Tải bản đầy đủ

Assignment_thiết kế mạng lan cho 1 ông ty

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT
FPT POLYTECHNIC
----------

ASSIGNMENT 2
THIẾT LẬP VÀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

Hà Nội – 2018

MỤC LỤC
Contents
Yêu cầu 1:.................................................................................................................................................................. 3
1. Các thiết bị, linh kiện để thiết kế mạng:............................................................................................................. 3

1


2. Cơ cấu tổ chức:................................................................................................................................................. 4
3. Khoảng cách các thiết bị:................................................................................................................................... 4
Yêu cầu 2:.................................................................................................................................................................. 5
1. Thiết bị:............................................................................................................................................................. 5

2. Bấm cáp:........................................................................................................................................................... 5
3. Lắp máy tính, thiết bị:....................................................................................................................................... 6
Yêu cầu 3:.................................................................................................................................................................. 7
1. Công ty dùng địa chỉ lớp mạng:......................................................................................................................... 7
2. Số lượng IP dùng trong mạng:........................................................................................................................... 7
3. Sơ đồ phân bố địa chỉ IP trong hệ thống:........................................................................................................... 7
4. Thiết lập IP động, tĩnh:...................................................................................................................................... 7
Yêu cầu 4:................................................................................................................................................................ 10
1. Cấu hình Access point:.................................................................................................................................... 10
2. Cấu hình chế độ bảo mật:............................................................................................................................... 12
3. Cấu hình chế độ lọc theo địa chỉ MAC:............................................................................................................ 12
4. Thiết lập DHCP:............................................................................................................................................... 13
Yêu cầu 5:................................................................................................................................................................ 13
1. Nối cap từ moden tới thiết bị trung tâm:......................................................................................................... 13
2. Kiểm tra đèn tín hiệu trên moden:.................................................................................................................. 13
* Đèn Internet trên modem:............................................................................................................................ 14
3. Thiết lập các thông số trên moden để dùng internet:...................................................................................... 14
4. Lưu y khi lắp bô tách(Spliter) chống nhiêu điên thoại:.................................................................................... 15
Yêu cầu 6:................................................................................................................................................................ 15
1. Chia sẻ thư mục dùng chung và các thư mục cá nhân cho mọi người và cho từng cá nhân:.............................15
2. Chia sẻ máy in trong mạng:............................................................................................................................. 19
Yêu cầu 7:................................................................................................................................................................ 20
1. Đăng nhập vào moden và quản ly các profile đăng nhập thành công...............................................................20
2. Chế độ mạng ad-hoc:...................................................................................................................................... 20

2


Thiết kế mạng LAN cho công ty phần mềm TỶ PHÚ
Yêu cầu 1:
Mục tiêu: Xây Dựng mạng cục bộ LAN cho công ty phần mềm Tỷ Phú
 Tất cả các nhân viên trong công ty đều được sử dụng internet.
 Tất cả các máy tính trong công ty đều được liên lạc với nhau.
Chức năng công ty: Kinh doanh phụ kiện, sửa chữa điện thoại di động

Địa chỉ: 360 Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội
SĐT: 0965428915
Email: nvt@typhu.com.vn
Website: www.typhu.com.vn
Sử dụng dải địa chỉ: 192.168.5.1/24


Sơ đồ mặt bằng:

1. Các thiết bị, linh kiên để thiết kế mạng:

 Switch: Cisco SGE2000P

3


 Router: linksys-WRT300N

 Access point: Grandstream GWN7600

 Cáp xoắn cặp:

4


 Đầu bấm mạng RJ45:

2. Cơ cấu tổ chức:4 phòng ban:
Phòng hành chính: 10 user (10PC)
Phòng kỹ thuật: 20 user (20PC)
Phòng kinh doanh: 10 user (10PC)
Phòng giám đôc: 1 user (1 Laptop)

3. Khoảng cách các thiết bị:


Switch trung tâm đến các switch và access point phòng ban: 5m
Switch đến PC: 3m
Switch đến router: 3m
Router đến moden: 2m
 Độ dài cap cần để thiết lập: 145m

5


Yêu cầu 2:
1. Thiết bị:

Switch: 4 cái (1 cái 8 cổng, 3 cái 24 cổng)
Access point: 1 cái
PC: 40 cái
Laptop: 1 cái
Cáp thẳng: 43 đoạn (1 đoạn 5m, 41 đoạn 3m, 1 đoạn 2m)
Cáp chéo: 3 đoạn (5m)
Đầu bấm RJ45: 92 cái

2. Bấm cáp:

6


Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ bấm mạng (đầu RJ45, dây cáp, kìm bấm mạng, test
cable). Chọn chiều dài đoạn cap cần bấm.
Bước 2: Cắt vỏ cáp, cắt lớp vỏ nhựa bao bọc bên ngoài 4 dây đôi cáp xoắn ,đưa
cáp vào khe tước vỏ cáp cách đàu cáp khoảng 3cm bóp kìm nhẹ rồi xoay cáp 1
vòng, kéo nhẹ cáp ra khỏi kìm , sẽ thấy lớp vỏ phía đầu cáp bị cắt đứt và rời ra.
Bước 3: Sắp xếp sợi cáp, tháo xoắn 4 đôi cáp, kéo thẳng ra, sắp xếp nằm thẳng
hàng và song song với nhau theo thứ tự chuẩn A hay B (tùy người dùng ).
Bước 4: Xén cáp cầm thật chặt để giữ nguyên vị trí đã sắp xếp rồi đưa phần đầu
cáp nhấp nhô không đều nhau vào dao cắt của kìm bấm , nhấn thật nhanh và
mạnh để chúng được xén thật phẳng , khoảng cách giữa đầu cáp sau khi xén
cách đầu vỏ cáp khoảng 8-10mm.
Bước 5: Đưa cáp vào đầu bấm, sau khi hoàn thành công đoạn xén dây phía trên ,
giữ nguyên vị trí cáp rồi đưa vào đầu bấm RJ45 , đẩy thật mạnh cho các sợi cáp
chui vào khe .
Bước 6: Bấm cáp, đưa đầu RJ45 chứa cap đã đưa vào đúng vị trí như trên vào
khe bấm RJ45 trên kìm dùng sức bóp thật mạnh dứt khoát.
Bước 7: Kiểm tra cáp trước khi sử dụng.
3. Lắp máy tính, thiết bị:

 Nối switch trung tâm đến switch của các phòng bằng cáp chéo:

 Nối switch đến access point bằng cáp thẳng:

7


 Nối từ switch của các phòng đến máy tính bằng cáp thẳng:

Yêu cầu 3:
1. IP thuôc lớp mạng:

 C (IP: 192.168.5.x, subnet: 255.255.255.0). Số host (máy) tối đa trên mỗi
mạng là 254 máy, áp dụng cho các tổ chức cỡ nhỏ.
2. Số lượng IP dùng trong mạng:

 41
3. Sơ đồ phân bố địa chỉ IP trong hê thống:

Phòng kinh doanh (10 PC)

192.168.5.10 – 192.168.5.19

Phòng kỹ thuật (20 PC)

192.168.5.30 – 192.168.5.49

Phòng hành chính (10 PC)

192.168.5.60 – 192.168.5.69

Phòng giám đốc (1 Laptop)

192.168.5.2

4. Thiết lập IP đông, tĩnh:

Địa chỉ IP tĩnh, động: 192.168.5.1

8


 IP tĩnh:
 PC Phòng kinh doanh:PC Phòng kỹ thuật:PC Phòng hành chính:

9


 IP động:
 PC Phòng giám đốc:

Yêu cầu 4:
1. Cấu hình Access point:


Dùng Laptop có nối dây đến access point để truy cập

10
Đặt địa chỉ IP cho Laptop là IP độngDùng Web browser để truy cập vào Access Point, nhập địa chỉ là
192.168.0.1Nhập username và password lần lượt là admin và admin.

 Đặt địa chỉ IP cho Access Point:

 Click vào Access Point vào mục Setup
 Đặt địa chỉ IP cho Access Point là 192.168.5.1, Subnet Mask là:
255.255.255.0

11


 Cập nhật lại IP động cho Laptop và truy cập lại access point (192.168.5.1)
1. Thay đổi SSID:Chọn Wireless, đổi tên ở Network Name

2. Cấu hình chế đô bảo mật WPA - PSK:
Chọn wireless security
Secutity Mode chọn WPA2 Personal
Nhập pass vào passphrase

12


2. Cấu hình chế đô lọc theo địa chỉ MAC:
Chọn wireless MAC filter
Enabled để bật, Disabled để tắt lọc
Prevent là chặn, permit là cho phép địa chỉ MAC truy cập wifi

3. Thiết lập DHCP:Chọn Setup
Để tùy chọn là Automatic Configuration - DHCP

13


DHCP server chọn Enabled để bật
Start IP address (cấp phát từ địa chỉ): 192.168.5.2
Maximum number of users (số máy tính truy cập tối đa): 5

Yêu cầu 5:
1. Nối cap từ modem tới thiết bị trung tâm:

14


 Kết nối từ router đến switch:

 Đặt địa ch IP cho Switch qua cổng FastEthernet 0/0:
 Port Status: On, IP Address là 192.168.5.1, Sunet mask là 255.255.255.0
Kết nối với Modem qua cổng FastEthernet 0/1:
Port Status: On

15


 Kết quả:

16


2. Kiểm tra đèn tín hiêu trên modem:

* Đèn Internet trên modem:
Đèn kiểm tra internet có hoạt động bình thường hay không. Đèn sẽ sáng xanh
khi mạng hoạt động bình thường và sẽ chớp xanh khi chúng ta gửi/nhận dữ liệu.
4. Thiết lập các thông số trên modem để dùng internet:


Mở Web browser
Nhập vào tab Address dải địa chỉ IP: 192.168.1.1
Nhập username password là admin
Mục ATM VC chọn VPI:0 ; VCI:33
Mục Encapsulation chọn PPPoA/PPPoE
Mục username và password: Số hợp đồng đăng ký mà nhà cung cấp
internet cung cấp cho khách hàng.

17


 Chỉnh Password cho Wifi Từ mục Interface Setup\Wireless:
 Authentication type: WPA-PSK/WPA2-PSK
 SSID nhập tên, Preshared key nhập password

18


4. Lưu ý khi lắp bô tách(Spliter) chống nhiễu điên thoại:

- Các máy điện thoại phải mắc qua Spliter. Không mắc điện thoại song song mà
không lắp Spliter

Yêu cầu 6:
* Chia sẻ tài nguyên trong mạng LAN:
 Bật cho phép chia sẻ:
 Truy cập đường dẫn: Control Panel > Network and Internet > Network
and Sharing Center > Advanced sharing settings
 File and printer sharing chọn Turn on

 Truy cập: Control Panel\System and Security\Windows Defender
Firewall\Customize Settings
 Chọn turn off
1. Chia sẻ thư mục dùng chung và các thư mục cá nhân cho mọi
người và cho từng cá nhân:

 Thư mục Public mọi người chỉ có quyền đọc:
 Tạo thư mục có tên Public
 Chuột phải > Properties
 Chọn tab Sharing
 Ở advanced sharing tích Share this folder
 Vào phần share
 Permission level tích Read

19


Thư mục Group chỉ cho phép 2 user có tên Minh và Quan truy cập và
có toàn quyền:

 Tạo user Minh và Quan, nhập Username\Password

20


 Tạo thư mục Group
 Chuột phải > Properties
 Chọn tab Sharing
 Ở advanced sharing tích Share this folder
 Vào phần share
 Thiết lập share và cài đặt quyền cho cả Minh và Quan: Permission level
tích Read/Write

21


Thư mục CANHAN gồm 2 thư mục con CANHAN\MINH chỉ cho phép
Minh truy cập và có full quyền CANHAN\QUAN chỉ cho phép Quan
truy cập và có full quyền:
Tạo thư mục cá CANHAN gồm 2 thư mục con Minh và Quan
Chuột phải > Properties
Chọn tab Sharing
Ở advanced sharing tích Share this folder
Vào phần shareThêm quyền trên thư mục CANHAN:

22


- Quyền thư mục CANHAN\Minh:

- Quyền thư mục CANHAN\Quan:

2. Chia sẻ máy in trong mạng:


Truy cập đường dẫn: Control Panel\Hardware and Sound\Devices and
Printers

23


 Chuột phải > Printer properties
 Sharing > tích Share this printer
 Nhập tên -> OK

24


Yêu cầu 7:
1. Đăng nhập vào modem và quản lý các profile đăng nhập thành
công

2. Chế đô mạng ad-hoc:

- Vào cmd gõ: netsh wlan show drivers

Hosted network supported là Yes là có thể cài đặt mạng

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×