Tải bản đầy đủ

Chapter 1 tong quan ve he thong dien 181

Chapter 1
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN

1.1 Hệ thống điện
1.2 Nguồn điện
1.3 Lưới điện
1.4 Phụ tải điện
1.5 Nội dung liên quan


1.1 Hệ thống điện

Generation

Transmission

2

Distribution

Substation1.1. Hệ thống điện

3

Hệ thống
điện gồm:Nguồn điệnMạng truyền tải và phân phốiPhụ tải


1.2. Nguồn điện
Nhà máy điện


Nhiệt điện
Thủy điện
Gió
Nguyên tử
Mặt trời
Địa nhiệt


Đại dương


4


1.2. Nguồn điện
Mô hình của nhà máy thủy điện Nho Quế

5


1.2. Nguồn điện
Nguyên lý hoạt động của nhà máy thủy điện

6


1.2. Nguồn điện
Nhà máy nhiệt điện

7


1.2. Nguồn điện
Nguyên lý hoạt động của nhà máy nhiệt điện

8


1.2. Nguồn điện
Máy phát điện gió

9


1.2. Nguồn điện
Nguyên lý hoạt động của máy phát điện gió

10


1.2. Nguồn điện
Pin mặt trời

11


1.2. Nguồn điện

12

THUỶ ĐIỆN

NHIỆT ĐIỆN

Sơn La

6 x 400 = 2400 MW

Phú Mỹ

3990 MW

Hoà Bình

8 x 240 = 1920 MW

Cà Mau

1500

Ialy

4 x 180 = 720 MW

Bà Rịa

388.9 MW

Trị An

4 x 100 = 400 MW

Thủ Đức

247 MW

PHONG ĐIỆN
Tuy Phong

80 x 1.5 = 120 MW

Bạc Liêu

62 x 1.6 = 99.2 MW

Đảo Phú Quý

3 x 2 = 6 MW


1.2. Nguồn điện
Tổng công suất đặt nguồn điện trong toàn hệ thống năm 2012 là 26475 MW, tổng công suất khả dụng vào
khoảng 25837 MW

http://www.nldc.evn.vn/News/1/85/Tong-quan-ve-nguon-dien-trong-he-thong-dien-Quoc-gia.aspx

13


1.2. Nguồn điện
Đặc điểm xây dựng các nhà máy điện gắn liền với vị trí các nguồn năng lượng sơ cấp theo vị trí địa lý

14


1.2. Nguồn điện
Tỷ trọng các loại hình sản xuất điện năng trong HTĐ Việt Nam:

15


1.2. Nguồn điện

16

Tỷ trọng các loại hình sản xuất điện năng trong HTĐ Việt Nam:

Tổng chi phí phát điện của phong điện 10,68 cent/kWh (http://www.diendaihai.com/news/detail/mua-dien-gio-gia-nao-429.html)


1.3. Lưới điện
Cấp điện áp truyền tải 500kV, 220kV và 110kV.
Cấp điện áp 500kV có tổng chiều dài 4670 km.  Tổn thất trên HTĐ 500 kV đạt 2,76% (năm 2012)

17


1.3. Lưới điệnChiều truyền công suất giữa miền Bắc và miền Nam khác nhau vào mùa mưa và mùa khô

http://www.nldc.evn.vn/News/1/86/Tong-quan-ve-luoi-dien-trong-he-thong-dien-Quoc-gia.aspx

18


1.4. Phụ tải điện

Biểu đồ phụ tải điển hình ngày mùa hè

19


1.4. Phụ tải điện

Biểu đồ phụ tải điển hình ngày mùa đông

20


1.4. Phụ tải điện

21
So sánh ?Đông


1.4. Phụ tải điện
Tốc độ tăng trưởng phụ tải trong các năm

22


1.5. Nội dung liên quanTính toán thiết kếVận hành và điều khiểnBảo vệ rơle và tự động hóaKỹ thuật cao ápSự cố trong hệ thống điện

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×