục vững bước trên con đường
tiếp theo. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

2


NỘI DUNG TÌNH HUỐNG
1. Mô tả tình huống
Ông Nguyễn Văn B là bộ đội giải ngũ, sau khi chiến tranh kết thúc, hòa
bình được lập lại, đất nước hai miền thống nhất, ông B cùng gia đình đã chuyển
đến xã L, huyện N, tỉnh Ninh Thuận để sinh sống và lập nghiệp. Tại đây, ông B
được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nên được bố trí làm công tác tại
UBND xã L, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Nhận thấy ông Nguyễn Văn B luôn tận
tụy, hết lòng vì công việc, Huyện ủy, UBND huyện N đã bổ nhiệm ông B giữ
chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã L. Với vị trí, vai trò trong cấp
ủy, chính quyền của mình, ông Nguyễn Văn K vẫn luôn phấn đấu, hết lòng với
công việc.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, dư luận của đảng viên, cán bộ và nhân
dân xã L, huyện N có dư luận không tốt về phương thức lãnh đạo, cách xử lý,
giải quyết công việc và mối quan hệ xã hội của ông Nguyễn Văn B. Tháng
12/2017, Thanh tra huyện N, tỉnh Ninh Thuận nhận được đơn tố cáo của nhân
dân về việc ông Nguyễn Văn B lấy gỗ của trụ sở UBND xã L đem về nhà làm tài
sản cá nhân (sau khi trùng tu trụ sở UBND xã).
Sau khi nhận đơn tố cáo Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện N đã ra Quyết


định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn B và thành lập Đoàn Thanh tra
để làm sáng tỏ vụ việc.
Sau 02 tháng làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn
Thanh tra huyện N đã công bố Kết luận: ông Nguyễn Văn B có sai phạm trong
việc lấy tài sản Nhà nước đem về nhà làm tài sản cá nhân với tổng giá trị khoảng
100 triệu đồng.
Khi Đoàn Thanh tra công bố kết luận thì ông B không thừa nhận khuyết
điểm mà còn có những phản ứng không đồng ý với các nội dung kết luận. Yêu
cầu đặt ra: Trong thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền xã L và huyện N nên tiến
hành xử lý hành vi vi phạm của ông B như thế nào để đảm bảo được tính
nghiêm minh của pháp luật, giữ gìn kỷ luật và nề nếp quy định của cơ quan,
3


đồng thời giải quyết thỏa đáng những vướng mắc của đảng viên, cán bộ và Nhân
dân xã L, huyện N.
2. Mục tiêu xử lý tình huống, cơ sở pháp lý để giải quyết tình huống
2.1. Mục tiêu xử lý tình huống
Ông B là công chức Nhà nước được bổ nhiệm vào chức vụ quản lý, giao
trọng trách có liên quan tới quản lý vốn và tài sản Nhà nước. Do năng lực và
trình độ hạn chế, ông B đã có hành vi làm trái các quy định của Đảng, Nhà
nước, của cơ quan đơn vị trong việc quản lý, điều hành và chiếm đoạt tài sản với
giá trị khoảng 100 triệu đồng.
Như vậy, xét hành vi ông B tuy chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự
nhưng đã gây dư luận không tốt trong đảng viên, cán bộ và Nhân dân trên địa
bàn xã L, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Nếu như hành vi của ông B không được xử
lý nghiêm sẽ tạo nên tiền lệ xấu đối với Đảng ủy, UBND xã L nói riêng và Đảng
ủy, UBND các xã khác nói chung. Những quy định về cán bộ, công chức, ý thức
tổ chức kỷ luật, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, lãnh đạo đơn vị sẽ
không được chấp hành nghiêm túc.
Khi xem xét, phân tích, đánh giá hành vi vi phạm của ông B để đi đến
quyết định xử lý thì lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã L phải dựa trên các căn cứ
pháp luật, đồng thời chú ý tới yếu tố khác như: điều kiện, hoàn cảnh xảy ra sự
việc, những tác động khách quan, chủ quan, hoàn cảnh gia đình, trình độ, năng
lực chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc, quá trình cống hiến, phấn đấu, ý thức
thái độ nhận sai lầm, khuyết điểm và phương hướng khắc phục của ông B và các
yếu tố khác (ông B là bộ đội giải ngũ nên năng lực và trình độ chuyên môn cũng
cần có thời gian, gia đình khó khăn, công tác quản lý tài sản công còn lỏng
lẻo…).
Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã L và huyện N cần tổ chức Hội đồng kỷ luật
theo đúng quy định, căn cứ trên cơ sở lý và tình để giải quyết vụ việc trên. Ra
một quyết định kỷ luật xác đáng đối với ông B cũng chính là thiết lập lại kỷ
cương làm việc, tạo niềm tin cho đảng viên, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.
4


Quyết định kỷ luật phải nghiêm minh, chính xác, đồng thời phải thể hiện quan
điểm, tư tưởng nhân văn, nhân đạo trong xử lý “tạo điều kiện để người vi phạm
phấn đấu và sửa sai”, tránh sự truy bức, dồn người vi phạm vào đường cùng, đặc
biệt xử lý người có công cần hết sức lưu ý, tránh làm nảy sinh những hệ lụy phải
giải quyết sẽ rất phức tạp.
2.2. Cơ sở lý luận giải quyết tình huống
Hành vi vi phạm của ông B thuộc phạm vi điều chỉnh và xem xét của các
văn bản sau:
- Về mặt Đảng: vi phạm các quy định về “Những điều Đảng viên không
được làm” theo Quy định số 47 - QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XI); theo Quy định số 181 - QĐ/TW ngày 30/3/2013
của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm;
- Luật cán bộ, công chức năm 2008;
- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm
2012.
Tuy nhiên, muốn đánh giá cụ thể mức độ nghiêm trọng về hành vi vi phạm
của ông B để đề ra phương pháp xử lý thích đáng, chúng ta phải đi sâu vào phân
tích, làm rõ tính chất, mức độ thiệt hại và phạm vi ảnh hưởng của hành vi đó.
3. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của tình huống
3.1. Phân tích nguyên nhân
Hành vi vi phạm các nguyên tắc quản lý hành chính tại xã L, huyện N, tỉnh
Ninh Thuận của ông Nguyễn Văn B do nhiều nguyên nhân nhưng có thể tập
trung vào một số nguyên nhân chủ yếu sau:
3.1.1. Nguyên nhân khách quan
- Trong quá trình sửa chữa, trùng tu trụ sở UBND xã L đã dư ra một lượng
gỗ nhất định. Chính vì sự lỏng lẻo trong quá trình quản lý tài sản (gỗ), đã dẫn
đến hành vi lấy gỗ của Nhà nước đem về nhà làm tài sản cá nhân.

5


- Do sự nể nang, thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm của cán bộ, công
chức. Khi có dư luận trong đảng viên, cán bộ và Nhân dân về những sai phạm
của ông B trong quản lý, Đảng ủy, chính quyền xã L chỉ nhắc nhở mà không có
biện pháp kiểm tra, xử lý ngay từ đầu. Sai phạm của ông B cũng có một phần
trách nhiệm thuộc về lãnh đạo xã L, huyện N.
- Việc bổ nhiệm ông B chỉ mới chú ý tới cơ cấu, tinh thần thái độ nhiệt tình
mà không xem xét, đánh giá về năng lực, trình độ, đạo đức, tư tưởng chính trị của
người được bổ nhiệm.
- Vị trí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là một chức vụ đòi hỏi
những người có năng lực, trung thực, am hiểu về công việc chuyên môn, hiểu
biết về công tác quản lý và sử dụng tài sản của Nhà nước. Tại thời điểm vị trí
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cần có người thay thể là vì người tiền
nhiệm đã nghỉ hưu, tuy biết ông B có sự nhiệt tình trong công tác nhưng năng
lực vẫn còn hạn chế, nhưng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện N vẫn quyết định
bổ nhiệm ông B vào chức vụ này.
- Hành vi vi phạm của ông B đã rõ nhưng dư luận từ một số đảng viên, cán
bộ và Nhân dân cũng có nhiều ý kiến: có ý kiến cho rằng những kết luận của
Đoàn Thanh tra là chưa thỏa đáng đối với ông B. Một bộ phận khác thì coi đó là
hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí là có thể truy tố trước pháp
luật. Nhưng thực chất trong nội bộ xã L còn tồn tại nhiều bộ phận mâu thuẫn,
đối lập nhau, hành vi vi phạm của ông B chính là nguyên nhân phát sinh các
mâu thuẫn đó.
3.1.2. Nguyên nhân chủ quan
- Bản thân ông B là bộ đội xuất ngũ nên ông B đã tự coi mình đáng được
hưởng nhiều ưu đãi hơn những người khác trong cơ quan. Mặc dù đã được qua
đào tạo về quản lý Nhà nước nhưng năng lực hạn chế song lại được giao một
trọng trách quá khả năng và không rõ ý thức phấn đấu nâng cao chuyên môn
nghiệp vụ nên ông B đã có những hành vi vi phạm.

6


- Ông B lợi dụng quyền hạn của mình là Chủ tịch UBND xã L nên có hành
vi lấy tài sản công làm của riêng.
- Năng lực, trình độ, tác phong công tác, đạo đức công vụ và trách nhiệm
của ông B chưa cao.
- Ý thức tổ chức kỷ luật và việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà
nước đối với cán bộ, công chức của ông B là kém.
3.2. Hậu quả của tình huống
- Về chính trị: Chấp hành pháp luật và các quy định của Đảng, Nhà nước
không nghiêm minh; làm mất lòng tin đối với Đảng; mất uy tin của cơ quan, cán
bộ, công chức xã L nói riêng và cán bộ, công chức nói chung. Mất đoàn kết nội
bộ.
- Về kinh tế: gây thiệt hại, thất thoái tài sản của Nhà nước.
- Về xã hội: gây mất ổn định xã hội, mật ổn định của cơ quan, đơn vị, địa
phương; mất lòng tin cho cán bộ, công chức và Nhân dân, gây bất bình trong
Nhân dân; gây dư luận xấu trong đảng viên, cán bộ, công chức và Nhân dân.
3.3. Xác định mục tiêu giải quyết tình huống
Xuất phát từ các nguyên nhân và hậu quả do hành vi vi phạm nguyên tắc
quản lý hành chính mà ông B gây ra, Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã L, huyện N
cần phải xác định các mục tiêu cơ bản khi giải quyết vụ việc đã nêu cụ thể như
sau:
- Đảm bảo xử lý nghiêm minh theo đúng các quy định của pháp luật, quy
chế làm việc của cơ quan.
- Xử lý đúng người, đúng tội, xác định rõ ràng trách nhiệm về vật chất và
trách nhiệm hành chính đối với ông B và những người có liên quan.
- Xây dựng và củng cố lại tinh thần đoàn kết nội bộ cơ quan thông qua các
quyết định quản lý hành chính kết hợp với các hoạt động khác.
- Ngoài ra còn phải tính đến yếu tố sức khỏe, tâm lý, hoàn cảnh gia đình và
quá trình cống hiến của ông B trong thời gian tham gia bộ đội và ở cơ quan khi
cân nhắc, tính toàn xử lý vụ việc.
7


Mục tiêu cao nhất là giải quyết vụ việc thấu tình, đạt lý, có tính giáo dục,
răn đe; tạo niềm tin và sự đồng thuận cho cán bộ, công chức và Nhân dân góp
phần giữ vững sự ổn định của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời là cơ sở để
tham khảo áp dụng cho các tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.
4. Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống
4.1. Xây dựng, phân tích phương án
Trên cơ sở các quy định của Đảng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và
các quy định của cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, UBND xã L, huyện N cần cân chắc
xem xét, phân tích rõ tính chất, mức độ, phạm vi ảnh hưởng, dư luận của cơ quan
và các yếu tố khác vừa nêu để xử lý vụ việc của ông B cho thấu tình đạt lý, sau
khi giải quyết đạt được kết quả: cơ quan ổn định, đoàn kết, thống nhất cao hơn;
cán bộ trong đơn vị đồng thuận, ủng hộ; tạo ra khí thế làm việc mới, chất lượng,
hiệu quả hơn, kỷ luật nghiêm hơn; dư luận của quần chúng nhân dân được ổn
định, an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hiểu rõ hơn về
bản chất sự việc, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, không bao che đối với
các hành vi vi phạm, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, từ cấp trên đến cấp dưới.
Đối với ông B, sau khi bị kỷ luật, ông B phải tâm phục, khẩu phục, công khai
minh bạch, nhận thấy sai lầm, khuyết điểm của mình, tích cực phấn đấu sửa sai và
ngày càng tiến bộ; không gây ảnh hưởng xấu đến gia đình ông B; đối với những
người có liên quan nhận thức được sai trái, có thái độ nghiêm túc khắc phục, tích
cực phấn đấu tiến bộ.
Để đạt được yêu cầu trên, Đoàn Thanh tra huyện N cần tiến hành xác minh
lại mức độ vi phạm của ông B và những người liên đới. Trên cơ sở đó, Huyện ủy
huyện N sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật theo đúng quy định để đánh giá về hành vi
vi phạm của ông B. Quyết định hành chính trước khi đưa ra phải tính đến các yêu
cầu và mục đích đạt được như đã nêu ở trên và cần giải quyết dứt điểm, đồng thời
cũng đảm bảo sự công khai, minh bạch, công bằng và nghiêm túc.

8


Căn cứ vào cơ sở các quy định của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật,
quy định nội bộ và những tình tiết, diễn biến hành vi vi phạm của ông B, cũng
như tình hình thực tiễn của UBND xã L, có thể xây dựng 03 phương án sau:
4.1.1. Phương án 1
a. Phương pháp xử lý
- Về trách nhiệm vật chất: buộc ông B và những người có liên quan phải
hoàn trả toàn bộ số gỗ đã lấy của UBND xã L; nếu đã sử dụng không còn giá trị
như ban đầu, buộc ông B sẽ phải bồi thường bằng tiền theo giá trị của gỗ hiện
tại.
- Về kỷ luật hành chính: trên cơ sở các quy định của Đảng, Luật Cán bộ
công chức năm 2008, ông B và những người có liên quan sẽ chịu hình thức kỷ
luật:
+ Về mặt Đảng: Phê bình rút kinh nghiệm, vẫn giữ chức vụ Phó Bí thư
Đảng ủy xã.
+ Về mặt chính quyền: Khiển trách đối với những người có liên quan, Cảnh
cáo đối với ông B, tiếp tục cho giữ cương vị Chủ tịnh UBND xã (vì đây là vi
phạm lần đầu, vi phạm do năng lực chuyên môn và do thời gian công tác còn ít,
chưa có kinh nghiệm, cần có thời gian thích nghi, làm quen); thông báo đến toàn
cơ quan, giáo dục rút kinh nghiệm, định hướng ổn định cơ quan; hoặc có thể
điều chuyển ông B sang xã khác nhưng vẫn giữ chức vụ tương đương (nếu trong
đơn vị ông B không còn đủ uy tín).
b. Ưu, nhược điểm của phương án
- Ưu điểm:
+ Việc đưa ra phương án xử lý trên tạo điều kiện cho người vi phạm sửa
sai, tiếp tục phấn đấu và cống hiến cho đơn vị.
+ Cân nhắc kỹ lưỡng, tạo được sự đồng thuận; mang tính nhân văn, hợp
tình; người vi phạm cảm thấy được quan tâm, giúp đỡ từ lãnh đạo các cấp.

9


+ Vừa thu hồi được tài sản cho Nhà nước, vừa tạo điều kiện để ông B có
thời gian hoặc phương pháp khắc phục sai phạm, không cưỡng ép, gây phản ứng
không đáng có trong cơ quan.
+ Tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị.
- Nhược điểm:
+ Mang tính nể nang, không có tính răn đe, giáo dục cao; thiếu tính nghiêm
minh của pháp luật.
+ Tạo tiền đề không tốt cho cán bộ, công chức thực thi công vụ.
+ Có thể tạo nên hiện tượng tâm lý e dè, xuề xoa ở một số cán bộ.
+ Còn thiên về tình cảm nên trách nhiệm bồi hoàn, thu hồi vật chất không
nhanh gọn, dứt điểm được ngay.
4.1.2. Phương án 2
a. Phương pháp xử lý
- Về trách nhiệm vật chất: buộc ông B và những người có liên quan phải
hoàn trả toàn bộ số gỗ đã lấy của UBND xã L; nếu đã sử dụng không còn giá trị
như ban đầu, buộc ông B sẽ phải bồi thường bằng tiền theo giá trị của gỗ hiện
tại.
- Về kỷ luật hành chính: trên cơ sở các quy định của Đảng, Luật Cán bộ
công chức năm 2008, ông B phải chịu hình thức kỷ luật:
+ Về mặt Đảng: xử lý kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo; thôi giữ chức Phó
Bí thư Đảng ủy xã L, khai trừ khỏi Đảng.
+ Về mặt chính quyền: cách chức Chủ tịch UBND xã L, cho thôi việc.
b. Ưu, nhược điểm của phương án
- Ưu điểm:
+ Quyết định quản lý hành chính đưa ra có tính mệnh lệnh, nghiêm khắc.
+ Thu hồi hoàn toàn tài sản bị thiệt hại hoàn trả ngân sách Nhà nước.
+ Ông B thôi việc sẽ tránh triệt để nguy cơ tái phạm, ổn định trật tự, kỷ luật
của đơn vị; không còn dư luận của cán bộ, công chức của cơ quan.
+ Có tính răn đe, giáo dục cao, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.
10


- Nhược điểm:
+ Ông B có thể có những phản ứng tiêu cực hơn, có thể dẫn đến chống đối
trực diện với lãnh đạo xã L, huyện N; có thái độ bất cần khi bị dồn vào đường
cùng.
+ Việc xử lý quá nghiêm khắc với ông B mà chưa xét đến những yếu tố liên
quan khác.
+ Có thể tạo dư luận xấu trong cán bộ, công chức và nhân dân; ảnh hưởng
tới không khí và tính đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.
4.1.3. Phương án 3
a. Phương pháp xử lý
- Về trách nhiệm vật chất: buộc ông B và những người có liên quan phải
hoàn trả toàn bộ số gỗ đã lấy của UBND xã L; nếu đã sử dụng không còn giá trị
như ban đầu, buộc ông B sẽ phải bồi thường bằng tiền theo giá trị của gỗ hiện
tại.
- Về kỷ luật hành chính: trên cơ sở các quy định của Đảng, Luật Cán bộ
công chức năm 2008, ông B phải chịu hình thức kỷ luật:
+ Về mặt Đảng: xử lý kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo; thôi giữ chức Phó
Bí thư Đảng ủy xã L.
+ Về mặt chính quyền: cách chức Chủ tịch UBND xã L, điều chuyển vị trí
công tác khác và phải có thời gian thử thách đến khi được công nhận tiến bộ.
b. Ưu, nhược điểm của phương án
- Ưu điểm:
+ Thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, các quy định của Đảng, đồng
thời tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, kỷ cương phép nước.
+ Thu hồi được toàn bộ tài sản cho Nhà nước.
+ Ổn định cơ quan nhanh, đáp ứng ngay cho yêu cầu công tác của cấp trên.
+ Tạo ổn định dư luận trong đảng viên, cán bộ, công chức và Nhân dân.
+ Tạo điều kiện cho người vi phạm sửa sai, tiếp tục phấn đấu và cống hiến
cho đơn vị.
11


+ Tạo tiền đề tốt cho cán bộ, công chức thực thi công vụ thấy đó làm gương
không vi phạm.
- Nhược điểm:
+ Ông B vẫn tiếp tục làm tại UBND xã L, sẽ gây dư luận xấu.
+ Chưa thật sự triệt để, nếu không được giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám
sát thường xuyên ông B rất dễ tái phạm hoặc có hành vi vi phạm khác.
+ Việc xử lý vi phạm của ông B với những biện pháp như trên có thể tạo ra
dư luận trong cán bộ và quần chúng nhân dân. Có người sẽ cho rằng như vậy
quá nhẹ đối với ông B, phải truy cứu trách nhiệm hình sự, mặt khác, có người lại
cho rằng, ông B là người có công, phải xét nhiều yếu tố và xử lý như vậy quá
nặng đối với ông B.
4.2. Lựa chọn phương án tối ưu
Sau khi nghiên cứu những ưu, nhược điểm của 03 phương án nêu trên, bản
thân nhận thấy phương án 03 là phương án tối ưu để áp dụng với hành vi vi
phạm do ông B gây ra. Căn cứ vào mục tiêu giải quyết tình huống, phương án
03 đảm bảo tuân thủ các quy định của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật có
liên quan của Nhà nước, vừa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, vừa có
tính răn đe, xử lý đúng người, đúng tội, nhất là đối với người lãnh đạo để cán bộ,
công chức lấy làm gương. Việc xử lý người đứng đầu sai phạm có ý nghĩa rất
quan trọng, làm ổn định tổ chức, không gây ra dư luận trong đơn vị. Để nhân
dân thấy rõ, người nào có vi phạm là bị xử lý, không bao che, dung túng hay nể
nang ai, kể cả lãnh đạo các cấp. Như vậy, việc lựa chọn phương án 03 là thỏa
đáng, hợp lý. Công tác tổ chức thực hiện phương án 03 phải đảm bảo đúng trình
tự, quy trình, quy định của pháp luật.
5. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án được lựa chọn
Phương án 03 được thực hiện theo những bước sau:
* Bước 1:
Đoàn Thanh tra huyện N tiến hành mở rộng thanh tra để thu thập đầy đủ,
chính xác, khách quan những thông tin, giúp làm rõ tính chất, mức độ sai phạm
12


và lượng hóa được hành vi vi phạm của cán bộ, công chức có liên quan tới vụ
việc trên. Các thông tin thu thập được sẽ là căn cứ quan trọng để đề ra quyết
định kỷ luật về vật chất và hành chính đối với ông B. Ra kết luận thanh tra và
xác định rõ ràng trách nhiệm vật chất của từng cán bộ trong vụ việc; làm rõ
những thất thoát nhiều hay ít; ai chịu trách nhiệm chính. Tìm ra nguyên nhân
dẫn đến sai phạm (theo nội dung đơn tố cáo và thực tế thanh tra).
* Bước 2:
Trên cơ sở những thông tin, chứng cứ đã thu thập được lập Hội đồng kỷ
luật theo quy định gồm:
- Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng.
- Chủ tịch UBND huyện – Phó Chủ tịch Hội đồng.
- Các đ/c là UV. BTV Huyện ủy – Thành viên.
- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy (nếu không phải UV .BTV Huyện ủy).
- Bí thư Đảng ủy xã L – Thành viên.
- Ngoài ra còn mời một số đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra, Phòng Tư
pháp, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế
hoạch huyện N, các đơn vị có những cán bộ, công chức liên quan đến vụ việc…
tham gia vào các cuộc họp.
* Bước 3:
Sau khi thành lập, Hội đồng kỷ luật căn cứ các tài liệu do Đoàn Thanh tra
cung cấp để tiến hành thẩm định, xác định trách nhiệm vật chất hành chính của
ông B để xem xét mức kỷ luật theo quy định (cả về mặt Đảng và chính quyền).
Đồng thời, tạm đình chỉ công tác đối với ông B tạo điều kiện thuận lợi
trong việc xem xét quyết định kỷ luật, tránh làm ảnh hưởng đến kết quả của Hội
đồng.
* Bước 4:
Các thành viên của Hội đồng kỷ luật sẽ tiến hành họp để thống nhất
phương án kỷ luật theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, biểu quyết
bằng phiếu kín. Hội đồng kỷ luật huyện N tổng hợp các yếu tố có liên quan để ra
13


quyết nghị xử lý kỷ luật như phương án 03 đã trình bày. Sau đó Hội đồng sẽ
triệu tập ông B và những người có liên quan để công bố quyết định kỷ luật.
Đồng thời, nắm diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến, phản
ánh của những người bị kỷ luật.
* Bước 5:
Thông báo quyết định kỷ luật đối với ông B và những cán bộ có liên quan
đến toàn thể cán bộ, công chức xã L.
* Bước 6:
Chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc xử lý kỷ luật ông B và những cán
bộ có liên quan lưu vào hồ sơ cán bộ và được lưu trữ tại huyện N. Đảng ủy,
UBND xã L, ông B và những cán bộ có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết
định kỷ luật; đồng thời, các bộ phận có liên quan phải tiến hành thu hồi toàn bộ
những tài sản thất thoát.
* Bước 7:
Trường hợp ông B và những người có liên quan cho rằng quyết định kỷ luật
là chưa thỏa đáng, ông B có quyền khiếu nại về quyết định kỷ luật đối với mình
lên cấp trên và cơ quan chức năng theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.
Các cơ quan trên khi nhận được khiếu nại của cán bộ, công chức phải có trách
nhiệm xem xét, giải quyết cho ông B và những người có liên quan; phối hợp với
các cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ để giải quyết theo trình tự, thủ tục luật định.

14


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Qua phân tích hành vi vi phạm của ông Nguyễn Văn B, chúng ta cũng thấy
được tầm quan trọng của việc xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về
chuyên môn, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ
được giao, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý hành chính trong điều kiện xã
hội có nhiều biến đổi như ngày nay. Bên cạnh những sai lầm do yếu kém về trình
độ, năng lực, hành vi, đạo đức của ông B, còn do sự thiếu quan tâm chỉ đạo, kiểm
tra, giám sát của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo UBND xã L, huyện N đến các hoạt
động của cấp dưới, chưa tạo được sự nhất trí, đoàn kết trong nội bộ. Việc xử lý
nghiêm sai phạm của ông B và những người có liên quan sẽ góp phần thiết lập lại
kỷ cương, mang tính răn đe, giáo dục cao đối với cán bộ, công chức của xã L nói
riêng và huyện N nói chung.
2. Đề xuất - Kiến nghị
Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình huống, nguyên nhân và hậu quả gây ra
trong hoạt động quản lý, trong thời gian tới, để xây dựng được một đội ngũ cán
bộ, công chức đạt tiêu chuẩn cần đặc biệt chú ý những vấn đề sau:
- Nhà nước và từng cơ quan cần phải xây dựng tiêu chuẩn cho từng chức
danh được bổ nhiệm, như: trình độ học vấn, năng lực thực tiễn, đạo đứ, ý thức tổ
chức kỷ luật... để đáp ứng yêu cầu quản lý. Tránh trường hợp như ông B, chưa
đủ năng lực nhưng vẫn được bổ nhiệm để hoàn chỉnh cơ cấu.
- Nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm nguyên tắc quản lý hành chính Nhà
nước, đồng thời đẩy mạnh việc sử dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn….
- Khi giải quyết các vấn đề trong đơn vị, ngoài việc căn cứ các chứng cứ
cần coi trọng yếu tố tình cảm, đây là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- Luôn quan tâm tới việc xây dựng tình đoàn kết trong cơ quan khi mỗi bộ
phận, mỗi đơn vị trực thuộc là tập thể đoàn kết, thống nhất thì cả đơn vị sẽ đoàn
kết, thống nhất như lời Bác dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công,
thành công, đại thành công”.
15


- Cần khuyến khích, động viên và cổ vũ đội ngũ cán bộ, công chức tự rèn
luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân, tăng cường ý thức
tổ chức kỷ luật. Đề xuất những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lao
động, sản xuất; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, kể cả lãnh đạo.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở giữa cấp trên đối với cấp dưới
nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót của đội
ngũ cán bộ, công chức, qua đó kiềm chế sai phạm của đội ngũ cán bộ, công
chức.
Qua những kiến thức cơ bản đã được lĩnh hội từ thực tiễn, từ thầy, cô giáo,
từ tình huống trên, bản thân thấy được tầm quan trọng của cán bộ, công chức đối
với hoạt động công vụ, quản lý hành chính đối với người vi phạm kỷ luật. Khi
có sự việc xảy ra thì phải can thiệp giải quyết một cách nhanh chóng, kịp thời,
có tình có lý, vừa bảo đảm lợi ích chính đáng của tổ chức nhà nước, của tổ chức
xã hội và của công dân vừa tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, kỷ cương
phép nước. Đây là việc làm thường xuyên, liên tục đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công
chức và lãnh đạo đơn vị phải quan tâm, đổi mới, đáp ứng được yêu cầu của công
cuộc kiến thiết và xây dựng đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh
và văn minh./.

16



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×